Skip to main content
Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation i praksis

Du lærer de grundlæggende begreber, teorier og modeller i kommunikationsfaget. Efter kurset kan du arbejde praktisk, strategisk og professionelt med kommunikation og sikre, at din organisation får den opmærksomhed, den fortjener.

Den rette kommunikation er alfa og omega for, at din organisation udvikler sig og opnår de resultater, den har potentiale til.

Du skal kommunikere til den rigtige målgruppe på de rigtige kanaler for at sikre, at dine brugere, kolleger, samarbejdspartnere eller kunder følger din organisation og forholder sig til dit budskab. Men hvordan sikrer du, at du rammer din målgruppe?

Det – og meget andet – får du svar på i løbet af kurset.

På kurset skal du udarbejde en 360-graders analyse af kommunikationskulturen i din egen eller en selvvalgt organisation.

Sammen med en medkursist skal du gennemføre en målgruppe- eller interessentanalyse og udarbejde en kommunikationsplan med en strategisk forankring og klart definerede kommunikationsmål.

Det giver dig en god forståelse af samspillet mellem ledelse, organisering og kommunikation.

Alt på kurset er praksisorienteret, og alle opgaver og teorier bliver diskuteret og sat i relation til de erfaringer, du selv har gjort dig.

Derfor skal du vælge et kursus på DMJX

På DMJX har vi forstand på læring (kort sagt). Vi ved, at du lærer bedst gennem en blanding af viden, hands-on-øvelser og refleksion – hvilket også er den læringsmodel, du møder på kurset.

På vores efteruddannelser tager du dit arbejde med på kursus og dit kursus med på arbejde. På den måde får du rig mulighed for at implementere det, du lærer på kurset i dit job – og omvendt.

Hvorfor skal du arbejde strategisk med din kommunikation?

Du kan sammenligne kommunikation med jagt.

Lad os sige, at du går på jagt efter en gazelle. Du går ud på savannen. Med dig har du et haglgevær og bind for øjnene, og så håber du ellers, at du rammer noget.

Er denne jagt strategisk anlagt? (Hint: nej).

Det er det samme med din kommunikation. Hvis ikke du arbejder strategisk og målrettet, kommer du sandsynligvis ikke til at sigte efter det, du egentlig gerne vil. 

Er du derimod målrettet med din kommunikation, så har du undersøgt, hvordan din organisation gør sig relevant for dine målgrupper, hvilke kanaler de befinder sig på, og hvornår, du bedst rammer dem.

De vigtige interessenter og målgrupper

Den relation, din virksomhed kan skabe til dine centrale interessenter, er afgørende for din virksomheds mulighed for at udvikle sig.

Derfor er det vigtigt, at du kender og følger dine interessenter.

Hvis du ikke har styr på dem, arbejder du ikke strategisk med din kommunikation – og så er risikoen for stor: din organisation kan miste muligheder og i værste fald få problemer.  

Gennem en målgruppe- og interessentanalyse kommer du frem til

  • hvilke kommunikationskanaler du skal benytte dig af
  • hvad der giver mening for dine interessenter
  • hvor du har dine målgrupper henne, og hvordan de kan påvirkes
  • hvordan du udvikler og fastholder en relation med centrale interessenter.

Hvilket i sidste ende vil få dig på rette spor med din kommunikation.

Målet for kurset er, at du står på et mere solidt, fagligt fundament, når du skal arbejde med din kommunikation.

Bliv mesterkommunikatør gennem teori, praksis og meget mere

God læring sker blandt andet gennem deling af erfaringer. Derfor kommer undervisningen til at foregå i et fortroligt rum, så du og de andre kursister kan dele de erfaringer, I har fra jeres respektive arbejdspladser.

Derudover består undervisningen af en god blanding af teori, oplæg, diskussion og vidensdeling.

Undervejs i forløbet får du fagligt og brugbar feedback – både fra dine medkursister og fra dine undervisere.

Frygt ikke for indviklet teori (og indviklede teoretikere), for al teori får du prøvet af i praksis gennem konkrete opgaver og øvelser – og al viden bliver diskuteret og sat i relation til de konkrete erfaringer, du og dine medkursister selv har gjort dig.

Du lærer at sætte klare mål for dit kommunikationsarbejde – så du ikke skyder efter elefanter, når det er gazeller, du er på jagt efter. Efter kurset kan du derfor

  • planlægge og gennemføre en interessent- og målgruppeanalyse
  • skabe forandringer for din organisation med din kommunikation
  • udvikle en skabelon for den gode kommunikationsstrategi
  • arbejde med personamodeller.

Kurset er for dig

Du arbejder i en kommunikationsafdeling (som evt. er under opbygning) i en offentlig eller privat virksomhed eller mediearbejdsplads. Du ønsker grundlæggende viden om at udvikle og gennemføre strategisk kommunikation i praksis.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted

Kurset foregår på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Peter Mose

Peter Mose

Selvstændig kommunikationsrådgiver og bl.a. fast analytiker i Berlingske Business Magasin og på Mandag Morgen. Tidligere politisk reporter souschef i Geelmuyden.Kiese, pressechef hos Lederne og kommunikationschef for Ingeniørforeningen.

Karin Sloth

Karin Sloth

Har mere end 30 års erfaring som leder, konsulent og selvstændig i kommunikationsbranchen. Hun har desuden undervist igennem 15 år på akademi-, diplom- og masterniveau. Er ansvarlig for en række kurser om ledelse og kommunikation på DMJX. 

Karen Lumholt

Karen Lumholt

Journalist og rådgiver. Speciale i communities, storytelling, brugerinddragelse og løsningsjournalistik. Forfatter til bl.a. Fremtidens fællesskaber (2019), Det relationelle menneske (2015), Historier der flytter mennesker (2013) og fra Fra biks til business (2010). Tidl. journalist/redaktionsleder i DR og Forbrugerstyrelsen. Partner i Lumholt & Stahlschmidt www.lskommunikation.dk

Tidligere kursister om kurset

Kurset er dejligt konkret med direkte inspiration og værktøjer til det arbejde, jeg sidder med til daglig, og det hjælper mig til at se det hele ovenfra.

Louise Kaare Jacobsen, Kommunikationskoordinator, Metropolis – Københavns Internationale Teater

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt
Få godt styr på begreber og praktiske værktøjer på dette grundkursus i kommunikation. Tilmeld dig kurset på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.