Skip to main content
Kursus – Strategisk ESG-Kommunikation

Strategisk ESG-kommunikation

Du lærer at bruge indsigter fra din organisations ESG-indsats til strategisk kommunikation. Dine undervisere Line Schmeltz og Anna Karina Kjeldsen sørger for, at du efter kurset kan kommunikere aktivt til omverdenen om din virksomheds arbejde med samfundsansvar.

Derfor skal du tage kurset

Skønne, spildte kræfter.

Sådan kan det godt – fra et kommunikativt synspunkt – føles, når din organisations ESG-arbejde ikke når ud til omverdenen. Eller når ESG-rapporten ligger i skuffen på direktørens kontor og samler støv. 

Det er nemlig ofte et enormt og omkostningstungt arbejde for en virksomhed at definere og implementere en ESG-indsats.

Men her er den gode nyhed: der er masser af gode historier i din organisations ESG-arbejde, som du kan bruge i din strategiske kommunikation. 

Arbejdet er nemlig et stærkt udgangspunkt for at kommunikere din organisations værdier og jeres arbejde med emner som miljø, klima, social ansvarlighed og bæredygtig ledelse.

Emner, der er vigtige parametre for både kunder, brugere, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Det kan dog være svært for dig som kommunikatør at omsætte din organisations ofte fagligt specialiserede, komplekse og detaljerede ESG-arbejde til attraktive kommunikationsprodukter, som dine modtagere kan afkode og få gavn af.

Det lærer du på det her kursus.

Du får værktøjerne til at kortlægge hvilke ESG-områder, du kan kaste dig over, så du bedst muligt kan omdanne tørre tal, handlingsplaner og strategiske målsætninger til velvalgte kommunikationsbudskaber, der styrker din virksomheds brand og omdømme.

Det lærer du

På kurset får du indsigt i, hvad du som kommunikatør kan få ud af det ESG-arbejde, som har kostet din organisation store mængder tid og penge. Du lærer kort sagt at finde det kommunikative potentiale i ESG-arbejdet.

Derudover lærer du at:

  • kortlægge de ESG-områder, du med fordel kan kaste dig over
  • se og forstå faldgruberne ift. greenwashing
  • belyse vigtigheden af kommunikation af jeres ESG-indsats over for din chef og dine kollegaer
  • afklare hvordan din organisation strategisk kan placere sig ift. konkurrenter, der også arbejder med ESG-kommunikation. 

Kurset er således ikke et kursus i at arbejde med ESG-tiltag eller at udarbejde en ESG-rapport – men i hvordan du kan bruge din organisations eksisterende ESG-arbejde i din strategiske kommunikation.

Kurset er for dig

Du er sandsynligvis ansat i en bæredygtigheds- eller kommunikationsafdeling i en større virksomhed. Din organisation arbejder med ESG – eller står over for at skulle udarbejde en ESG-rapport. Du kan også arbejde i en mindre virksomhed, der arbejder med ESG og har store samarbejdspartnere og kunder (som er pålagt at arbejde med ESG). Under alle omstændigheder har du en formidlingsrolle og kan se værdien i alt det arbejde, din organisations ESG-indsats indeholder, som du kan bruge til at skabe relevant bæredygtighedskommunikation med.

Hvad er ESG?

ESG står for Environmental, Social og Governance, og det er et begreb, der bruges til at vurdere og rapportere om organisationers indsats inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder.

Environmental

Dette område fokuserer på, hvordan en virksomhed påvirker miljøet. Det kan omfatte aspekter som klimaforandringer, luft- og vandforurening, energiforbrug, affaldshåndtering, og hvordan virksomheden arbejder med at reducere sine negative miljøpåvirkninger.

Social

Dette område handler om virksomhedens indvirkning på samfundet og de mennesker, den berører, fx medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund. Det kan omfatte emner som arbejdsforhold, mangfoldighed og inklusion, arbejdssikkerhed, menneskerettigheder, og hvordan virksomheden bidrager til samfundet.

Governance

Dette område omhandler virksomhedens ledelsesstruktur, politikker, bestyrelsesprocesser, gennemsigtighed, etiske retningslinjer, korruptionsbekæmpelse, og hvordan virksomheden opretholder ansvarlighed over for sine interessenter.

Flere og flere danske og europæiske organisationer bliver – og er allerede blevet – pålagt at udarbejde ESG-rapporter på baggrund af CSDR-direktivet fra EU. For mange virksomheder er en ESG-rapport derfor et spørgsmål om at leve op til lovkrav, men der ligger også rigtigt meget kommunikationspotentiale i rapportens indhold. 

Sådan foregår undervisningen

Vi starter med en introduktion til og gennemgang af, hvad det vil sige at arbejde med samfundsansvar. Herefter går vi i dybden med henholdsvis E (environmental), S (social) og G (governance), og hvordan de enkelte områder kan løftes over i andre former for strategisk kommunikation.

Inden for alle felterne arbejder vi med emnerne gennem diskussion af den nyeste forskning på området, viden fra branchen og en række praksiseksempler op imod dine egne erfaringer som medarbejder og kommunikatør. Vi sørger for, at du får en forståelse for det potentiale, der ligger i ESG-arbejdet, og hvordan du bedst udnytter det materiale i din øvrige strategiske kommunikation om samfundsansvar.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

 

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- Opgave aflevering
Undervisere: Line Schmeltz Dam og Anna Karina Kjeldsen
Kursustype: Diplom
ECTS point: 5
Kursusnummer: 2411236125
Pris: DKK 16.050,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Line Schmeltz

Line Schmeltz

Ansat som docent på DMJX og arbejder i sin forskning med et strategisk perspektiv på CSR og organisatoriske identitetsprocesser med særligt fokus på den interne og eksterne del af CSR-kommunikation. Hun har stor undervisningserfaring fra forskellige uddannelsesinstitutioner, hvor hun har undervist i en lang række fag inden for strategisk virksomhedskommunikation – herunder organisationskommunikation, forbrugeradfærd, CSR og Public Relations.  
 

Line Schmeltz
Anna Karina Kjeldsen kønsprojekt

Anna Karina Kjeldsen

Ansat som lektor ved kommunikationsuddannelsen på DMJX og underviser blandt andet i CSR-kommunikation og samfundsansvar. Anna Karina forsker i strategisk kommunikation, med særligt fokus på corporate branding, samfundsansvar og CSR-kommunikation.

Anna Karina Kjeldsen
Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt