Skip to main content
Kursus – Grav historien frem i kommunernes tal

Grav historien frem i kommunen - klima og miljø

Dine undervisere Roger Buch, Nils Mulvad og Ole Gregor tager dig med ind bag de afgørende forhold i kommunerne i 2023, og hjælper dig med at finde de vigtigste kommunale historier om klima og miljø.

Historier om klimaet skal være konkrete.

De skal handle om oversvømmelser og overløb fra rensningsanlæg. Forurenede badestrande. Forsvundne kyststrækninger.

Og de skal handle om, hvem der hænger på det.

Er bygninger forberedt til ekstremt vejr? Hvem skal betale? Hvordan udvikles byerne – og hvordan hænger byudvikling sammen med klimatilpasning? Hvad kan borgerne selv gøre?

Derfor skal du tage kurset

På kurset lærer du at skrive de helt konkrete historier om bygninger, vand, mennesker og alt, der er konkret i forbindelse med klimaændringerne.

Du lærer at dykke ned i, hvor konfliktområderne er.

Hvor er der data og kilder, og hvordan kommer du spadestikket dybere i dækningen og giver perspektiv til dine historier, så det bliver muligt for borgerne (dine læsere) at se klimaet og klimapolitikkens virkning konkret?

I den kommunale drift mærker man effekten af klimaforandringerne i stadigt større omfang. De konkrete sager fylder i flere forskellige udvalg og i stigende grad på byrådets dagsorden.

Kurset begynder med baggrund om, hvilke kommunale klimaudfordringer der er tale om, hvor store de er, hvornår vi forventer, de kommer, samt kilder.

Du får også grundlæggende information om reglerne, der regulerer området – dvs. planlov, natura2000, bilag IV, klagenævn, samt opdeling på ministerier.

Det lærer du på kurset

I løbet af kurset ser vi nærmere på kommunale data og kilder inden for:

 • energipriser, elforsyning og el-biler
 • busruter
 • fjernvarme og tilslutningspligt
 • forsyningsselskaberne
 • solceller, vindmøller og biogas
 • oversvømmelse fra hav og grundvand samt kysterosion
 • miljøvurdering, natura2000 og beskyttede arter
 • overløb, kloakering og blandingszoner
 • biodiversitet, naturnationalparkerne og kommunerne
 • privatisering af vandløb
 • lokale CO2-syndere.

Alt er selvfølgelig ikke klima. Der har været problemer med natur- og teknikforvaltningerne, før klimadagsordenen, men med klimaforandringer får næsten alt et ekstra twist. Det skal vi som journalister kunne beskrive – ikke blot med udtalelser, men med dokumentation.

Efter kurset kan du

 • give konkrete historier et ekstra perspektiv
 • interviewe kilder med et større overblik
 • bedre fokusere på de konkrete klimahistorier, som betyder mest i kommunen.

Kurset er for dig

Kurset er et introduktionskursus for begyndere og let erfarne.

Der kræves ingen forudsætninger andre end de journalistiske. Du behøver heller ikke have forudgående kendskab til kommuner, men forventes at have en interesse i klima- og miljøjournalistik.

Kurset er ikke kun rettet mod lokaljournalister. At læse og forstå et kommunale budgetter, regnskaber m.m. er en kompetence, som alle lands-, regional- og lokaljournalister kan bruge i deres daglige arbejde.

Sådan foregår undervisningen

Kurset er en blanding af oplæg, diskussioner og øvelser. Vi tager fat i de konkrete data, der er på de forskellige områder og træner dig i at bruge dem til historier.

Dine faste undervisere er Roger Buch, Nils Mulvad og Ole Gregor.

I løbet af kurset kommer der derudover til at være oplæg fra Jørgen Michael Damm, der er leder af Natur, Miljø og Landbrug i Randers Kommune. Han fortæller om hvordan en kommune arbejder med at få et samlet overblik over klimaudfordringerne, og hvor de svære områder, som er oplagte for medierne at bore sig ned i, er at overskue.

Du kommer også til at høre et oplæg fra Line Weldingh, som netop er blevet færdig med en Ph.D. om klimajournalistik. Hun fortæller om, hvordan klimajournalistik indgår i den daglige dækning på regionale medier. Hun kortlægger for dig, hvor det er naturligt at lære af hinanden og komme videre med det næste lag af historier.

Efter kurset har du mulighed for at få 1:1-feedback på en eller flere tekster, som du har skrevet, og sparring på, hvordan du kan tage næste skridt i din skriveudvikling.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Helsingforsgade 6A-D, 8200 Aarhus N.

Det indgår i prisen 

Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Kurset er et samarbejde mellem DMJX og Kaas & Mulvad.

Kurser

Undervisere på ette kursus

Roger Buch

Roger Buch

Forsker i samfundsvidenskab ved DMJX og ekspert i kommunalpolitik. Tidligere parti- og kommunalforsker ved Syddansk Universitet. Forfatter til bogen ”Den vigtigste politik. Kommuner, valg og journalistik” og en række bøger om kommunalvalg.

Roger Buch
Gæsteunderviser Nils Mulvad

Nils Mulvad

Specialist i datajournalistik og redaktør i Kaas & Mulvad. Medstifter af Åbenhedstinget, Global Investigative Journalism Network og Scoop. Har undervist i datajournalistik i over 20 år og været lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 14 år.

DMJX Gæsteunderviser - Ole Gregor

Ole Gregor

Ole har arbejdet bredt inden for planlægning, arealregulering, klima og miljøvurdering både i Viborg amt, miljøministeriet, som rådgiver og i Aarhus kommune. Han har undervist på Aalborg Universitet og været aktiv i netværket omkring aktindsigt og åbenhed i offentlig forvaltning. Ole skriver løbende i fagbladet landinspektøren om udviklingen inden for miljøjura og planlægning.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt