Skip to main content
IAA Content management

IAA Content Management

Du får styrket dine ledelseskompetencer inden for markedsføring og får de nyeste metoder og redskaber til at kunne skabe værdi i dit job.

Derfor skal du tage kurset

Du får en overbygning på dine kompetencer inden for ledelse, processer og samspillet med resten af din organisation og eksterne samarbejdspartnere. Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede har eksamener og beviser på dine faglige kompetencer samt mindst fem års erfaring i marketing, reklame eller kommunikation.

IAA Uddannelserne har rødder i den internationale marketingverden og udspringer af den amerikanske forening International Advertising Association, som akkrediterer uddannelser i mere end 50 lande.

Du lærer at

  • Være marketingleder og skabe resultater
  • Styrke marketingfunktionens effekt for din virksomhed
  • Lede processer og udvikle kompetencer i samspil med din øvrige organisation
  • Øge kreativiteten hos dig selv og dit team og forløse virksomhedens idépotentiale
  • Udvikle metoder til at sikre større ROI af dine marketinginvesteringer

Kurset er for dig

IAA Marketing Management er for dig, der sidder i, eller er på vej til et lederjob inden for marketing. Du har lært meget om marketing – og har brug for at lære mere om at være marketingleder.

Sådan foregår undervisningen

Marketing Management er bygget op af tre moduler og en eksamen med læringsindhold:

Modul: Marketingværdiskabelse og rollen i virksomheden

Positionen og rollen for din marketingindsats kan variere meget fra virksomhed til virksomhed. Inden for din egen arbejdsplads kan forventningerne også̊ spænde vidt. Dette modul sætter fokus på at få defineret de rette opgaver for din marketingindsats, så̊ der kan sættes klare mål og KPI’er. Det fører til et bedre resultat for virksomheden. Du får værktøjer til at skabe fokus og etablere den rette ledelse og proces, der giver respekt og overblik. Forløbet er baseret på konkrete cases og situationer, som en marketingleder konfronteres med.

Modul: Ledelsesrollen

Ledelse af en marketingfunktion kræver særlig viden og særlige kompetencer. Marketing skal samarbejde på tværs af virksomheden og skabe udvikling og drift på samme tid. Modulet tager afsæt i anerkendte ledelsesformer og metoder og sætter dem i den særlige kontekst, der gælder for en marketingfunktion. Aktuelle udfordringer som disruption og agil ledelse indtager også̊ en position i forløbet. Du bliver klogere på, hvordan der kan skabes resultater i et konstruktivt teamwork – og du bliver klogere på dine egne styrker og svagheder som leder.

Modul: Strategi- og marketingledelse

Den rigtige strategi og planlægning af dine marketingmål og -aktiviteter er afgørende. Her drejer det sig om at opbygge planer, som er effektive og målrettede – og at sikre forståelse for dette gennem hele organisationen internt såvel som eksternt. Organisationens opbygning, kommandovejene, de formelle og uformelle sammenhænge er blot nogle af de faktorer, man skal kende og erkende. Eksternt handler det om at kortlægge og analysere relationer til de stakeholders, som marketingfunktionen bør beskæftige sig med.

Afgangsprojekt

Uddannelsen bliver afsluttet med en eksamen, der også̊ rummer en stor grad af læring. Du “ansættes” i opgavesammenhængen i et nyt job, hvor der er store udfordringer til marketingledelsen, som du skal forholde dig til. Opgaven, der er bygget over en virksomhedscase, løber over ca. fire uger, hvor der kan være dialog med vejleder. Der skal afleveres en skriftlig rapport på maks. 20 sider. Rapporten skal præsenteres for virksomhedens ledelse og forsvares. Der gives karakter og diplom ved bestået eksamen.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen. Der bliver serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Niveau

Marketing management er relevant for dig, der har eller er på vej til et lederjob inden for marketing. Du har lært meget om marketing, men mindre om marketingledelse. Du får ledelseskompetencer til at udvikle og eksekvere din virksomheds marketingstrategi.

Omfang

12 undervisningsdage fordelt på tre moduler med en afsluttende skriftlig eksamensrapport, der udarbejdes over fire uger med mulighed for vejledning.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du udfylde et ansøgningsskema. Der er ikke nogen formelle adgangskrav til IAA-uddannelserne. Rent fagligt er de målrettet medarbejdere, ledere og selvstændige inden for marketing og kommunikation. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse der passer til dine behov

Kurser

Undervisere på dette kursus

Jens Haaning

Jens Haaning

Underviser og udviklingskonsulent på DMJX. Har undervist i korte videoformater og produktion på Aarhus Universitet og sideløbende arbejdet freelance med videoproduktion og kommunikation.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt