IAA Content management

Content Management

Content Management

Uddannelsens opbygning

Diploma Content Management er bygget op af fire moduler.

Modul: Brand content – forudsætninger

Du dykker ned i den digitale medie-økologi. Hvordan hænger alle de digitale medier sammen, og hvad betyder det for dit brand? Skal dit budskab nå̊ igennem, må du have en klar position, en rigtig kernefortælling. Kunderejsen er afgørende for en digital omnichannel-strategi, og du skal beslutte hvilke digitale virkemidler, du skal bruge. Hvordan lærer du dine kunders adfærd at kende? Du får et dybt indblik i, hvordan du arbejder med strategisk planlægning. Du bliver også klogere på forbrugernes adfærd på nettet og på sociale medier generelt.

Modul: Værktøjer og platforme til styring og distribution af content

I dette modul arbejder du både praktisk og konkret. Du kommer rundt om alle de relevante værktøjer, du kan møde som digital marketingmedarbejder. Hvilke platforme skal du bruge, og hvordan bruger du dem? Vi undersøger, hvordan du aktiverer data i samspillet med CRM og Marketing Automation. Hvordan styrer du det? Hvad skal du måle på? Du får også en forståelse af, hvordan alle Googles produkter og tjenester hænger sammen, og hvordan de er afgørende for en omnichannel-strategi. Du lærer at bruge Googles platforme, der alle understøtter kunderejsen.

Modul: Marketing-mixet – arbejdsmetoder og platform

Det samlede marketing-mix er netop – et mix. Et mix af egne og eksterne platforme. Du får overblik over dine mange muligheder, og du får konkret og praktisk viden om, hvordan du bruger dem. Søgemaskineoptimering er grundlæggende for alle digitale kampagner og skal gå igen, når du arbejder videre med earned og paid media. Digital annoncering skal være naturligt for dig, og på Content Management lærer du at opsætte en kampagne i forskellige typer medier. Du får også en grundig indførelse i, hvordan du konkret sætter paid-kampagner op på Facebook, Instagram og LinkedIn.

Modul: Organisation, medier og lovgivning

Hvem skal du tale med, når du vil realisere dine visioner? Og hvordan får du din organisation med på din digitale omnichannel-strategi. Hvilke værktøjer kan du bruge til at styre processen, og hvordan måler du værdien af din indsats? Vores tilgang til e-mail-markedsføring er hands-on, og du vil få redskaber til at finde de systemer, der passer til din virksomheds behov. Der er afsat en session til de regler om god markedskommunikation, der skal overholdes juridisk og etisk. Du lærer at undgå̊ uønskede problemer, når det gælder markedsføringsloven og persondatalovens principper.

Afgangsprojekt

Når du har gennemført alle fire moduler, går du til eksamen. Eksamen sker online. Du får tilsendt en eksamensopgave, der skal besvares i form af en rapport, som du afleverer efter 5 timer. Opgaven bedømmes af fagleder og en censor. Eksamen er internationalt akkrediteret.