Skip to main content
Sæt dagsordenen med din sundhedskommunikation

Sæt dagsordenen med din sundhedskommunikation

Vil du vinde kampen om opmærksomhed på sundhedsområdet? Lær hvordan du får dit sundhedsbudskab øverst på politikernes dagsorden og på forsiden af aviserne.

Du får indblik i de forskellige aktører, økonomien og organiseringen, så du kan skræddersy din kommunikation, så alle de rigtige mennesker spidser ører.

Derfor skal du tage kurset

Du vil øverst på den sundhedspolitiske dagsorden og i medierne – både de traditionelle og de sociale. Her får du et crash-course til at knække koden. Du får et indgående kendskab til sundhedsaktørerne, deres forskellige dagsordner og den økonomiske kassetænkning. Kort sagt; du får ammunition til at vinde kampen om sundhedsagendaen. Lige så snart du kommer hjem fra kurset.

På kurset møder du præcis de mennesker, du gerne vil i dialog med. Toneangivende politikere, embedsmænd og sundhedsjournalister. De fortæller dig om deres ønsker til og prioriteringer af sundhedsområdet. Så du kan gå hjem og tilpasse dine budskaber, så de rammer aktørernes dagsordner.

Sundhedsområdet er om noget præget af tal, analyser og forskning. Derfor lærer du også, hvordan forskerne designer de videnskabelige studier. Det giver dig indsigt i, hvilken form og hvilken substans dit budskab skal have.

Du får indsigt i, hvordan journalister på traditionelle medier og bloggere på sociale medier dækker sundhedsområdet, og hvilke værktøjer du skal benytte dig af for at komme øverst i deres bevidsthed.

Du lærer også at bruge det nyudviklede etiske kodeks for god sundhedsformidling i din kommunikation.

Du lærer at:

  • Forstå organiseringen af det danske sundhedsvæsen og de forskellige aktørers ansvar og arbejde
  • Forstå hovedlinjerne i sundhedsøkonomi og får et godt overblik over ’kassetænkningen’ hos de forskellige aktører
  • Forstå det politiske årshjul, så du bedre kan navigere din organisations indflydelse og kommunikation
  • Vurdere muligheder og begrænsninger i resultaterne af et videnskabeligt forsøg og tilrettelægge kommunikationen på den baggrund
  • Anvende og håndtere de traditionelle og sociale mediers dækning af sundhed, så du bliver bedre til at sætte egne sager på dagsordenen
  • Anvende det nyudviklede kodeks for god sundhedsformidling og de juridiske spilleregler på området i egen kommunikation.

Kurset er for dig

Kurset er for dig, der vil se nogle konkrete resultater af din sundhedskommunikation her og nu. Du har måske arbejdet nogle år med sundhedsområdet fra en bestemt vinkel og savner en bredere og dybere indsigt, eller måske er du netop kommet ind på sundhedsområdet og har brug for et crash-course, så du kan levere resultater fra dag ét. Uanset din erfaring, er kurset for dig, der vil se målelige resultater af din indsats.

Du er formentlig kommunikationsrådgiver, journalist, presserådgiver eller politisk konsulent i det offentlige, i en virksomhed eller i en interesseorganisation eller patientforening. Eller måske er du ansvarlig for at komme med input til interessevaretagelse og kommunikation. Lige meget hvad, har du brug for indsigt i aktørernes roller, agendaer og indflydelse for at trænge igennem med netop dit budskab.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg og øvelser, best practice-cases fra gæsteundervisere, debat i plenum og individuel sparring.

Du skal forberede dig og læse pensum før undervisningsmodulerne.

Du er velkommen til at arbejde med konkrete udfordringer og spørgsmål fra din dagligdag i forbindelse med undervisningen. Det er også oplagt at bruge din egen arbejdsplads som case, når du til eksamen skal skrive en interessevaretagelses- og kommunikationsstrategi.

Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen og kan indgå som valgfrit fag i en af vores diplomuddannelser.

Gæstelærere

Du vil møde forskellige relevante fagpersoner på kurset. Politikere, embedsmænd, journalister og interesseorganisationer kommer og deler deres perspektiver og erfaringer med at påvirke dagsordenen og beslutningerne på sundhedsområdet.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Emdrupvej 72 2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

 

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En journalistisk grunduddannelse eller en anden relevant videregående uddannelse
  • Minimum 2 års erhvervserfaring indenfor journalistik eller kommunikation

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

Undervisere på dette kursus

Elisabeth Tissot Ludvig

Elisabeth Tissot Ludvig

Sundhedskommunikatør og journalist. Elisabeth er en af Danmarks førende sundhedskommunikatører og har de seneste 20 år rådgivet patientforeninger og lægemiddelvirksomheder om kommunikation i forhold til beslutningstagere, sundhedsprofessionelle og medier.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt