Nye videoformater på web og mobile enheder

Forstå de nye muligheder ved brug video på web, mobile og sociale platforme. Og bliv i stand til at udvikle dine egne videokoncepter og formater.

Derfor skal du tage kurset
Mulighederne med video er i dag større end nogensinde, fordi teknikken er blevet billig og tilgængelig.

Overalt i medie- og kommunikationsbranchen eksperimenteres med nye fortælleformer og formater - fra ultra-korte videoklip på sociale medier til lange livestreams, hvor brugerne involveres undervejs.

Men hvad virker bedst? I hvilke sammenhænge?

På dette kursus bliver du introduceret til en masse forskellige videoformer, som de kommer til udtryk på sociale og mobile platforme.

Du lærer at forstå hvordan de adskiller sig fra hinanden ift. fortælleteknikkerne, de forskellige formers styrker og muligheder.

Efter kurset kan du udvikle koncepter og formater for egne videobaserede produktioner ift. den brugssituation og målgruppe du skal kommunikere med.

På kurset lærer du om:

  • nye fortælleformer: fra det ultrakorte på sociale medier til det lange - fx livestreams
  • fortællemæssig struktur og forløb (fx element-opdelte formater)
  • brugeradfærd og brugssituationer
  • interaktion og brugerinddragelse

Kurset er ikke et praktisk kursus i videoproduktion, og det forudsættes, at du har erfaring. Du får til gengæld fyldt din indholdsmæssige værktøjskasse op og viden om platforme og brugssituationer.

Du kommer til at møde nogle at de folk, som producerer video på nye måder. Og de vil dele deres erfaringer og metoder med dig

Kurset er tilrettelagt med to dages fremmøde som første samling og derefter to online dag, hvor du kan deltage hjemmefra.

 

På kurset møder du

Annegrete Skovbjerg

Underviser og fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Har undervist på en række kurser i Video til Nettet og mobiljournalistik.

Profil

Eksamen

  • Koncept-del: Beskriv konceptet. Story board, hvilke elementer i den fortællemæssige “pakke”. Sammenhænge og kontekst. Desuden begrund valg af former, formater, genrer = argumenter for de fortælletekniske valg.
     
  • Produkt-del: Et videoprodukt, der demonstrerer hvordan (et eller flere) centrale elementer i konceptet tænkes omsat til praksis.

Forudsætninger
Du skal have et grundlæggende kendskab til elementær video-produktion og til video-fortælleteknik.

Prisen omfatter
Undervisning, undervisningsmaterialer og forplejning på undervisningsdagene.

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for afmelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram