Layout

Bliv klædt på til at løse både store og små grafiske opgaver til trykte medier

Famler du i blinde, når du løser grafiske designopgaver?
Kurset henvender sig til dig der allerede varetager (eller kunne tænkte dig at varetage) grafiske opgaver i form af tryksager, plakater, nyhedsbreve, annoncer eller magasiner – men som ikke er uddannet grafiker.

Du er måske selvstændig og har brug for at kunne lave dit eget PR-materiale, eller ansat i en kommunikations- eller marketingsafdeling hvor du har brug for at kunne foretage kvalificerede valg i en designproces og levere hurtige og flotte resultater uden at skulle være for meget i tvivl undervejs.

Bliv introduceret til principperne inden for grafisk design
På dette kursus får du en introduktion til grafisk design i form af en værktøjskasse af designredskaber, der bygger på teoretisk viden. Du får nogle overordnede designmæssige greb, som du kan bruge når du skal udarbejde layouts til forskellige medietyper, både trykte og digitale.

Lær at lave foldere, brochurer, magasiner, plakater, nyhedsbreve …
På kurset veksler vi mellem masser af både praktiske opgaver og teori, og du vil blive meget klogere på designprincipper, gestaltlove, farvelære og typografi, så du føler dig på sikker grund næste gang du skal vælge skrifttyper, formater, farver og grids.

Efter kurset er du i stand til at producere foldere, brochurer, magasiner, slides, plakater, annoncer – samt at sende det hele korrekt til tryk.

Vi gennemgår blandt andet:

  • Designprincipper, gestaltlove og Det gyldne Snit
  • Skriftklassificering, typografi og læsbarhed
  • Magasindesign og modulgrids
  • Komposition, farvelære og kontrasttyper
  • Visuel kommunikation og grafisk slagkraft
  • Formater, papirkvaliteter og kommunikation med trykkeriet
  • Brug af fotos, illustrationer og grafik
  • Designproces og kreativitet

Bemærk, at kurset forudsætter kendskab til de grundlæggende funktioner i Photoshop og Indesign, som du eksempelvis kan opnå på dette kursus i Grundlæggende Indesign og Photoshop

Tidligere kursister om kurset:

“Jeg har fået lyst til at lave flere og andre produkter. Vi har i virksomheden talt om at begynde at lave foldere. Og jeg får kun de idéer, fordi jeg ved, at jeg sagtens kan udføre dem. ”

- Frederik Liberti, Logistikchef, FREECARD

På kurset møder du

Bo Sørensen

Garvet grafisk designer og underviser. Jeg har selvstændig grafisk virksomhed med både papirdesign og digitalt design. Laver blade for bl.a. Dansk Golf Union og Bryggeriforeningen. Her været mange år på Røde Kors og blandt andet udviklet deres digitale platform. Underviser og interesserer mig også rigtigt meget for UX – brugervenlighed – og omsætter det til websider for gode kunder.

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, holdundervisning, selvstudie og projektarbejde. Vi inddrager gæsteforelæsere efter behov, og undervisningen inddrager relevant casemateriale fra medie- og kommunikationsvirksomheder for at vise, hvordan branchen bruger metoder og teknikker i praksis.

Vi lægger vægt på det praktiske arbejde, og vi inddrager de studerendes egen viden og branchepraksis i øvelser og i holdundervisning. Du løser opgaver mellem undervisningsgangene, enten i grupper eller individuelt, og noget af undervisningen kan foregå via vores e-learningssystem, hvor du også får vejledning og feedback.

Program

Det nøjagtige program sendes til deltagerne cirka 2 uger før kursusstart.

Eksamen
Du afleverer et praktisk produkt, der sammen med en skriftlig opgave og en mundtlig prøve, udgør en kombinationsprøve. Du bliver bedømt individuelt ud fra de tre samlede elementer med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Forudsætninger
Kurset forudsætter grundlæggende erfaring med brug af pc eller mac. Vær opmærksom på et der ikke er afsat tid til undervisning i layout- eller billedbehandlingsprogrammer.

Hvis du ikke har kendskab til softwaren eller gerne vil have opdateret din viden, er det en fordel at deltage på et af vores indledende softwarekurser.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

Niveau
Kurset er kompetencegivende på akademiniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for afmelding.

 

OBS! Denne akademiuddannelse er under nedlukning. Det betyder, at moduler på uddannelserne kun udbydes til og med foråret 2022. Såfremt du ønsker at færdiggøre uddannelsen, skal du derfor senest tilmelde dig afgangsprojektet den 1. december 2021.

 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram