Skip to main content
Kursus Ledelse af digitale medier

Ledelse af digitale medier

Lær, hvordan du organiserer det digitale arbejde på din arbejdsplads og skaber dig et ledelsesrum, hvor du kan udfylde rollen som digital leder.

Kurset om digital medieledelse er praktisk orienteret, og teorierne afprøves i forhold til egne erfaringer.

Derfor skal du tage kurset

Man skal løbe hurtigt for at følge med den digitale udvikling. Nye strategier skal lægges og helst realiseres i en fart. Men nogen skal tage ansvar for, at det sker.

På kurset om digital medieledelse lærer du, hvordan du forandrer dine egne arbejdsvilkår og positionerer dig med hensyn til ledelse af jeres digitale platforme.

Undervisningen er praktisk orienteret. Du arbejder med egne ledelsesudfordringer, får faglig sparring og kan afprøve nye ledelsestiltag undervejs.

Gennem viden og refleksion får du værktøjerne til at starte og deltage aktivt i den digitale omstilling i din organisation.

Du kan desuden arbejde med et selvvalgt projekt omkring egen ledelse, som du efterfølgende kan bruge i dit arbejde.

Du lærer at:

  • organisere de digitale medier i organisationen via forskellige modeller.  
  • samle magt op, der ligger og flyder.  
  • identificere egne ledelsesopgaver samt roller og stilarter i ledelsesarbejdet.  
  • håndtere og samarbejde med ansvarlige bidragydere til arbejdspladsens digitale medier.  
  • styre og planlægge ressourcer.  
  • arbejde med forpligtende mål i ledelsesarbejdet.

Kurset er for dig

Kurset er primært udviklet til dig, der i praksis arbejder med digitale medier, og som oplever, at du ikke har det nødvendige rum til at lede det digitale arbejde i organisationen.

For at deltage i kurset skal du i praksis have erfaring med at arbejde med digitale medier.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem korte teoretiske oplæg og praktiske opgaver i relation til oplæggene.

På kurset optræder forskellige eksterne foredragsholdere, som vil dele ud af egne erfaringer omkring at skabe et ledelsesrum i forhold til digital ledelse.

Du skal udarbejde en business case, hvor du tager ledelse på at løse en strategisk vigtig opgave i egen eller en selvvalgt organisation. Det tager ca. 6-10 timer at løse hver af opgaverne.

Medbring selv en computer.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Emdrupvej 72 2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- online aflevering
- DMJX, København
- DMJX, København
Undervisere: Karin Astrid Lindgaard Sloth
Kursustype: Diplom
ECTS point: 5
Kursusnummer: 2103235110
Pris: DKK 14.550,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Vær opmærksom på at formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Karin Sloth

Karin Sloth

Har mere end 30 års erfaring som leder, konsulent og selvstændig i kommunikationsbranchen. Hun har desuden undervist igennem 15 år på akademi-, diplom- og masterniveau. Er ansvarlig for en række kurser om ledelse og kommunikation på DMJX. 

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt