I samspil med brugerne

Lær at begå dig i det nye økosystem, hvor journalistik og kommunikation ikke er et færdigt, enestående produkt - men en service eller tjeneste, der skabes i samspil med brugerne.

Brugerne som medproducenter
Flere og flere mediehuse og andre organisationer arbejder nu strategisk med at skabe, udvikle og sprede journalistik og information i samspil med brugerne. Måske er din organisation blandt dem, der besluttet at udvikle og styrke relationen til jeres brugere? I skal blive bedre til at inddrage dem, lyt til dem og lade dem hjælpe jer i jeres udviklingsarbejde.

Dette kursus lærer dig at bruge de sociale medier til det, de egentlig var tiltænkt: At udvikle en tydeligere social dimension i den kommunikation, vi har med hinanden. Fra enetale til dialog.

Afgørende for succes eller fiasko i den nye medieverden er, om I formår at skabe "deltagelsens arkitektur", hvor rammerne er, som de skal være, for at brugerne/kunderne/læserne vil medvirke og bidrage.

Du skal ikke regne med at få en dyb indføring i, hvordan du publicerer på sociale medier. Det findes der mange andre kurser, der gør rigtig godt. Her handler det om at lære at opstille målsætninger, skabe rammer og udvikle metoder til at sikre værdiskabende brugerinddragelse - og at udvikle projekter, der tilfører din organisation reel værdi.

Din nye rolle som journalist og kommunikatør
På kurset vil du lære at begå dig i det nye økosystem, hvor journalistik og kommunikation ikke er et færdigt, enestående produkt - men en service eller tjeneste, der i større eller mindre omfang skabes i samspil med brugerne. 

Du vil på kurset få et overblik og en viden, der giver dig basis for at træffe de rigtige valg og beslutninger, når det gælder dialogbaseret journalistik og kommunikation, samt inddragelse af sociale medier.

Fællesskaber bliver i stigende grad en vigtig dimension af journalistik og kommunikation. Vi vil på kurset især sætte fokus på udvikling og drift af communities: Hvordan journalistik og kommunikation fungerer i "identitets-økonomien", og hvilke roller, opgaver og værktøjer der er centrale i arbejdet med ledelse af communities.

På kurset lærer du at:

 • forstå din niche: Metoder til at analysere og forstå brugerbehov
 • forstå og anvende metoder til at involvere brugerne i crowdsourcing-projekter
 • anvende sociale medier til brugerinddragelse og udvikling af community
 • udvikle, facilitere og drive netværk af interessenter, brugere og medier
 • udvide rollen som journalist og kommunikatør, så den inkluderer evnen til at facilitere dialog-processer, lede communities og stå i spidsen for udvikling af dialogbaseret journalistik og kommunikation

Mere om kurset og dets tema

I samspil med brugerne på Facebook: Her kan du finde artikler, cases og erfaringer fra arbejdet med sociale medier i journalistik og kommunikation.

Indholdstemaer for de øvrige seminarer:

 • Storytelling in the link economy
 • Den vildtvoksende dele-økonomi: Hvad kan vi lære af de bedste eksempler
 • Udvikling af netværk, stærke/svage bånd m.m,
 • Metoder til overvågning/kuratering af socialt indhold
 • Samarbejdsbaserede relationer - bl.a. crowdsourcing, crowdfunding
 • Udvikling og organisering af samspillet med brugerne
 • Community: Tænkning og metoder - bl.a. udvikling af "sense of community"
 • Deltagelse, motivation og commitment
 • Moderation og ledelse af online-samtaler

På kurset møder du

Peter From

Journalist, tidligere fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Konsulent og underviser i læsemønstre og praktisk mediebrug. Forfatter til en række rapporter om hvordan vi modtager og anvender journalistik og information.

Christian Schwartz Lausten

Konsulent og foredragsholder, partner i Seismonaut, hvor han rådgiver virksomheder og organisationer om strategisk og praktisk brug af sociale medier i kommunikationen. Twitter: (@unwiredchris)

Terry Parris jr.

Engagement Editor på ProPublica og leder af deres crowdsourcing-projekter. Tidligere chef for digital production and engagement på WDET. Underviser i Social Journalism på CUNY Graduate School of Journalism.

Undervisningsform
Du vil på kurset møde nogle af den digitale verdens kvikkeste hoveder og dygtigste undervisere. De vil via både teori og mange praktiske eksempler give dig inspiration, overblik og praktisk viden til via brug i din kommende medie-hverdag.

Indimellem de 6 (2+2+2) kursusdage vil der være nogle få mindre opgaver - alle i relation til udvikling af din eksamensopgave.

Mellem kursusdagene skal du afsætte tid til hjemmeopgaver og læsning. Du skal regne med at bruge ca. 18-20 timer om ugen.

Datoer og sted for forårskurset i 2020

Seminar 1: 30+31/3-2020 i København

Seminar 2: 27+28/4 i Aarhus

Seminar 3: 25+26/5 i København

Mundtlig eksamen d. 10/8 i København og d. 11/8-2020 i Aarhus

Forudsætninger
Vi forventer, at du har praktisk kendskab til Facebook, Twitter og de andre almindeligste sociale medier. Vi vil på modulet gå i dybden med, hvordan disse og andre digitale værktøjer og platforme både kan lette din dagligdag og give dig nye og interessante muligheder for at kommunikere med dine brugere.  

Litteratur:

 • Here comes everybody - how change happens when people come together, bog af Clay Shirky udgivet på Penguin Books 2009 (kan bestilles via Forlaget Ajour på Amazon eller lign.)
   
 • Groundswell, winning in a world transformed by social technologies, bog af Charlene Li og Josh Bernoff, udgivet på Harvard Business Review Press 2011 (udvalgte kapitler udleveres)
   
 • Den perfekte storm, bog af Peter Svarre, udgivet af Gyldendal Business 2011 (kan købes online, evt. via Forlaget Ajour)
   
 • Model for the 21st Century Newsroom, e-bog af Paul Bradshaw, 2012 (udleveres i forbindelse med kurset)
   
 • Idéutvikling i Mediehuset, bog af Ole Hedmann, udgivet på IJ-Forlaget 2010 (udvalgte kapitler udleveres)
   
 • Buzzing Communities, bog af Richard Millington, udgivet af FeverBee 2012 (første del kan hentes gratis på nettet)

Desuden anvendes andet materiale, udvalgte artikler mm., uddeles på kurset.

Eksamen
Som en del af kurset laver du en opgave, der så vidt muligt relaterer til dit daglige arbejde. Du får mulighed for grundig coaching og vejledning undervejs, og i forbindelse med eksamen vil du få grundig feedback på opgaven. 

Tidligere opgaver har blandt andet fokuseret på udvikling af strategi for organisationens arbejde med sociale medier eller analyser af større journalistiske eller kommunikationsmæssige satsninger.

Prisen omfatter
Prisen dækker undervisning, vejleding, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene.

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • en relevant kort videregående uddannelse
 • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for afmelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram