Sådan læser vi på print, web og mobil

Lær hvordan dine brugere agerer, så du kan træffe sikre og klare valg i dit journalistiske arbejde.

Ved du nok om hvordan dine brugere agerer?

Din opgave som journalist, kommunikatør eller redaktionssekretær er at skabe produkter, der er fængende og lette at afkode og forstå. For at kunne gøre det bedst muligt, bliver du nødt til at vide noget om dine modtageres mediebrug.

Alternativet er at producere indhold på løse antagelser, mavefornemmelser og gætterier om dine brugere og hvordan de agerer på forskellige medieplatforme.

Og er det egentligt et alternativ?

Få den centrale viden fra en lang række undersøgelser

Der findes talrige undersøgelser om mediebrugerne, og hvordan de bruger aviser, magasiner, websites og mobile medier som tablets og smartphones.

På dette kursus samler vi den centrale viden om, hvordan vi læser på de forskellige medieplatforme, så du får en sikker fornemmelse for, hvordan mediebrugerne grundlæggende agerer. 

Det betyder, at du kan træffe mere sikre og klare valg i dit arbejde med skabelse og præsentation af journalistik på tværs af platformene.

Vi tager afsæt i den helt fundamentale viden om, hvordan vi skimmer, afkoder og fordyber os i materialet - og hvordan vi behandler og forstår den modtagne information. 

Med denne viden som afsæt går vi i dybden med, hvordan web, print, tablets - og ikke mindst mobiltelefonen - bruges i hverdagen, og hvad det betyder for prioritering og præsentation af forskellige typer af indhold. 

På kurset lærer du, hvordan:

  • mediebrugerne læser og afkoder forskellige medieprodukter
  • du skriver til print, web og mobilen
  • forskellige visuelle elementer fungerer sammen med tekst
  • du kan udvikle egne metoder for brugertests og anden form for indsamling og bearbejdning af viden om praktisk mediebrug

Hvordan fungerer multimodalitet?

Du vil få indsigt i mekanismerne i multimodalitet, der er et begreb for bevægelsen mellem det trykte ord og forskellige visuelle udtryk. Vi vil undervejs gå i dybden med, hvordan dette samspil fungerer på print og på de digitale platforme.

Litteratur
Du vil på kurset få udleveret en samlet litteraturliste. Men centrale kilder er:

”Billedargumenter – sådan kombinerer man tekst og billeder mere læseligt”, Niels Heie, Forlaget Ajour 2016
https://issuu.com/dmjx/docs/nielsheie_billedargumenter

”The Reading Brain in the Digital Age: The Science of Paper versus Screens”, artikel af Ferris Jabr, Scientific American 2013
https://www.scientificamerican.com/article/reading-paper-screens/

”Thinking fast and slow”, Daniel Kahneman, Farrar, Straus and Giroux, 2011
http://www.nytimes.com/2011/11/27/books/review/thinking-fast-and-slow-by...

”Scrolling for story. How millenials interact with longform journalism…” RJI, University of Missouri (2016)
https://www.rjionline.org/stories/millennials-read-to-learn
 

Datoer og sted for efterårskurset i 2019

Seminar 1: 7+8/11-2019 i København

Seminar 2: 9+10/12 i Aarhus

På kurset møder du

Peter From

Journalist, tidligere fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Konsulent og underviser i læsemønstre og praktisk mediebrug. Forfatter til en række rapporter om hvordan vi modtager og anvender journalistik og information.

Undervisningsform
Vi tager afsæt i den centrale viden om læsning og perception og fortolker de centrale data i det lys. Vi arbejder undervejs desuden en del praktisk i form af korte konkrete opgaver.


Mellem kursusdagene skal du afsætte tid til hjemmeopgaver og læsning.

Eksamen
Som en del af kurset udfører du en projektopgave, der afsluttes med en skriftlig eksamensopgave aflevering, som bedømmes efter 7 trinsskalaen.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal påregne udgifter til bøger og materialer. 

 

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for afmelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram