Media Connectivity - nå brugerne med smart indhold

Urbanisering og digitalisering opbygger i disse år et helt nyt mulighedsrum for nyhedsmedier og brugerrettet kommunikation: Men hvordan gør man? Hvor er potentialerne – og historierne i data og byrum? Hvilke nye typer af urbane processer og produkter bliver lanceret? Hvilke kan produceres? Til hvem og hvorfor? Det udforsker vi på diplomuddannelsen her, hvor du lærer om datadrevet fortælling og at sammentænke journalistik, service, digitale metoder samt det urbane og stedbaserede på nye måder.

Derfor skal du tage kurset

Åbne data, datastrømme og ny digital infrastruktur bliver i disse år skabt i alle større byer. Foran os står 5G mobil og Internet of Things, og det åbner alt sammen for nye muligheder for at nå brugerne på nye måder.
Dette diplomkursus fokuserer på urbane datastrømme og Open Data – og giver dig en opdatering på helt nye tendenser og teknologiske muligheder.
Indholdet i undervisningen bygger på mere end to års forskningsarbejde offentliggjort i bogen: Media Connectivity – urban teknologi, data, journalistik og reklame i den digitale by (Kabel 2019). Undervisningen inddrager international forskning, forskellige cases og digitale værktøjer til håndtering af data, men er samtidig en eksplorativ proces. Alle svarene findes ikke, men der undervises i gode eksempler, som du kan lære af – og som kan være inspiration, når du undervejs skal arbejde med ideer til produkter og koncepter, der kan realiseres i praksis i dit professionelle arbejde.

Du lærer at:

 •  Arbejde i en eksplorativ proces, hvor vi sammen afdækker, hvilke forbindelsesteknologier, data og datastrømme, der er til rådighed på en given lokalitet, det kan være fra sensorer, mobiltracking, avanceret GPS m.m.
   
 • Finde frem til den gode datadrevne historie? Du skal udvikle koncepter og produkter til nyt indhold, der er baseret på data og datastrømme i den digitale by - i et givet byrum og for en given målgruppe. Gerne med udgangspunkt i en aktuel udfordring fra din arbejdsplads.
   
 • Visualisere og pitche koncepter og ideer for relevante interessenter: Ledere og kunder.
   
 • Forstå betydningen af radikale forandringer i de urbane livsstile og betydningen af stedet og konteksten.
   
 • Få overblik over de forskellige former for datastrømme og databehandlende journalistik (CAR – computer assissted journalism, datadriven journalism), der har eksisteret de seneste 30 år og som stadigvæk praktiseres. Velfungerende cases gennemgås.
   
 • Få et indblik i automatisering, robotter og robotjournalistik. Hvor ligger potentialerne? Hvad skal der teknologisk og indholdsmæssigt til for at skabe automatiseret indhold?
   
 • Få et indblik i potentialerne i det kommende 5G-mobilnetværk og Internet of Things. Hvilke teknologier er i spil? Hvilke informationer genereres? Hvad kan de bruges til i medier og samfundskommunikation?
   
 • Inddrage konteksten i bestræbelserne for personificering og lokalisering. Hvilke typer af data skal der være til rådighed for at kunne personificere og versionere til flere forskellige lokaliteter?

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder som:

 • Leder eller medarbejder i nyhedsmediehuse og nye opstartsmedier.
   
 • Leder eller medarbejder i kommunikationsafdelinger, der arbejder med borger- og samfundsrettet kommunikation i offentlige og private virksomheder.
   
 • Freelancer og selvstændig - og udvikler nye koncepter og produkter.

Sådan foregår undervisningen
Kurset er en Diplomuddannelse (5 ECTS-point) og består af 2 moduler á 2 dage, der afholdes i henholdsvis Aarhus og København.
Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppearbejde og selvstændigt arbejde med eget koncept, hvor du selv skal deltage i en eksplorativ proces. Du får metoder til konceptudvikling og input om visuelle værktøjer til at skitsere prototyper med. Undervejs vil der også være oplæg fra eksperter og besøg på virksomheder, institutioner og i bymiljøer, hvor data inddrages, og hvor smart city udviklingen er kommet længst. Mellem modulerne skal du arbejde med dit eget koncept og læse et givent pensum.

Den afsluttende skriftlige eksamensopgave vil bestå af:

• En reflekterende del, der tager udgangspunkt i et geolokaliseret sted.

• En produktionsorienteret del, hvor du skal udarbejde koncepter og skitser til prototyper på lokaliseret datadrevet fortælling og urban journalistik og samfundskommunikation. Gerne med udgangspunkt i en aktuel udfordring fra din egen arbejdsplads.

 

På kurset møder du

Lars Kabel

Lektor, journalist og fagmedarbejder. Står bag efteruddannelseskurser i Tokyo, Seoul, London og San Francisco. Forfatter og medforfatter til flere bøger og rapporter om journalistik og digital udvikling senest Digital Urban Living (2012) og Media Flow – Indhold og indholdsstrømme i centrum (2014)
Profil

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en relevant kort videregående uddannelse
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for afmelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram