Skip to main content
Retorik - formidling der fænger

Retorik - formidling der fænger

Lær at bruge retorikkens redskaber til at formidle overbevisende budskaber og bygge argumenter, der holder.

Overbevisende argumentation

Kunne du godt tænke dig at blive bedre til at argumentere for dine synspunkter i en diskussion? Bøvler du med at formidle, så du fanger, fastholder, fascinerer og motiverer dine modtagere? Drømmer du om at kunne holde en overbevisende tale, der bliver husket?  Måske er du leder og synes, det er svært at motivere medarbejderne og at få dem til at forstå og acceptere dine budskaber. 

Få styr på retorikkens historie, kernebegreber og praktiske værktøjer

Retorikkens teori og redskaber stammer tilbage fra Platon og Aristoteles for 2.500 år siden, men de er stadig relevante for alle os, der gerne vil levere overbevisende argumenter og holde gode taler. På dette kursus får du en introduktion til retorikkens historie, masser af øvelse i at bruge retoriske kernebegreber og praktiske værktøjer, der styrker dig i din argumentation. 

På kurset lærer du at:

 • finde, opstille og fremføre overbevisende argumenter
 • brænde igennem med større personlig gennemslagskraft, så dine taler bliver husket
 • strukturere indholdet og opbygge budskaberne i dine præsentationer, så du fastholder dine modtagere
 • gennemskue andres argumentation 
 • blive bedre til selv at argumentere i diskussioner
 • formidle budskaber, der skaber stemning og flytter holdninger 
 • vurdere argumentation udfra et etisk perspektiv

Målgruppe:

Kurset henvender sig til journalister, kommunikatører og ledere, der gerne vil være mere overbevisende i deres argumentation. 

Indhold:

 • Retorikkens historie og felt
 • Retorikkens etik
 • Retorikkens centrale begreber, først og fremmest Logos-etos-patos, Topik, Persuasio, Aptum/Kairos, Den retoriske situation, Genreopdelingen, Apologia og Argumentation.

Undervisningsform

Gennem læreroplæg, diskussioner og øvelser får du mulighed for at koble teoretiske modeller og begreber med din egen praktiske erfaring. Mellem kursusdagene skal du afsætte tid til hjemmeopgaver og læsning.

Eksamen

Du skal aflevere en eksamensopgave. Opgaven efterfølges af individuel skriftlig feedback. Der er intern censur og bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Når du er optaget på kurset, er du samtidig tilmeldt eksamen.

Prisen omfatter

Prisen dækker undervisning, vejleding og eksamen. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer. 

Litteratur:  

Jens E. Kjeldsen: Retorikk i vår tid

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Henrik P. Berggreen

Henrik P. Berggreen

Uddannelsesleder for journalistuddannelserne på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt