Rådgiverens gennemslagskraft

Bliv hørt, set og fulgt i tide. Din gennemslagskraft er afgørende, hvis du vil gøre en forskel som rådgiver. Få effektive retoriske værktøjer, ny viden om psykologi, face- og managementteori og inspiration fra garvede rådgivere, som styrker dig.

Rådgiverens gennemslagskraft - kursus - Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Derfor skal du tage kurset
Alt for ofte lykkes det ikke rådgiveren at blive hørt eller engageret tidsnok til, at rådgivningen gør en forskel. Det er ærgerligt for både organisationer og rådgivere.

På kurset stiller vi skarpt på din evne til at håndtere rådgiverrummet og arbejder vi med alt det, du kan gøre for at få endnu større gennemslagskraft i din organisation.

Du lærer at:

  • gribe rådgiverrummet strategisk klogt ved hjælp af ny viden fra psykologi, face- og managementteori.
     
  • styrke din gennemslagskraft med effektive retoriske værktøjer.

Garvede praktikere vil inspirere dig med deres egne fortrolige erfaringer som rådgivere.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder som kommunikations- og presserådgiver, i enten en offentlig eller privat organisation, og som ønsker at forbedre din evne til at håndtere rådgiverrummet.

Det er en fordel for dit udbytte af kurset, at du har konkret erfaring med rådgivning og har udviklet den gode løsning. Vi ser nærmere på, hvordan du kan få den bragt rigtigt i spil. Teorien skal ikke bare læses på dette kursus; den skal bruges med det samme.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, diskussioner og øvelser. Der vil også komme gæster udefra, som deler ud af deres praktiske og teoretiske viden på området.

Kurset afsluttes med en eksamensopgave, hvor du skal analysere på en konkret rådgiversituation fra din egen virkelighed for at undersøge, hvordan du optimerer gennemslagskraften.

Du skal regne med hjemmearbejde. Pensum er 200 sider, som du får i et digitalt kompendium.

Gæsteundervisere
Gæsterne veksler fra år til år, men to oplægsholdere går igen:

  • Steen Visholm, Professor i psykologi på RUC. Er blandt landets førende forskere i arbejdspsykologi, og han har set nærmere på rådgiverens arbejde. 
     
  • Sascha Amarasinha er strategisk kommunikationsrådgiver. Tidligere bl.a. koncernkommunikationsdirektør i Egmont og kommunikationsdirektør i Coop. Er i dag ekstern rådgiver og arbejder med at udvikle rådgivere.

Sted
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen
Der er frokost inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du får desuden et digitalt kompendium.
 

På kurset møder du

Anne Katrine Lund

Ph.d. i retorik, er strategisk rådgiver og executive ledertræner. Arbejder også med effektiv rådgivning i organisationer og som rådgiver-træner i certificeringen af Strategiske Kommunikationsrådgivere og på DMJX.

Læs artiklen Tænk strategisk, når du skal sælge strategien/rådgive, hvor Anne Katrine Lund giver råd til bedre gennemslagskraft.

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram