Skip to main content
Spin og professionel politisk kommunikation

Spin og professionel politisk kommunikation

Kan du sætte en stærk dagsorden i medierne og navigere i politiske diskurser? Eller udtænke unikke kommunikationsstrategier og rådgive om public affairs?

Det og meget mere lærer du på dette kommunikationskursus, som ruster dig til at arbejde professionelt med spin og politisk kommunikation.

Lær at navigere i politisk kommunikation

Politisk kommunikation har til hensigt at få modtagerne til at handle eller tænke på en bestemt måde.

Men hvad er spin, og hvordan arbejder du sagligt med strategier og virkemidler?

På kurset får du viden og værktøjer til at arbejde med politisk kommunikation og navigere på og mellem det strategiske og det tekstlige niveau.

Kursets emner er blandt andet

 • politisk branding
 • strategimodeller
 • spin, storytelling og diskurs
 • netværkskampagner og sociale medier
 • politisk kommunikation i partier
 • public affairs
 • issues management.

På dette kursus lærer du, at

 • udvikle en strategi for stakeholderrelationer og pleje af samme
 • rådgive om prioriteringer i det organisatoriske kommunikationsarbejde
 • udvikle en strategi for politisk branding og opbygning af identitet
 • arbejde helhedsorienteret med politisk kommunikation
 • tilrettelægge en public affairs-indsats
 • udvikle en strategi for at sætte en offentlig dagsorden i medierne
 • vurdere en given public affairs-udfordring og dens handlemuligheder
 • identificere spin og navigere i politiske diskurser.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der vil dygtiggøre dig i forhold at arbejde strategisk og reflekteret med politisk kommunikation.

Du arbejder eksempelvis som projektleder, journalist, taleskriver, kommunikatør, sagsbehandler, bestyrelsesmedlem, leder eller mellemleder.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner i små grupper eller i plenum og gruppeøvelser.

Du forventes at arbejde med et kommunikationsstrategisk projekt enten fra din egen arbejdsplads eller efter eget valg – typisk af politisk art. Projektet danner grundlag for din eksamensopgave.

Du får en omfattende litteraturliste, og ved hvert underviseroplæg udleveres handouts som støtte til egne noter. Der er anbefalet læsning til hvert seminar, som du kan læse før eller efter kurset.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

 • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
 • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Jesper Thorneman Rasmussen

Rasmus Jønsson

Politisk kommentator og partner i Kommunikationsbureauet Ideal.

Gæsteunderviser Jesper Claus Larsen

Jesper Claus Larsen

Jesper har i 25 år beskæftiget sig med befolkningsundersøgelser, vælgeradfærd, politisk kommunikation og kampagne samt interessevaretagelse.

Han var fra 2007 til 2016 analysechef for Socialdemokratiet på Christiansborg og har igennem årene haft ledende stillinger i Post Danmark, Advice og Primetime. I dag er han uafhængig rådgiver med speciale i befolknings- og vælgeranalyse og ejer af virksomheden electica.

Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen er Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og cand.mag. i dansk og historie. Ann Merrit Nielsen har arbejdet med strategianalyse og rådgivning på bl.a. NEXTWORK A/S og underviser desuden i strategisk kommunikation og diskursanalyse på Københavns Universitet.

Martin Vith

Martin Vith Ankerstjerne

Martin har over 20 års erfaring fra krydsfeltet mellem politik, medier og kommunikation. Han er til daglig direktør og partner i kommunikationsbureauet Advice, hvor han rådgiver større internationale og nationale kunder indenfor strategi, interessevaretagelse, krisehåndtering og omdømme. Han er cand.polit. med en master i professionel kommunikation.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt