Skip to main content
Markedsføring og salg

Markedsføring og salg

Skab et solidt strategisk grundlag for at markedsføre og sælge produkter, ydelser og holdninger.   

Hvordan vil du skaffe nye kunder og sælge mere?

Du skal sælge et produkt eller en ydelse. Men hvem skal du henvende dig til? Hvad skal du sige til dem? Hvordan skaber du så meget tillid til dig og dit produkt, at de vil købe det af dig?

Det er de samme udfordringer, du står overfor, hvis du skal sælge holdninger, som skal ændre folks adfærd: Der er ingenting, som sælger sig selv i en verden med stor og stigende konkurrence og bevidste kunder.

Hvis du vil markedsføre og sælge effektivt, kræver det, at du har indgående kendskab til markedet, dine konkurrenter og opdateret viden om kunderne.

Strategisk markedsføring og praktiske salgskompetencer På dette kursus lærer du at udvikle et solidt grundlag for effektive markedsføringsstrategier af medie- og kommunikationsprodukter og -ydelser i bredeste forstand. Dvs. alt fra annonceplads over grafisk design til webløsninger. Både online og offline.

Du får desuden styrket dine evner til at sælge. Du lærer at forberede salgsmøder og analysere dine kunders behov, så du har stærke kort på hånden, når du skal i dialog med dine kunder.

På dette kursus lærer du at:

 • identificere nye forretningsområder og målgrupper
 • forstå dine kunders reelle behov
 • udvikle attraktive produkter og serviceydelser
 • forberede og gennemføre møder med kunder

Kurset henvender sig til dig som:

 • arbejder med markedsføring og salg til daglig, der vil have et teoretisk fundament og nogle konkrete værktøjer, så du kan blive endnu bedre til det, du gør i forvejen. Du er måske mediekonsulent, salgs- og marketingassistent eller fundraiser.  
 • vil udvide dine kompetencer, så du kan tage større ansvar for markedsføring og salg af produkter og services din virksomhed. Du er måske PR- og kommunikationsansvarlig, projektleder, projektkoordinator, presseansvarlig eller mediegrafiker.  
 • er selvstændig eller iværksætter som skal markedsføre og sælge dine egne produkter og services (fordi der ikke er andre til det). Du er fx freelance journalist, tekstforfatter, grafisk designer.

Kurset giver dig en lang række praktiske værktøjer og tjeklister, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

Markedsstrategi

Du lærer grundlæggende markedsføring, der sætter dig i stand til at fokusere på det, der giver værdiskabelse for kunderne og dermed din virksomhed det største udbytte og den bedste markedsposition.

 • Markedsforståelse – Forstå hvilket marked du agerer i, hvem der er dine konkurrenter og hvilken pris du kan forvente at få for dit produkt eller ydelse.  
 • Kundesegmentering – Kom tættere på dine målgruppers både rationelle og emotionelle motiver og behov. Opdag de skjulte potentialer bag den traditionelle målgruppeopdeling efter køn, alder, geografi og uddannelse.  
 • Produktudvikling – Skab unikke produkter der har værdi for dine kunder. Lær at udvikle differentierede produkter eller ydelser til forskellige kundesegmenter.

Salgsteknikker og kundeforståelse

Du lærer at sætte dig ind i dine kunders behov og skabe den tillid der er nødvendig, for at du kan sælge dit produkt eller ydelse.

 • Forberedelse af kundemøder – Lav dit hjemmearbejde. Saml informationer og forbered dig på indvendinger og mulige modargumenter.  
 • Gennemførelse af kundemøder - Tag styrepinden og stil de rigtige spørgsmål. Lyt efter så du kan give de bedste løsningsforslag og anbefalinger.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem oplæg, øvelser, workshop, selvstudie og projektarbejde.

Undervisningen er meget praktisk anlagt, og du løser opgaver mellem undervisningsgangene, enten i grupper eller individuelt.

Noget af undervisningen kan foregå via vores e-learningssystem, hvor du også får vejledning og feedback.

Program

Vi sender det nøjagtige program til dig ca. 2 uger før kursusstart.

Litteratur

Pensum er på dansk og udgør i alt ca. 300-400 sider.

Eksamen

Du afleverer et praktisk produkt, der sammen med en skriftlig opgave og en mundtlig prøve, udgør en kombinationsprøve. Du bliver bedømt individuelt ud fra de tre samlede elementer med ekstern censur efter 7-trinsskalaen. Læs mere om eksamen.

Forudsætninger

Modulet forudsætter at du behersker programmer som eksempelvis: Key Note, Word, Excel, Powerpoint og Acrobat XPro. 

Prisen omfatter

Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på akademiniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

OBS! Denne akademiuddannelse er under nedlukning. Det betyder, at moduler på uddannelserne kun udbydes til og med foråret 2022. Såfremt du ønsker at færdiggøre uddannelsen, skal du derfor senest tilmelde dig afgangsprojektet den 1. december 2021.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt