Skip to main content
Illustration

Illustration

Lær, hvordan du bruger visuelle virkemidler i form af fotos, infografikker, illustrationer og andre grafiske designelementer til at understrege dine budskaber.

Visuelle virkemidler er nødvendige, hvis du vil have dit indhold set, læst, husket og delt. Men...

 • hvordan vælger du den rigtige illustration?   
 • har du styr på, hvordan du selv kan planlægge og producere illustrationer til nyhedsbrevet, produktarket, et magasin, virksomhedens opdatering på Facebook eller en hjemmeside?  
 • vil du gerne lære, hvornår du skal outsource en grafisk opgave – og hvornår du kan/skal selv?

Kurset Illustration er for dig, der gerne vil blive i stand til – på et fagligt og teoretisk velfunderet grundlag – at vurdere hvilken type grafik eller illustration, du skal vælge, og hvordan du får tekst og visuelle elementer til at fungere sammen. 

Du lærer også selv at planlægge, udarbejde og justere visuelt indhold, samt at give det gode brief til fotografer og illustratorer, når du skal bestille visuelle ydelser ude i byen.

Vi veksler mellem teori og praksis, så du både bliver i stand til at træffe kvalificerede og velbegrundede valg med udgangspunkt i relevant teori og litteratur, og til – gennem øvelser – at udføre dine idéer i praksis.

Lær at vælge den rigtige type illustration

På dette kursus får du et godt indblik i de mange forskellige illustrationstyper, der er at vælge imellem, og de grundlæggende principper for, hvordan du vælger og udvikler det rette visuelle element til dine budskaber.

Du lærer at træffe kvalificerede beslutninger om, hvilken type illustration der understøtter budskabet bedst i forskellige kommunikationsopgaver, så tekst, medie, layout, og kontekst fungerer optimalt. Gør det selv – eller i samarbejde med specialister.

Du bliver i stand til at stå for udarbejdelsen af visuelle elementer til større og mindre kommunikationsprodukter. Enten som projektleder på de større kampagner, i samarbejdet med grafikere, fotografer, designere eller illustratorer – eller ved selv at udarbejde en infografik til hjemmesiden eller en illustration til et produktark eller nyhedsbrevet.

Kurset Illustration er for dig

Kurset er for dig, der allerede arbejder med kommunikation og/eller journalistik. Måske som kommunikationsmedarbejder, projektleder eller webmaster i en kommunikations- eller marketingafdeling.

Måske er du journalist og vil gerne kunne lave en infografik til din egen historie. Eller måske er du uddannet grafisk designer og trænger til inspiration og ny viden.

På kurset lærer du:

 • at træffe bevidste valg mellem forskellige illustrationstyper, som fx fotografier, tegninger og datavisualisering 
 • at briefe fotografer, tegnere, designere, illustrator og informationsgrafikere
 • at bruge metoder til idéudvikling og tilrettelægge illustrationer og informationsgrafikker 
 • at få sammensætningen af visuelle elementer og tekst til at kommunikere optimalt.

Indhold på kurset:  

 • Kommunikation og design. Kurset beskæftiger sig med de særlige design- og kommunikationsforhold, der gælder, når man bruger fotos, tegninger, infografik og datavisualisering.  
 • Grundlæggende principper. Vi gennemgår de grundlæggende principper for valg og udvikling af illustrationer i samspil med tekstelementer. Du lærer grundlæggende metoder til at vælge den bedste type illustration.  
 • Metodik. Vi afprøver metoder, hvor vi anvender forskellige illustrationstyper til at undersøge og fokusere på kommunikationsproblemer.

Vi tager så vidt muligt udgangspunkt i situationer og arbejdsopgaver fra din egen hverdag, så du er rustet til at bruge din nye viden bedst muligt – undervejs og efter modulets afslutning.

Kurset kræver ingen forkundskaber

Undervisningsform

Forløbet er en kombination af forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstudium. Opgaver løses individuelt og i grupper. I forløbet lægges der vægt på analyse og refleksion og feedback på egne og andres produkter og proces.

Se et eksempel på en eksamensopgave fra en tidligere kursist.

Eksamen

Du skal aflevere en skriftlig opgave på baggrund af en case, du selv vælger. Omfanget er max. 8 sider for én studerende eller max. 12 sider for to studerende.

Du bliver bedømt individuelt med intern censur efter 7-trinsskalaen.

Forudsætninger

Kurset forudsætter grundlæggende erfaring med brug af pc eller mac. Vær opmærksom på, at der ikke er afsat tid til undervisning i layout- eller billedbehandlingsprogrammer.

Hvis du ikke har kendskab til softwaren eller gerne vil have opdateret din viden herom, er det en fordel at deltage på et af vores indledende softwarekurser.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på akademiniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse eller en relevant grunduddannelse for voksne (GVU).
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

OBS! Denne akademiuddannelse er under nedlukning. Det betyder, at moduler på uddannelserne kun udbydes til og med foråret 2022. Såfremt du ønsker at færdiggøre uddannelsen, skal du derfor senest tilmelde dig afgangsprojektet den 1. december 2021.

Undervisere på dette kursus

Gæsteunderviser Maj Ribergaard

Maj Ribergaard

Design- og kommunikationskonsulent, grafisk formgiver, illustrator

Uddannet grafiker fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Har i mange år haft egen tegnestue - Ribergård & Munk - med magasin- og avisdesign som speciale.

Underviser i visuel journalistik, grafisk retorik, konceptuel illustration.

Forfatter til bøgerne ’Sæt billeder på’ (i samarbejde med Ole Munk), ’Forsider der virker’, ’Avislayout- og redigering’ (i samarbejde med Ole Munk), ’Fortæl med tegninger’.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt