Mundtlig videnskabsformidling

Viden skal formidles for at gøre en forskel. Forskellen er stor på mundtlig og skriftlig formidling af viden, og derfor er der også forskel på kravene til dig som formidler. Din mundtlighed og nonverbale kommunikation er afgørende for, hvordan andre opfatter og modtager indholdet af den faglighed eller viden, du ønsker at formidle. På dette kursus tager vi kompliceret stof og gør det mere medrivende at lytte til.

Derfor skal du tage kurset
Mange videnspersoner har en modstand mod at forenkle deres stofområde i mundtlige præsentationer, interviews eller indlæg. Frygten kan være at en forsimpling går ud over fagets, emnet eller egen troværdighed. Og det er en skam, fordi meget viden fortjener at blive formidlet mundtligt og ikke kun skriftligt. På dette kursus trænes du i at stille op som fagperson og formidle faglighed eller viden med både inspiration og troværdighed.
Du bliver bevidst om ikke bare dit ordvalg, men også måden du pakker ordene ind. Du får trænet din formmæssige levering, din gennemslagskraft og bliver mere bevidst om, hvad du selv kan gøre for inspirere dit publikum, uanset om stoffet er fagligt, nørdet, såkaldt støvet, tungt eller tørt. Vi gør op med fordommene om det kedelige oplæg, og vi stræber efter et mål om, at publikum, konferencedeltagere eller lægfolk skal synes din viden er (næsten) lige så vigtig som du selv synes.

Du trænes i at:

  • Være kilde for mundtlig faglig formidling.
  • Bruge mundtlighed som inspiration og belæg for faglighed
  • Forstå forskellen på at virke troværdig og hævde egen troværdighed.
  • Anvende det talte ord på konferencer, til oplæg og i interviews.
  • Kende til autenticitet og karisma som gennemslagskraft.
  • Træne effekten af taletempo, talestyrke, pausering og versionering.
  • Gøre brug af mundtlige oplæg i strategiske sammenhænge.

Kurset er for dig
Dette kursus er for dig, som arbejder med viden, faglighed eller forskning, og som ønsker holde mindre eller større oplæg på fx konferencer, for kollegaer eller være kilde på dit fagområde. De mundtlige situationer kan variere, men handler altid om at påvirke nogle tilhørere med tilstræbt god mundtlighed. Du behøver ikke at have erfaring med mundtlig vidensformidling, men skal have lyst til at udvikle dig som faglig formidler. Al kursusindhold er naturligvis funderet i specifik viden om den mundtlige genre og publikumsperception af faglige oplæg.
 

Sådan foregår undervisningen
Der veksles mellem teoriske oplæg fra underviseren og praksis hvor kursusdeltagerne træner den mundtlige genre. Alle øvelser foregår i en bevidst tryg og god atmosfære, hvor respekten for det faglige og lidt nørdede er prioriteret højt, og hvor der god pads til at diskutere 'situationer ude fra virkeligheden'. Der vil være moderat personlig sparring på en afgrænset måde, hvor ingen føler sig udstillet, men får små tiltag at arbejde videre med på et individuelt plan.

 

På kurset møder du

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram