Skip to main content
I samspil med brugerne

I samspil med brugerne

Lær at begå dig i det nye økosystem, hvor journalistik og kommunikation ikke er et færdigt, enestående produkt – men en service eller tjeneste, der bliver skabt i samspil med brugerne.

Brugerne som medproducenter

Flere og flere mediehuse og andre organisationer arbejder nu strategisk med at skabe, udvikle og sprede journalistik og information i samspil med brugerne. Måske er din organisation blandt dem, der besluttet at udvikle og styrke relationen til jeres brugere? I skal blive bedre til at inddrage dem, lyt til dem og lade dem hjælpe jer i jeres udviklingsarbejde.

Dette kursus lærer dig at bruge de sociale medier til det, de egentlig var tiltænkt: At udvikle en tydeligere social dimension i den kommunikation, vi har med hinanden. Fra enetale til dialog.

Afgørende for succes eller fiasko i den nye medieverden er, om I formår at skabe "deltagelsens arkitektur", hvor rammerne er, som de skal være, for at brugerne/kunderne/læserne vil medvirke og bidrage.

Du skal ikke regne med at få en dyb indføring i, hvordan du publicerer på sociale medier. Det findes der mange andre kurser, der gør rigtig godt. Her handler det om at lære at opstille målsætninger, skabe rammer og udvikle metoder til at sikre værdiskabende brugerinddragelse – og at udvikle projekter, der tilfører din organisation reel værdi.

Din nye rolle som journalist og kommunikatør

På kurset vil du lære at begå dig i det nye økosystem, hvor journalistik og kommunikation ikke er et færdigt, enestående produkt – men en service eller tjeneste, der i større eller mindre omfang skabes i samspil med brugerne. 

Du vil på kurset få et overblik og en viden, der giver dig basis for at træffe de rigtige valg og beslutninger, når det gælder dialogbaseret journalistik og kommunikation, samt inddragelse af sociale medier.

Fællesskaber bliver i stigende grad en vigtig dimension af journalistik og kommunikation. Vi vil på kurset især sætte fokus på udvikling og drift af communities: Hvordan journalistik og kommunikation fungerer i "identitets-økonomien", og hvilke roller, opgaver og værktøjer der er centrale i arbejdet med ledelse af communities.

På kurset lærer du at

 • forstå din niche: Metoder til at analysere og forstå brugerbehov
 • forstå og anvende metoder til at involvere brugerne i crowdsourcing-projekter
 • anvende sociale medier til brugerinddragelse og udvikling af community
 • udvikle, facilitere og drive netværk af interessenter, brugere og medier
 • udvide rollen som journalist og kommunikatør, så den inkluderer evnen til at facilitere dialog-processer, lede communities og stå i spidsen for udvikling af dialogbaseret journalistik og kommunikation

Mere om kurset og dets tema

I samspil med brugerne på Facebook: Her kan du finde artikler, cases og erfaringer fra arbejdet med sociale medier i journalistik og kommunikation.

Indholdstemaer for de øvrige seminarer:

 • Storytelling in the link economy
 • Den vildtvoksende dele-økonomi: Hvad kan vi lære af de bedste eksempler
 • Udvikling af netværk, stærke/svage bånd m.m,
 • Metoder til overvågning/kuratering af socialt indhold
 • Samarbejdsbaserede relationer – bl.a. crowdsourcing, crowdfunding
 • Udvikling og organisering af samspillet med brugerne
 • Community: Tænkning og metoder – bl.a. udvikling af "sense of community"
 • Deltagelse, motivation og commitment
 • Moderation og ledelse af online-samtaler

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave med mundtligt forsvar, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med ekstern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

 • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
 • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus i Aarhus

Peter From Jacobsen

Peter From Jacobsen

Journalist, tidligere fagmedarbejder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Konsulent og underviser i læsemønstre og praktisk mediebrug. Forfatter til en række rapporter om hvordan vi modtager og anvender journalistik og information.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt