Skip to main content
Koncepter og workflow i sociale medier

Koncepter og workflow i sociale medier

Foregår jeres indsats på de sociale medier i tråd med den øvrige kommunikation?

På kurset lærer du at organisere, styre og lede en indsats i sociale medier, så den tilfører værdi i samspil med de andre mediekanaler – fra målsætning til idé og afvikling.

Derfor skal du tage kurset

Alt for ofte aktiveres de sociale mediekanaler på må og få i relation til begivenheder eller kampagner.

Men hvis indsatsen på de sociale medier skal skabe værdi for organisationen eller virksomheden, er det vigtigt at tænke de sociale mediekanaler ind i effektive arbejdsgange samt i kreative og værdiskabende koncepter, der passer til den overordnede strategi.

Efterfølgende skal man kunne effektmåle indsatsen.

Det lærer du alt sammen på kurset. Hvor målet er at integrere sociale medier i din samlede medieindsats og skabe rammerne for at opnå klare sammenhænge mellem de sociale mediekanaler og den øvrige kommunikation.

Du får øvelse i selv at indgå i flowet og kendskab til nye roller og metoder.

På dette kursus lærer du, at:

  • integrere publiceringsplaner for sociale medier i et samlet medieflow.
  • kortlægge indhold, samtaler og aktører i sociale medier.
  • overvåge sociale medier med state of the art-redskaber og en strategi for din overvågning.
  • udarbejde interaktionsstrategier.
  • udtænke kreative præsentationsformer for sociale medier.
  • arbejde med nye roller med henblik på at opnå optimalt medieflow.
  • overskue de væsentligste juridiske aspekter af arbejdet med digitale og sociale medier.
  • udtænke og implementere effektmåling i sociale medier.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder i en virksomhed, hvor sociale medier er en integreret del af både research, workflow og publicering.

Du arbejder for eksempel som journalist, redaktionsleder, redaktør, radio- og tv-tilrettelægger, kommunikatør eller PR- eller kommunikationsrådgiver.

Vi forudsætter, at du har nogen erfaring med at bruge de største sociale medier, gerne i en professionel sammenhæng. Hvis ikke, forventer vi at du sætter dig ind i de grundlæggende funktioner og terminologien.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg fra kursusleder og inviterede oplægsholdere fra ind- og udland, gruppearbejde, praktiske øvelser og individuel sparring.

Medbring smartphone og computer.

Gæsteundervisere

På kurset vil du møde relevante oplægsholdere fra ind- og udland komme, der vil dele ud af deres viden og erfaringer i løbet af kurset.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt