Skip to main content
Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation i praksis

Få styr på grundlæggende begreber, teorier og modeller i kommunikationsfaget. Lær at arbejde med kommunikationsstrategi, kommunikationsplaner, målgruppe- og interessentanalyser, personaer og branding. Så du kan arbejde praktisk, strategisk og professionelt med kommunikation.

Kommunikationskursus: strategi i praksis

I en travl arbejdsdag kan det være svært at få tid til i praksis at afprøve de forskellige kommunikationsværktøjer, der findes.

På kurset får du tid til blandt andet at gennemføre en 360 graders analyse af kommunikationskulturen i din egen eller en selvvalgt organisation.

Du lærer også at lave en målgruppe- eller interessentanalyse og udarbejde en kommunikationsplan med en strategisk forankring og klart definerede kommunikationsmål. Det giver dig en god forståelse af samspillet mellem ledelse, organisering og kommunikation.

Alt praksisorienteret, og alle opgaver og teorier bliver diskuteret og sat i relation til de erfaringer, du selv har gjort dig.

På dette kursus lærer du, at:

 • udvikle en skabelon for den gode kommunikationsstrategi.  
 • udvikle en skabelon for den gode kommunikationsplan.  
 • planlægge og gennemføre en interessent- eller målgruppeanalyse.  
 • arbejde med persona-modeller.  
 • forstå brandingens betydning for organisationen.  
 • arbejde med emnehåndtering i forhold til offentligheden.  
 • anvende kommunikation til at skabe forandringer af betydning for organisationen.  
 • bruge storytelling som forandringsredskab.  
 • udvælge relevante og målbare succeskriterier for kommunikationsarbejdet.

Kurset er for dig

Kurset er udviklet til dig, der ønsker en grundlæggende viden om at udvikle og gennemføre strategisk kommunikation i praksis, og som arbejder i en:

 • lille eller mellemstor kommunikationsafdeling.  
 • organisation, der er ved at opbygge en kommunikationsafdeling.  
 • interesse- og medlemsorganisation, som for eksempel et politisk parti, en faglig organisation eller en patientforening.  
 • offentlig virksomhed, som for eksempel kommune, region, styrelse eller sygehus.  
 • medie-arbejdsplads.  
 • privat virksomhed.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog, konkrete opgaver, gensidig faglig feedback og eksterne faglige oplæg samt mundtlig og skriftlig feedback fra underviser.

Du og de andre deltagere bliver fordelt i forskellige grupper, så I alle lærer hinanden at kende og får mulighed for at diskutere egne erfaringer i forhold til den konkrete faglige opgave.

Mellem de enkelte seminarer skal du løse en konkret faglig opgave i egen eller en selvvalgt organisation. Estimeret tid til opgaveløsning er 6-10 timer.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Emdrupvej 72 2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- online aflevering
Undervisere: Karin Astrid Lindgaard Sloth
Kursustype: Diplom
ECTS point: 10
Kursusnummer: 2202236101
Pris: DKK 22.950,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Vær opmærksom på at formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Peter Mose

Peter Mose

Selvstændig kommunikationsrådgiver og bl.a. fast analytiker i Berlingske Business Magasin og på Mandag Morgen. Tidligere politisk reporter souschef i Geelmuyden.Kiese, pressechef hos Lederne og kommunikationschef for Ingeniørforeningen.

Karin Sloth

Karin Sloth

Har mere end 30 års erfaring som leder, konsulent og selvstændig i kommunikationsbranchen. Hun har desuden undervist igennem 15 år på akademi-, diplom- og masterniveau. Er ansvarlig for en række kurser om ledelse og kommunikation på DMJX. 

Karen Lumholt

Karen Lumholt

Journalist og rådgiver. Speciale i communities, storytelling, brugerinddragelse og løsningsjournalistik. Forfatter til bl.a. Fremtidens fællesskaber (2019), Det relationelle menneske (2015), Historier der flytter mennesker (2013) og fra Fra biks til business (2010). Tidl. journalist/redaktionsleder i DR og Forbrugerstyrelsen. Partner i Lumholt & Stahlschmidt www.lskommunikation.dk

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt