Skip to main content
Kursus for ledige – Projektledelse for formidlere (for ledige)

Projektledelse for formidlere (for ledige)

Giv din faglighed et kompetenceløft: Projektleder i mediebranchen.

Lær at styre medieprojekter fra start til slut 

Bliv projektleder i en branche, du allerede kender

Med et uddannelsesforløb i projektledelse for formidlere, bliver du som ledig journalist, kommunikatør eller grafiker i stand til at sætte din faglighed i spil på nye måder.

Branchekendskab har du allerede – og når du kombinerer dét med nye, stærke projeklederkompetencer, bliver du i stand til at lede formidlinsprojekter i både større og mindre organisationer.

Uddannelsesforløbet er også godt til dig, der som ledig går rundt med freelance- eller iværksættertanker.

På uddannelsesforløbet lærer du at:

 • planlægge, prissætte og økonomistyre et medieprojekt
 • detailstyre et konkret medieprojekt med milepæle og delprocesser 
 • projektlede og koordinere en arbejdsgruppe effektivt i forhold til gruppepsykologiske problemstillinger 
 • afrunde og evaluere et givent medieprojekt
 • projektstyre med konkrete redskaber

Kurset bestås ved en aflevering af en skriftlig eksamensopgave i den sidste undervisningsuge, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. Et bestået kursusforløb udløser 10 ECTS point.

Du får teorier og metoder inden for projektstyring, og du bliver i stand til at bruge dem i praksis, når du skal styre komplekse medieprojekter fra start til slut.

Der er 19 timers fremmødeundervisning om ugen fordelt på 2-3 dage over 6 uger. Du skal påregne en del hjemme- og gruppearbejde.

Nye jobmuligheder

Efter endt forløb kan du styre medieprojekter på tværs af mange fagligheder. Du kan bruge dine nye projektlederkompetencer og forretningsindsigt bredt og søge projektlederstillinger på bureauer, i mediehuse og i kommunikations- og markedsføringsafdelinger.

Sådan gør du

Er dette uddannelsesforløb noget for dig? Så læs med her:

 1. Undersøg, at du opfylder de formelle adgangskrav til at deltage i uddannelsesforløbet (se længere nede på siden).
 2. Kontakt din A-kasse og få godkendt, at du deltager på uddannelsesforløbet.
 3. A-kassen vil give dig et bekræftelsesbrev, som du skal bruge, når du søger om at blive optaget på uddannelsesforløbet.
 4. Det er vigtigt, at du læser vejledningen for, hvordan du udfylder tilmeldingsformularen, inden du går i gang.
 5. Gå ind på uddannelsesforløbets tilmeldingsformular, og tilmeld dig. Husk, at du skal uploade dit CV, eksamensbevis og bekræftelsesbrevet fra A-kassen. Du kan også vælge at sende bekræftelsesbrev i en separat e-mail.
 6. Du vil kort tid efter modtage en meddelelse om, hvorvidt du er optaget eller ej.
 7. Husk at informere dit jobcenter om, at du deltager i forløbet – du kan muligvis få mødefrihed fra, så længe du er i uddannelsesforløbet.  

Hvad nu hvis du ikke er optaget på forløbet?

Du kan måske få en såkaldt realkompetencevurdering, hvis du fx har relevant erhvervserfaring, der kan opveje manglende uddannelse. Tag kontakt til studiekoordinatoren, og hør nærmere.

Tal med din karrierevejleder i A-kassen eller jobkonsulenten i dit jobcenter om, hvilke andre muligheder du har.

Formelle adgangskrav til forløbet: 

Du har gennemført en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Derudover har du minimum 2 års relevant erhvervserfaring, som du har opnået efter eller sideløbende med den adgangsgivende uddannelse. Kurset er identisk med akademimodulet "Projektledelse i mediebranchen" (10 ects).

Vigtigt: læs her, inden du tilmelder dig kurset

Kurser

Undervisere på dette uddannelsesforløb

Gæsteunderviser Helle Isted Ludvigsen

Helle Isted Ludvigsen

Uddannet i film– og medievidenskab og offentlig forvaltning. Har i 30 år arbejdet med journalistisk programindhold og redaktionel ledelse på P3, P4 og DR Kultur samt programserier til TV2. Projektleder på events for Kulturstyrelsen, private firmaer og non-profit medieorganisationen The Why Foundation. Helle er mentor for nye ledere og mediestuderende og certificeret coach.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt