Skip to main content
Sæt dagsordenen med din sundhedskommunikation

Sæt dagsordenen med din sundhedskommunikation

Vil du vinde kampen om opmærksomhed på sundhedsområdet? Lær hvordan du får dit sundhedsbudskab øverst på politikernes dagsorden og på forsiden af aviserne.

Du får indblik i de forskellige aktører, økonomien og organiseringen, så du kan skræddersy din kommunikation, så alle de rigtige mennesker spidser ører.

Derfor skal du tage kurset

Du vil øverst på den sundhedspolitiske dagsorden og i medierne – både de traditionelle og de sociale. Her får du et crash-course til at knække koden. Du får et indgående kendskab til sundhedsaktørerne, deres forskellige dagsordner og den økonomiske kassetænkning. Kort sagt; du får ammunition til at vinde kampen om sundhedsagendaen. Lige så snart du kommer hjem fra kurset.

På kurset møder du præcis de mennesker, du gerne vil i dialog med. Toneangivende politikere, embedsmænd og sundhedsjournalister. De fortæller dig om deres ønsker til og prioriteringer af sundhedsområdet. Så du kan gå hjem og tilpasse dine budskaber, så de rammer aktørernes dagsordner.

Du får indsigt i, hvordan journalister på traditionelle medier og bloggere på sociale medier dækker sundhedsområdet, og hvilke værktøjer du skal benytte dig af for at komme øverst i deres bevidsthed.

Du lærer at

  • forstå organiseringen af det danske sundhedsvæsen og de forskellige aktørers ansvar og arbejde
  • forstå hovedlinjerne i sundhedsøkonomi og får et godt overblik over ’kassetænkningen’ hos de forskellige aktører
  • forstå det politiske årshjul, så du bedre kan navigere din organisations indflydelse og kommunikation
  • anvende og håndtere de traditionelle og sociale mediers dækning af sundhed, så du bliver bedre til at sætte egne sager på dagsordenen.

Kurset er for dig

Kurset er for dig, der vil se nogle konkrete resultater af din sundhedskommunikation her og nu. Du har måske arbejdet nogle år med sundhedsområdet fra en bestemt vinkel og savner en bredere og dybere indsigt, eller måske er du netop kommet ind på sundhedsområdet og har brug for et crash-course, så du kan levere resultater fra dag ét. Uanset din erfaring, er kurset for dig, der vil se målelige resultater af din indsats.

Du er formentlig kommunikationsrådgiver, journalist, presserådgiver eller politisk konsulent i det offentlige, i en virksomhed eller i en interesseorganisation eller patientforening. Eller måske er du ansvarlig for at komme med input til interessevaretagelse og kommunikation eller er journalist, der dækker sundhedsområdet. Lige meget hvad, har du brug for indsigt i aktørernes roller, agendaer og indflydelse for at trænge igennem med netop dit budskab.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg og øvelser, best practice-cases fra gæsteundervisere, debat i plenum og individuel sparring.

Du skal forberede dig og læse pensum før undervisningsmodulerne.

Du er velkommen til at arbejde med konkrete udfordringer og spørgsmål fra din dagligdag i forbindelse med undervisningen. Det er også oplagt at bruge din egen arbejdsplads som case, når du til eksamen skal skrive en interessevaretagelses- og kommunikationsstrategi.

Gæstelærere

Kurset er spækket med spændende gæstelærere – sundhedsøkonomer, politikere, spindoktorer, embedsmænd, journalister og læger, der deler deres erfaringer med at påvirke dagordenen og beslutningerne på sundhedsområdet.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Gaesteunderviser_Elisabeth_Ludvig

Elisabeth Tissot Ludvig

Sundhedskommunikatør og journalist. Elisabeth er en af Danmarks førende sundhedskommunikatører og har de seneste 20 år rådgivet patientforeninger og lægemiddelvirksomheder om kommunikation i forhold til beslutningstagere, sundhedsprofessionelle og medier.

Tidligere kursister om kurset

Kurset giver redskaber til både national og lokal lobbyisme. Det giver et godt indblik i dagens medievirkelighed, og som deltager får man mulighed for at sætte sine egne politiske sager i spil både på selve kurset og til eksamen. Det er et kursus, som jeg varmt kan anbefale til alle, der arbejder med sundhedspolitik.

Nina Bach Ludvigsen, Sundhedspolitisk seniorkonsulent i Reddernes Udviklingssekretariat

Rigtig godt og brugbart kursus. Beskæftiger du dig med politisk interessevaretagelse og kommunikation inden for sundhedsområdet, så kan jeg klart anbefale dette kursus. Du bliver klædt på med viden både inden for det nationale, regionale og kommunale. Elisabeth er en dygtig underviser og har sammensat et spændende program.

Marlene Grønnegaard Sørensen, Sundhedspolitisk konsulent, Parkinsonforeningen

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt