Skip to main content
Kommunikations- og PR-strategi

Kommunikations- og PR-strategi

Du lærer at arbejde professionelt og langsigtet med kommunikationsstrategier. Efter kurset kan du omsætte teoretisk viden til praktisk PR- og kommunikationsarbejde, træffe strategiske til- og fravalg, udvikle egne strategier og forholde dig kritisk til input fra fx kollegaer, ledelse og eksterne bureauer.

Hvilke analyser skal du foretage for at træffe de rigtige kommunikationsstrategiske valg? Hvordan får du dine vigtigste målgrupper i tale? Hvordan forudser du problemer i din organisation, der kan give dårlig omtale? Og hvad kræver det at sætte en stærk dagsorden i medierne?

Det er nogle af de spørgsmål, du får svar på og kompetencer inden for på det her kursus, hvor du lærer alt om at arbejde professionelt og langsigtet med kommunikationsstrategier og PR.

Derfor skal du tage kurset

Du lærer at udvikle en kommunikationsstrategi, som du reelt kan bruge til at gøre dit PR- og kommunikationsarbejde bedre og mere slagkraftigt.

Du får en teoretisk og begrebsmæssig forståelse for strategilægning og kommunikationsstrategiske processer, så du er klædt på til at træffe til- og fravalg, udvikle egne strategier og forholde dig med sund skepsis til forslag i øst og vest fra fx kollegaer og eksterne samarbejdspartnere.

Du bliver også klædt på til at rådgive din ledelse om kommunikationsstrategi.

Det lærer du på kurset

Som kommunikatør sidder du ofte med hovedet nede i tastaturet og hamrer løs på tasterne for at producere nyhedsbreve, hjemmesidetekster, annoncer, whitepapers og opslag til sociale medier.

På kurset her får du mulighed for at løfte blikket fra skærmen og hæve dig op over din daglige to do-liste. Du bliver tvunget til at kaste et skarpt, analytisk blik på dit kommunikations- og PR-arbejde. Helt konkret lærer du at

  • formulere kommunikationsstrategier og kommunikationspolitikker
  • forstå sammenhængen mellem kommunikations- og forretningsstrategi
  • arbejde strategisk med relationer til stakeholders
  • forstå public affairs, issue management og krisekommunikation
  • sætte en offentlig dagsorden i medierne rent strategisk
  • arbejde selvstændigt med din egen rådgiverrolle
  • forstå og læne dig ind i ledelsen sprog, og se dit arbejde fra et ledelsesperspektiv.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der vil dygtiggøre dig i forhold til at arbejde med udvikling af kommunikations- og PR-strategier. Du arbejder fx som kommunikatør, leder eller mellemleder.

 

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, diskussioner i små grupper eller i plenum og gruppeøvelser. Der er desuden to onlineseminarer med individuelle opgaver.

I løbet af kurset arbejder du med et kommunikationsstrategisk projekt enten fra din egen arbejdsplads eller fra en organisation efter eget valg. Projektet danner grundlag for din eksamensopgave.

Du får en grundig litteraturliste, og ved hvert underviseroplæg får du udleveret handouts som støtte til dine egne noter. Der er anbefalet læsning til hvert seminar, som du kan læse før eller efter kurset.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- online aflevering
Undervisere: Mie Femø Nielsen, Jesper Højberg Christensen, Ann Merrit Rikke Nielsen, Martin Vith Ankerstjerne
Kursustype: Diplom
ECTS point: 10
Kursusnummer: 2211236005
Pris: DKK 22.950,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Vær opmærksom på at formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Mie Femø Nielsen

Mie Femø Nielsen

Ph.d. og cand.mag. Lektor på Københavns Universitet. Rådgiver i strategisk kommunikation.

Jesper Højberg

Jesper Højberg

Mag.art. Adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand i Kforum, Advice A/S og Groupcare.

Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen

Ann Merrit Rikke Nielsen er Ph.d.-stipendiat på Københavns Universitet og cand.mag. i dansk og historie. Ann Merrit Nielsen har arbejdet med strategianalyse og rådgivning på bl.a. NEXTWORK A/S og underviser desuden i strategisk kommunikation og diskursanalyse på Københavns Universitet.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt