Skip to main content
Nye videoformater på web og mobile enheder

Nye videoformater på web og mobile medier

Forstå de nye muligheder ved brug video på web, mobile og sociale platforme. Og bliv i stand til at udvikle dine egne videokoncepter og formater.  

Derfor skal du tage kurset

Mulighederne med video er i dag større end nogensinde, fordi teknikken er blevet billig og tilgængelig.

Overalt i medie- og kommunikationsbranchen eksperimenteres med nye fortælleformer og formater - fra ultra-korte videoklip på sociale medier til lange livestreams, hvor brugerne involveres undervejs.

Men hvad virker bedst? I hvilke sammenhænge?

På dette kursus bliver du introduceret til en masse forskellige videoformer, som de kommer til udtryk på sociale og mobile platforme.

Du lærer at forstå hvordan de adskiller sig fra hinanden ift. fortælleteknikkerne, de forskellige formers styrker og muligheder.

Efter kurset kan du udvikle koncepter og formater for egne videobaserede produktioner ift. den brugssituation og målgruppe du skal kommunikere med.

På kurset lærer du om:

  • nye fortælleformer: fra det ultrakorte på sociale medier til det lange - fx livestreams
  • fortællemæssig struktur og forløb (fx element-opdelte formater)
  • brugeradfærd og brugssituationer
  • interaktion og brugerinddragelse

Kurset er ikke et praktisk kursus i videoproduktion, og det forudsættes, at du har erfaring. Du får til gengæld fyldt din indholdsmæssige værktøjskasse op og viden om platforme og brugssituationer.

Du kommer til at møde nogle at de folk, som producerer video på nye måder. Og de vil dele deres erfaringer og metoder med dig

Kurset er tilrettelagt med to dages fremmøde som første samling og derefter to online dag, hvor du kan deltage hjemmefra.

Eksamen

  • Koncept-del: Beskriv konceptet. Story board, hvilke elementer i den fortællemæssige “pakke”. Sammenhænge og kontekst. Desuden begrund valg af former, formater, genrer = argumenter for de fortælletekniske valg.  
  • Produkt-del: Et videoprodukt, der demonstrerer hvordan (et eller flere) centrale elementer i konceptet tænkes omsat til praksis.

Forudsætninger

Du skal have et grundlæggende kendskab til elementær video-produktion og til video-fortælleteknik.

Prisen omfatter

Undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning på undervisningsdagene.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Annegrete Skovbjerg

Annegrete Skovbjerg

Underviser og fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Har undervist på en række kurser i Video til Nettet og mobiljournalistik.

Profil på UC-Viden

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt