Fortæl historien visuelt

Vil du sikre dine journalistiske historier større opmærksomhed, så er det en god ide at bruge visuelle virkemidler. På kurset lærer du at bruge blandt andet fotos, infografik og video i effektfuldt samspil med verbale budskaber.

Derfor skal du tage kurset
Nyhedsmedier verden over arbejder på at blive bedre til at fortælle med billeder, ikke mindst fordi modtagere bruger mere tid på budskaber, der også bliver formidlet visuelt.

Visuelle virkemidler kan styrke den journalistiske historie og gøre den mere appellerende, mere interessant og nemmere at forstå. Hvis de bliver brugt rigtigt. For det visuelle og verbale indgår i et kompliceret samspil.

På dette kursus lærer du, hvordan du får samspillet til at fungere - og undgår, at det ender i forvirrende effektjageri, der kan føre til misforståelser, modvilje og manglende interesse.

Du lærer at:

  • bruge fotos, illustrationer, infografik, video, farver, symboler og tegn til at fortælle og formidle journalistisk indhold.
  • forstå hvert enkelt virkemiddels unikke egenskaber og vide, hvornår man skal bruge hvad.
  • sikre et optimalt samspil mellem visuelle og verbale virkemidler.
  • planlægge den visuelle dækning af en historie.
  • samarbejde med andre fagfolk omkring visuel journalistik.

Kurset er for dig
Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder med kommunikation og formidling - for eksempel som journalist, fotograf, illustrator, kommunikatør, redaktør, tilrettelægger, kommunikationsrådgiver eller lignende.

Sådan foregår undervisningen
Kurset forløber over 3 moduler á 2 dage. Undervisningen veksler mellem præsentationer, hvor principper og teorier bliver forklaret pædagogisk, samt øvelser, hvor principperne bliver afprøvet og trænet i praksis. Øvelserne foregår mest som gruppearbejde.

Der er desuden hjemmeopgaver mellem de to undervisningsmoduler, der løses individuelt med mulighed for at relatere stoffet til egen jobsituation.
Medbring gerne smartphone og computer. Er ikke et krav, fordi øvelserne primært foregår i gruppearbejde.

Gæsteundervisere
I løbet af kurset underviser forskellige fagpersoner, som vil dele deres viden om brug af visuel journalistik på digitale platforme.

Sted
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Emdrupvej 72
2400 Kbh. NV

Det indgår i prisen
Frokost er inkluderet i prisen, ligesom der vil blive serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

På kurset møder du

Ole Munk

Uddannet på Institut for Visuel Kommunikation på Kunstakademiets Arkitektskole. Har over 40 års erfaring med visuel kommunikation. Er designchef på Kristeligt Dagblad og desuden underviser og konsulent.

Niveau
Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang
Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav
For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

  • en relevant kort videregående uddannelse
  • 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

I tilfælde af afbud
Du kan selvfølgelig komme i en situation, hvor du må melde afbud.

Læs mere om regler for framelding.

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram