Skip to main content
Projektledelse i mediebranchen

Projektledelse for formidlere (for ledige)

Lær at styre og lede medieprojekter effektivt fra start til slut. 

God projektledelse giver tilfredse kunder

Få styr på tid, pris, milepæle, krav, platform, team og alt det andet, hvis du fx skal opbygge et nyt website eller et større katalog for en kunde.

Kurset Projektledelse i mediebranchen giver dig de grundlæggende redskaber inden for projektstyring, som sætter dig i stand til at lede selv komplicerede projekttyper – og være den optimale partner med kunden.

Kurset henvender sig til dig som gerne vil arbejde i eller allerede er ansat i design-, reklame- og grafiske bureauer. Eller interne afdelinger i NGO eller i den corporate sektor som arbejder med visuel kommunikation.

Bliv klædt på som projektleder

Kurset klæder dig på som projektleder og giver dig redskaber til at styre et konkret medieprojekt inden for de vigtigste områder.

Du lærer at planlægge tiden fra start til slut, prisfastsætte og kalkulere ud fra kravspecifikationer og tilbud, styre og nedbryde i forhold til milepæle og delprocesser, og du kan lede de andre medlemmer i projektgruppen effektivt.

På dette kursus lærer du, at:

  • tidsplanlægge, prissætte og økonomistyre et konkret medieprojekt ud fra krav og tilbud  
  • detailstyre et konkret medieprojekt med milepæle og delprocesser  
  • projektlede og koordinere gruppen effektivt i forhold til gruppepsykologiske problemstillinger  
  • indgå i samarbejde med andre projektinteressenter  
  • afrunde og evaluere et givent medieprojekt

Lær at projektstyre med konkrete redskaber

Du erhverver dig teorier og metoder inden for projektstyring, og du bliver i stand til at bruge dem praktisk, så du kan styre komplekse medieprojekter fra start til slut.

Du kommer blandt andet til at arbejde med:

  • Prisfastsættelse , tids- og projektplanlægning – værktøjer, der hjælper dig til at få overblik over medieprojektet og lægge en plan for, hvordan du vil gennemføre det.  
  • Projektstyring, for- og efterkalkulation og gruppepsykologi – anvendt teori og metoder, der hjælper dig til at styre projektet og teamet.  
  • Projektafslutning og læring, kravspecifikation/tilbud – emner, hvor du lærer at afslutte/følge op på projektet og sikre, at det udførte projekt overholder de stillede krav i forhold til tilbuddet og kundens forventninger.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, holdundervisning, selvstudie og projektarbejde. Vi inddrager gæsteforelæsere efter behov, og undervisningen inddrager relevant casemateriale fra medie- og kommunikationsvirksomheder for at vise, hvordan branchen bruger metoder og teknikker i praksis.

Vi lægger vægt på det praktiske arbejde, og vi inddrager de studerendes egen viden og branchepraksis i øvelser og i holdundervisning.

Du løser opgaver mellem undervisningsgangene, enten i grupper eller individuelt, og noget af undervisningen kan foregå via vores e-learningssystem, hvor du også får vejledning og feedback.

Det nøjagtige program sendes til deltagerne cirka 2 uger før kursusstart.  

Litteratur

Pensum udgør i alt ca. 500-600 sider.

Eksamen

Du skal aflevere en projektplan og en refleksionsrapport som du forsvarer ved en mundtlig eksamen

Den skriftlige opgave er en sammenhængende tekst, som du udarbejder ud fra en selvvalgt problemformulering. Omfanget af den skriftlige opgave er max. 12 sider á 2300 anslag pr. side for en studerende og max. 18 sider for to studerende.

Du bliver bedømt individuelt ud fra de tre samlede elementer med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Forudsætninger

Kurset forudsætter at du er vant til at bruge en pc eller Mac, og at du kan bruge et program som f.eks. Word.

Hvis du ikke har kendskab til softwaren eller gerne vil have opdateret dine kompetencer, kan du deltage på et af vores indledende softwarekurser.

Prisen omfatter

Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på akademiniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

OBS! Denne akademiuddannelse er under nedlukning. Det betyder, at moduler på uddannelserne kun udbydes til og med foråret 2022. Såfremt du ønsker at færdiggøre uddannelsen, skal du derfor senest tilmelde dig afgangsprojektet den 1. december 2021.

Tidligere kursister om kurset

Jeg har blod på tanden. Hvis der kommer et projekt her, så vil jeg gerne være den, der er tovholder på det

Tove Skou Roer, Produktionskoordinator, Ugeskrift for læger

Undervisere på dette kursus

Thomas Rye Dinesen

Thomas Rye Dinesen

Partner og Adm. Direktør Studio C A/S. Har igennem mere end 25 år, og det meste af sin karriere, arbejdet med design, kommunikation, grafik og grafiskproduktion – herunder brand udvikling, brand management og brand implementering samt de mere klassiske grafiskproduktion discipliner etc.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt