IAA Marketing Management

Marketing Management

Marketing Management

Marketing Management forløber over ét år og består af 10 hele undervisningsdage fordelt på to semestre.

Du kan starte på uddannelsen enten til september eller til marts. Forløbet afsluttes med en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen, der afholdes hvert semester for dem, der afslutter forløbet. Indholdsmæssigt er uddannelsen opbygget af 2 moduler.   

  • Modul A: Marketingledelse, kommunikation, organisation og værdiskabelse
  • Modul B: Digital Marketing, ledelsesrollen, processer og værktøjer
  • Afgangsprojekt: Du skal skrive en opgave med din egen eller en tænkt virksomhed som case, hvor du som marketingchef skal forholde dig til nogle udfordrende problemstillinger. Til den mundtlige del af eksamen skal du fremlægge din opgave og gå i dialog om dine refleksioner og anbefalinger.

Download informationsmateriale om Marketing Management

Michael Esmann

Spørgsmål?

Mikael Esmann Jensen
24 99 56 98 / mej@dmjx.dk