Koncepter og workflow i sociale medier

Foregår jeres indsats på de sociale medier i tråd med den øvrige kommunikation? På kurset lærer du at organisere, styre og lede en indsats i sociale medier, så den tilfører værdi i samspil med de andre mediekanaler – fra målsætning til idé og afvikling.

Derfor skal du tage kurset

Alt for ofte aktiveres de sociale mediekanaler på må og få i relation til begivenheder eller kampagner.

Men hvis indsatsen på de sociale medier skal skabe værdi for organisationen eller virksomheden, er det vigtigt at tænke de sociale mediekanaler ind i effektive arbejdsgange samt i kreative og værdiskabende koncepter, der passer til den overordnede strategi.

Efterfølgende skal man kunne effektmåle indsatsen.

Det lærer du alt sammen på kurset. Hvor målet er at integrere sociale medier i din samlede medieindsats og skabe rammerne for at opnå klare sammenhænge mellem de sociale mediekanaler og den øvrige kommunikation.

Du får øvelse i selv at indgå i flowet og kendskab til nye roller og metoder.

På dette kursus lærer du, at:

  • integrere publiceringsplaner for sociale medier i et samlet medieflow.
  • kortlægge indhold, samtaler og aktører i sociale medier.
  • overvåge sociale medier med state of the art-redskaber og en strategi for din overvågning.
  • udarbejde interaktionsstrategier.
  • udtænke kreative præsentationsformer for sociale medier.
  • arbejde med nye roller med henblik på at opnå optimalt medieflow.
  • overskue de væsentligste juridiske aspekter af arbejdet med digitale og sociale medier.
  • udtænke og implementere effektmåling i sociale medier.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder i en virksomhed, hvor sociale medier er en integreret del af både research, workflow og publicering.

Du arbejder for eksempel som journalist, redaktionsleder, redaktør, radio- og tv-tilrettelægger, kommunikatør eller PR- eller kommunikationsrådgiver.

Vi forudsætter, at du har nogen erfaring med at bruge de største sociale medier, gerne i en professionel sammenhæng. Hvis ikke, forventer vi at du sætter dig ind i de grundlæggende funktioner og terminologien.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg fra kursusleder og inviterede oplægsholdere fra ind- og udland, gruppearbejde, praktiske øvelser og individuel sparring.

Medbring smartphone og computer.

Gæsteundervisere

På kurset vil du møde relevante oplægsholdere fra ind- og udland komme, der vil dele ud af deres viden og erfaringer i løbet af kurset.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

På kurset møder du

Kristian Strøbech

selvstændig rådgiver og underviser i digital medieinnovation med opgaver i både ind- og udland. Kristian har i de senere år undervist, coachet og trænet mange hundrede medie- og kommunikationsfolk i professionel brug af sociale og mobile medier. Før han blev selvstændig, var han i årrække faglig leder for nye medier ved højskolens journalistuddannelse.
Profil

Lykke Borreskov Juulsen

Uddannet cand.ling.merc i PR og kommunikation, og har i dag sit eget sociale mediebureau, hvor et af specialerne er effektmåling. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lykkeborreskov/

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for afmelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram