Skip to main content
Produktionsledelse af TV og video

Produktionsledelse af TV og video

Lær at planlægge og styre TV- og videoprojekter, så du kan levere tilfredsstillende resultater indenfor budget- og tidsramme.

Levende billeder overalt 

Virksomheder bruger i højere og højere grad video som en del af deres kommunikation – både internt og eksternt. Fx i brand-movies, produktdemonstrationer, testimonials, videonyhedsbreve, og meget andet.

Der er næsten ikke den kampagne eller kommunikationsprojekt, der ikke på den ene eller anden måde bruger video – ofte i sammenhæng med andre medietyper. Hvis du vil være en alsidig projektleder i mediebranchen, er det derfor vigtigt, at du kender de særlige vilkår for videoproduktion, så du kan styre video- og tv-projekter helt i mål.

Lær at styre videoprojekter fra A-Z

På dette kursus lærer du at lede og styre tv- og videoproduktioner, så du kan levere et tilfredsstillende produkt til kunden indenfor rammerne af tid og økonomi. 

Du får overblik over roller og ansvar, arbejdsprocesser og produktionsudstyr i hele forløbet - fra pitch til distribution. Hvilket gør dig i stand til at koordinere og forhandle med de mange involverede i videoproduktioner, fx castere, lydmænd, kamerafolk, etc.

På kurset lærer du, at:

  • lede og tilrettelægge tv- og videoproduktioner 
  • udarbejde budget på baggrund af pitch og kundekrav
  • tidsplanlægge fra idéfase til aflevering
  • forhandle med forskellige faggrupper 
  • tage højde for juridiske udfordringer

Hvem bør tage kurset?

Kommende projektledere og produktionsledere, samt dig der i forvejen arbejder med koordinering, planlægning og ledelse.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstudie, øvelser og projektarbejde hvor du får mulighed for at arbejde med egne projekter. 

Skriftlig opgave og mundtlig eksamen


Du skal aflevere en skriftlig opgave på max. 20 sider, som du forsvarer ved en mundtlig eksamen.

Du bliver bedømt individuelt med intern censur efter 7-trinsskalaen.

Prisen omfatter


Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. 

Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

Forudsætninger

Kurset forudsætter at du er vant til at bruge en pc eller Mac, og at du kan bruge et program som f.eks. Word.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på akademiniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

OBS! Denne akademiuddannelse er under nedlukning. Det betyder, at moduler på uddannelserne kun udbydes til og med foråret 2022. Såfremt du ønsker at færdiggøre uddannelsen, skal du derfor senest tilmelde dig afgangsprojektet den 1. december 2021.

Undervisere på dette kursus

Bård Blytt Sandstad

Bård Blytt Sandstad

Adjunkt i Medieproduktion og ledelse på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hvad er mine arbejdsområder/specialeområder

Uddannelseschef for professionsbacheloruddannelserne i TV- og medietilrettelæggelse (TVM) og Medieproduktion og Ledelse (MPL).

Med en baggrund indenfor både medieproduktion og undervisningsarbejde har jeg fokus på at videreudvikle uddannelserne - til gavn for både vores studerende og for brancherne.

Jesper Thorneman Rasmussen

Diana Skotte

Event og Udviklingschef på Danmarks Radio.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt