Sæt dagsordenen med din sundhedskommunikation

Vil du vinde kampen om opmærksomhed på sundhedsområdet? På dette kursus får du al den viden, du har brug for til formålet: Du får et skarpt røntgenbillede af det danske sundhedsvæsen og dybere indblik i organiseringen, økonomien og de aktuelle dagsordener på området.

Derfor skal du tage kurset

Sundhedsområdet er komplekst, men jo mere du ved, jo stærkere står du i forhold til at kommunikere og få indflydelse. Ansvaret for sundhed er placeret hos flere forskellige aktører, hvilket gør det udfordrende at tilrettelægge og gennemføre kommunikations - og interessevaretagelse. Samtidig er konkurrencen om at trænge igennem med budskaber benhård.

Formålet med kurset er at give dig grundig viden om organiseringen og finansieringen af det danske sundhedsvæsen samt om de forskellige aktørers ansvar, roller og samarbejder.

På kurset møder du dem, du gerne vil i dialog med – politikere, embedsmænd og de toneangivende sundhedsjournalister og hører om deres prioritering af sundhedsområdet.

For at ruste dig til bedre at kunne vurdere muligheder og begrænsninger får du også viden om design af videnskabelige studier, ligesom du får indsigt i, hvordan traditionelle og sociale medier dækker området og hvilke redskaber, du selv kan benytte for at skabe interesse for netop jeres dagsorden.

Aktuelt lærer du desuden at anvende det nyudviklede etiske kodeks for god sundhedsformidling, og hvordan du selv kan anvende det i kommunikationen.

Du lærer at:

  • Forstå organiseringen af det danske sundhedsvæsen og de forskellige aktørers ansvar og arbejde
  • Forstå hovedlinjerne i sundhedsøkonomi og får et godt overblik over ’kassetænkningen’ hos de forskellige aktører
  • Forstå det politiske årshjul, så du bedre kan navigere din organisations indflydelse og kommunikation
  • Vurdere muligheder og begrænsninger i resultaterne af et videnskabeligt forsøg og tilrettelægge kommunikationen på den baggrund
  • Anvende og håndtere de traditionelle og sociale mediers dækning af sundhed, så du bliver bedre til at sætte egne sager på dagsordenen
  • Anvende det nyudviklede kodeks for god sundhedsformidling og de juridiske spilleregler på området i egen kommunikation.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der dagligt arbejder med kommunikation eller interessevaretagelse på sundhedsområdet - for eksempel som kommunikations- eller presserådgiver, journalist eller politisk konsulent.

Kurset er både for dig, der har arbejdet i nogle år med sundhedsområdet fra en bestemt vinkel og savner større overblik og dybere indsigt i de forskellige aktørers rolle og indflydelse. Og for dig, det måske netop er skiftet til sundhedsområdet og mangler et crash-course, så du kan skabe resultater fra dag et.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem oplæg og øvelser, best practice-cases fra gæsteundervisere, debat i plenum og individuel sparring.

Der vil være et pensum, som skal læses, før undervisningsmodulerne.

Du kan medbringe konkrete udfordringer og spørgsmål fra dit daglige arbejde, som du kan arbejde med undervejs. Du har samtidig også mulighed for at bruge din egen arbejdsplads, når du i eksamensopgaven skal skrive en interessevaretagelses- og kommunikationsstrategi.

Kurset afsluttes med en skriftlige eksamen og kan indgå som valgfrit fag i en af vores diplomuddannelser.

Gæstelærere
Du vil møde forskellige relevante fagpersoner på kurset. Politikere, embedsmænd, journalister og interesseorganisationer kommer og deler deres perspektiver og erfaringer med at påvirke dagsordenen og beslutningerne på sundhedsområdet.

Du kan se en oversigt med de mange spændende gæstelærere her

 

På kurset møder du

Elisabeth Tissot Ludvig

Sundhedskommunikatør og journalist. Elisabeth er en af Danmarks førende sundhedskommunikatører og har de seneste 20 år rådgivet patientforeninger og lægemiddelvirksomheder om kommunikation i forhold til beslutningstagere, sundhedsprofessionelle og medier.
Profil

Sted
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

    en relevant kort videregående uddannelse
    2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Niveau og omfang
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau og vægter 10 ECTS

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram