Skip to main content
Kommunikations- og PR-strategi

Kommunikations- og PR-strategi

Hvordan får man de vigtigste målgrupper i tale? Kan man forudse issues, der giver dårlig omtale? Og hvad kræver det at sætte en stærk dagsorden i medierne?

På kurset lærer du alt om at arbejde professionelt og langsigtet med kommunikationsstrategier. 

Derfor skal du tage kurset

Vil du lære at udvikle en kommunikationsstrategi, der reelt kan bruges til at kommunikere bedre og mere slagkraftigt? Kurset klæder dig på til at arbejde professionelt med strategisk kommunikation.

Du får en teoretisk og begrebsmæssig forståelse for strategilægning og kommunikationsstrategiske processer.

Du bliver rustet til at omsætte teori til praktisk kommunikationsarbejde, så du kan træffe strategiske til- og fravalg, udvikle egne strategier og bedre forholde dig til andres forslag eksempelvis fra eksterne bureauer.

Du bliver også klædt på til at rådgive din ledelse om kommunikationsstrategi.

Du lærer at:

  • se med nye øjne på kommunikationsarbejdets udfordringer, kontekst, roller og nødvendige kompetencer.
  • arbejde selvstændigt med din egen rådgiverrolle.
  • formulere kommunikationsstrategier og kommunikationspolitikker.
  • arbejde strategisk med relationer til stakeholders.
  • forstå public affairs, issue management og krisekommunikation.
  • sætte en offentlig dagsorden i medierne rent strategisk.
  • forstå og læne dig ind i ledelsen sprog, og se kommunikationsarbejde fra et ledelsesperspektiv.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der vil dygtiggøre dig i forhold til at arbejde med udvikling af kommunikations- og PR-strategier.

Du arbejder eksempelvis som journalist, kommunikatør, leder eller mellemleder.

 

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner i små grupper eller i plenum og gruppeøvelser. Der er desuden to online-seminarer med individuelle opgaver.

Du forventes at arbejde med et kommunikationsstrategisk projekt enten fra din egen arbejdsplads eller efter eget valg. Projektet danner grundlag for din eksamensopgave.

Du får en omfattende litteraturliste, og ved hvert underviseroplæg udleveres handouts som støtte til egne noter. Der er anbefalet læsning til hvert seminar, som du kan læse før eller efter kurset

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Emdrupvej 72 2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Mie Femø Nielsen

Mie Femø Nielsen

Ph.d. og cand.mag. Lektor på Københavns Universitet. Rådgiver i strategisk kommunikation.

Jesper Højberg

Jesper Højberg

Mag.art. Adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand i Kforum, Advice A/S og Groupcare.

Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen er Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og cand.mag. i dansk og historie. Ann Merrit Nielsen har arbejdet med strategianalyse og rådgivning på bl.a. NEXTWORK A/S og underviser desuden i strategisk kommunikation og diskursanalyse på Københavns Universitet.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt