Skip to main content
Kursus – Skriv bedre fagtekster med ChatGPT som din assistent

Skriv bedre fagtekster med ChatGPT som din assistent

På 2 dage får du styrket din evne til at skrive klare og entydige fagtekster, der ikke går på kompromis med præcision og nuancer. Samtidig lærer du at oprette en skræddersyet GPT til dit specifikke formål, så du får en effektiv og tidsbesparende skrivemakker med hjem fra kurset.

Derfor skal du tage kurset

Kom og vær med, hvis du skriver fagtekster – artikler, rapporter, afgørelser, dokumenter, notater, breve, prospekter eller lignende – og gerne vil have anvendelige skriveråd med dokumenteret effekt fra din underviser Kresten Bjerg, der er en af Danmarks mest efterspurgte rådgivere om faglig formidling.  

I løbet af kurset får du skriveråd, der virkelig virker, og som går et par spadestik dybere end de gængse “sæt mange punktummer” og “undgå passiv”. Skriverådene på dette kursus er undersøgt i både befolkningsundersøgelser og fokusgrupper.

Og de er måske lidt anderledes, end dem du normalt hører. 

På kurset lærer du også at bruge AI som din hjælper til at skrive fagtekster. Du lærer at bygge din personlige chatbot, så den ikke svarer i øst og vest og giver dig banale og forsimplede tekster. En chatbot skal opdrages med viden om, hvad god læsbarhed og formidling er – præcis som mennesker.

Det lærer du

 • Principper for faglig formidling: Du lærer at gøre tekster læsbare og entydige uden at gå på kompromis med faglighed. Lær for eksempel, hvordan du introducerer fagord i din tekst, så læseren forstår dem. Og hvorfor nogle tekster opleves flertydige og andre entydige. 
 • Viden om digitale og mobile læsere: Den digitale læser er ikke nogen entydig størrelse. Forstå forskellen på den mobile læser og læseren foran sin computer på kontoret – og hvorfor så mange stadig foretrækker at læse fagtekster på papir. 
 • Gode prompts til din chatbot: Det er ikke lige meget, hvordan du beder din chatbot om hjælp til faglig formidling. Bed den om at gøre en tekst læsbar – og den kommer med et makværk. De skriveråd, som du får på dette kursus, fungerer godt som prompts.
 • Ansvarlig AI: Sørg for at din chatbot overholder din virksomheds (eller egne) retningslinjer. Og forstå de sikkerhedsmæssige, juridiske og etiske problematikker ved at bruge ChatGPT som skrivemakker. 

Kurset er for dig 

Kurset er for dig, der er vant til at skrive faglige tekster (og du har sikkert mange skriveopgaver), og som ønsker at stå på et stærkere fundament og lære at bruge ChatGPT i din skriveproces på en ansvarlig måde. 

Du er måske uddannet inden for jura, statskundskab, IT, sundhed, ingeniør eller et andet fagspecifikt område. Du arbejder måske som fuldmægtig, konsulent eller ekspert inden for dit felt og skal formidle faglig viden og information som en del af dit arbejde.

Du skriver fx artikler, rapporter, afgørelser, dokumenter, notater, breve, prospekter eller andet. 

Sådan foregår undervisningen

Kurset løber over to sammenhængende dage, og undervisningen er en skøn blanding af teoretiske oplæg, gode eksempler, skriveøvelser og feedback. 

Du får mest ud af kurset, hvis du medbringer din egen tekst. Så kan du bruge den til løbende at tjekke den for de skriveråd, som du får – og du kan arbejde med den i GPT-4. Du får mulighed for at, men skal ikke, vise din tekst til underviseren og holdet, så de kan give dig respons.  

Før kurset skal du oprette en bruger hos OpenAI og skaffe adgang til GTP4.  

Dag 1 – Sprognørdernes festdag

Den første dag lærer du alle principperne for faglig formidling – vi arbejder tekstnært og sprogligt. Og du hører om teorierne bag og får dokumentationen for deres effekt. Dokumentationen kan du bl.a. bruge til at målrette dine tekster, fordi du ser, hvordan forskellige målgrupper reagerer på skriverådene. Det er en sand festdag for sprognørder!

Vi kommer ind på: 

 • Den læsende hjerne: Få et inspirerende indblik i, hvordan hjernen arbejder med tekst – og hvorfor vi afkoder tekster på papir og skærm forskelligt. 
 • Fra digital til mobil læser: I dag læses tekster i stigende grad på små skærme. Hør, hvordan du skriver til den mobile læser. 
 • Sætninger: Når din læser oplever din tekst som abstrakt, så skyldes det ofte dine sætningskonstruktioner. Lær, hvordan du skriver sætningerne oplever som konkrete og nemme.
 • Afsnit: Når dine læsere ikke er enige om, hvad din tekst indeholder, så skyldes det ofte dine afsnit. Hør, hvordan du bruger dine afsnit til at gøre din tekst entydig og samtidig målrettet digitale læsere.
 • Forklaringer: Alle fagfolk har brug for fagord – på dette kursus lærer du at bruge fagord på en måde, så læseren forstår dem. 
 • Disposition: Vi skal se på alle de principper, som gør din tekst indhold relevant og nem at overskue. 
 • Øvelser: Vi laver små øvelser sammen, og du kan tjekke din egen tekst undervejs også. 

Dag 2 – ChatGPT og skriveworkshop med respons 

Nu kender vi principperne for klar og entydig faglig formidling. Nu er det på tide at lære dem til din chatbot, så du har en skrivemakker i fremtiden. 

Vi kommer ind på:

 • Chatbot-etik: Sådan bruger du en chatbot i overensstemmelse med demokratiske principper, sandhed, kilder og evt. din virksomheds retningslinjer. 
 • Gode promts: Sådan bruger du skriverådene fra i går til at promte din GTP4. 
 • Skriveworkshop: Skriv eller rediger en af dine egne tekster (eller en tekst, som du har ansvar for). Du kan skrive med eller uden din chatbot. 
 • Giv og få respons: Du har mulighed for at få respons på din tekst fra underviser og de øvrige deltagere. Det er en lærerig indsigt i andres erfaringer og problemløsninger – samtidig med, at vi bliver gode til at anvende skriverådene i praksis. 

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S. 

Det indgår i prisen 

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du får også et eksemplar af Kresten Bjergs bog “Den digitale læsers hjerne – en skriveguide til fagfolk”. Bogen bruges som guide i mange virksomheder og på uddannelsessteder. 

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
Undervisere: Kresten Bjerg
Kursustype: Kursus
ECTS point: 0
Kursusnummer: 2411242391
Pris: DKK 8.900,- Eks. Moms
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Undervisere på dette kursus

Underviser – Kresten Bjerg

Kresten Bjerg

Kresten har gennem 20 år forsket i og rådgivet om formidling og læsbarhed i digitale medier. Til dagligt driver han kommunikationsbureauet Bjerg K. Kresten står bag en lang række undersøgelser af kommunikation, digitale medier og tekstforståelse og har blandt andet udgivet bogen Den digitale læsers hjerne – en skriveguide til fagfolk (2022).

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt