Kommunikations- og PR-strategi

Hvordan får man de vigtigste målgrupper i tale? Kan man forudse issues, der giver dårlig omtale? Og hvad kræver det at sætte en stærk dagsorden i medierne? På kurset lærer du alt om at arbejde professionelt og langsigtet med kommunikationsstrategier.

Derfor skal du tage kurset
Vil du lære at udvikle en kommunikationsstrategi, der reelt kan bruges til at kommunikere bedre og mere slagkraftigt? Kurset klæder dig på til at arbejde professionelt med strategisk kommunikation.

Du får en teoretisk og begrebsmæssig forståelse for strategilægning og kommunikationsstrategiske processer.

Du bliver rustet til at omsætte teori til praktisk kommunikationsarbejde, så du kan træffe strategiske til- og fravalg, udvikle egne strategier og bedre forholde dig til andres forslag eksempelvis fra eksterne bureauer.

Du bliver også klædt på til at rådgive din ledelse om kommunikationsstrategi.

Du lærer at:

  • se med nye øjne på kommunikationsarbejdets udfordringer, kontekst, roller og nødvendige kompetencer.
  • arbejde selvstændigt med din egen rådgiverrolle.
  • formulere kommunikationsstrategier og kommunikationspolitikker.
  • arbejde strategisk med relationer til stakeholders.
  • forstå public affairs, issue management og krisekommunikation.
  • sætte en offentlig dagsorden i medierne rent strategisk.
  • forstå og læne dig ind i ledelsen sprog, og se kommunikationsarbejde fra et ledelsesperspektiv.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der vil dygtiggøre dig i forhold til at arbejde med udvikling af kommunikations- og PR-strategier.

Du arbejder eksempelvis som journalist, kommunikatør, leder eller mellemleder.

Sådan foregår undervisningen
Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner i små grupper eller i plenum og gruppeøvelser. Der er desuden to online-seminarer med individuelle opgaver.

Du forventes at arbejde med et kommunikationsstrategisk projekt enten fra din egen arbejdsplads eller efter eget valg. Projektet danner grundlag for din eksamensopgave.

Du får en omfattende litteraturliste, og ved hvert underviseroplæg udleveres handouts som støtte til egne noter. Der er anbefalet læsning til hvert seminar, som du kan læse før eller efter kurset

Sted
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

På kurset møder du

Mie Femø Nielsen

Ph.d. og cand.mag. Lektor på Københavns Universitet. Rådgiver i strategisk kommunikation.

Jesper Højberg

Stifter af Nextwork, Advice A/S, K-forum, Bootstrapping og Groupcare. Har i mere end 25 år været med til at tegne kommunikationsbranchen som rådgiver og underviser i strategisk kommunikation, branding, digitalisering, forretningsudvikling og forandringsprocesser.

Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen er Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og cand.mag. i dansk og historie. Ann Merrit Nielsen har arbejdet med strategianalyse og rådgivning på bl.a. NEXTWORK A/S og underviser desuden i strategisk kommunikation og diskursanalyse på Københavns Universitet. Ann Merrit Nielsen har også udført diverse kommunikationsopgaver i egen kommunikationsvirksomhed Merrit Consulting. Arbejder til dagligt med bl.a. sprog og magt, med tillid i professionel kommunikation og med kommunikationsmåling. Ann Merrit Nielsen er medlem af forskningscenteret Centre for Interaction Research and Communication Design (CIRCD).

Martin Vith Ankerstjerne

Martin har over 20 års erfaring fra krydsfeltet mellem politik, medier og kommunikation. Han er til daglig direktør og partner i kommunikationsbureauet Advice, hvor han rådgiver større internationale og nationale kunder indenfor strategi, interessevaretagelse, krisehåndtering og omdømme. Han er cand.polit. med en master i professionel kommunikation.

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for afmelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram