Skip to main content
Kommunikationsledelse

Kommunikationsledelse

Tag lederskab over egne projekter og i forhold til dine kolleger eller medarbejdere.

På kurset i kommunikationsledelse får du arbejdet med dine egne udfordringer og afprøvet nye ledelsestiltag i praksis. Kurset er skræddersyet til kommunikations- og mediefolk. 

Derfor skal du tage kurset

Hvis du tager aktivt lederskab over dit arbejde, kan du vende frustrationer til handlinger i forhold til de projekter og mennesker, du arbejder med.

Kurset i kommunikationsledelse handler om at gøre dig god til at sætte handling på dine intentioner og få skabt dit eget ledelsesrum, hvor du har klarhed over de muligheder, du har for at lede – også selv om du ikke er chef.

På kurset får du kortlagt din personlige tankepræference (HBDI) profil, der viser, hvordan du ubevidst går til løsning af en given problemstilling, og hvilke styrker og svagheder, du har i forhold til at arbejde med ledelse.

Undervisningen er praksisorienteret, og alle opgaver og teorier bliver diskuteret og sat i relation til dine egne oplevelser.

Du lærer at

 • forstå organiseringens betydning for ledelsesarbejdet
 • håndtere krydspres og konflikter
 • lede opad/egen chef
 • anvende spørgeteknik og aftalte mål som ledelsesredskaber
 • identificere roller og stilarter, du kan anvende i ledelsesarbejdet
 • samle magt op, der ligger og flyder
 • arbejde som leder uden at være chef
 • få følgeskab af kolleger, du ikke er chef for
 • planlægge dine ressourcer, så du ikke får eller skaber stress.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder i kommunikations- og mediebranchen, og som ønsker at blive dygtigere til at arbejde med ledelse af enten projekter eller medarbejdere, men som ikke nødvendigvis har en formel cheftitel.

Vi forventer, at du i praksis har erfaring som ansvarlig leder af opgaver, hvor flere er involveret i at bidrage. Vi forventer ikke, at du har erfaring med at have personaleansvar. 

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, afprøvning af teorier/modeller, gensidig sparring mellem deltagerne og faglig feedback fra underviserne.

Der skal laves to skriftlige opgaver: En, med fokus på din egen ledelsesudfordring og en anden, hvor din HBDI profil bruges til at analysere nye metoder i dit eget ledelsesarbejde.

Det tager ca. 6-10 timer at løse hver af opgaverne.

Medbring selv en computer.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en konkret ledelsesopgave, der forsvares mundtligt og bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- DMJX, København
- DMJX, København
Undervisere: Karin Astrid Lindgaard Sloth Jesper Thorneman Rasmussen
Kursustype: Diplom
ECTS point: 10
Kursusnummer: 2410236015
Pris: DKK 22.950,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

 • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
 • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Karin Sloth

Karin Sloth

Har mere end 30 års erfaring som leder, konsulent og selvstændig i kommunikationsbranchen. Hun har desuden undervist igennem 15 år på akademi-, diplom- og masterniveau. Er ansvarlig for en række kurser om ledelse og kommunikation på DMJX. 

Jesper Thornemand Rasmussen

Jesper Thorneman Rasmussen

Har lang ledererfaring fra større arbejdspladser, hvor han har gennemført forandringsprocesser. Har også været ledelseskonsulent med fokus på tillidsbaseret ledelse og systemisk metode, og er certificeret HBDI konsulent. 

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt