Skip to main content
Kursus – DMJX – Fortæl historien visuelt

Fortæl historien visuelt

Vil du sikre dine historier større opmærksomhed? Så skal du supplere din tekst med visuelle virkemidler. På dette kursus i visuel formidling lærer du at bruge blandt andet fotos, infografik og video, så det indgår i effektfuldt samspil med dine tekster. 

Visuelle virkemidler styrker din historie

Medier verden over arbejder på at blive bedre til at fortælle med billeder, ikke mindst fordi modtagere bruger mere tid på budskaber, der også bliver formidlet visuelt.

Visuelle virkemidler styrker den journalistiske historie og gør den mere appellerende, mere interessant og nemmere at forstå. Hvis de bliver brugt rigtigt. For det visuelle og verbale indgår i et kompliceret samspil.

Kursus i visuel storytelling

På dette kursus lærer du, hvordan du får samspillet mellem det visuelle og verbale til at fungere – og undgår, at det ender i forvirrende effektjageri, der kan føre til misforståelser, modvilje og manglende interesse.

På dette kursus lærer du at

  • bruge fotos, illustrationer, infografik, video, farver, symboler og tegn til at fortælle og formidle journalistisk indhold
  • forstå hvert enkelt virkemiddels unikke egenskaber og vide, hvornår du skal bruge hvad
  • sikre et optimalt samspil mellem visuelle og verbale virkemidler
  • planlægge den visuelle dækning af en historie
  • samarbejde med andre fagfolk omkring visuel journalistik.

Kurset er for dig

Kurset er særligt udviklet til dig, der arbejder med kommunikation og formidling – for eksempel som journalist, fotograf, bladtegner, kommunikatør, redaktør, tilrettelægger, kommunikationsrådgiver eller lignende.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem præsentationer, hvor principper og teorier bliver forklaret pædagogisk, samt øvelser, hvor principperne bliver afprøvet og trænet i praksis.

Øvelserne foregår mest som gruppearbejde.

Gæsteundervisere

I løbet af kurset underviser forskellige fagpersoner, som vil dele deres viden om brug af visuel journalistik på alle medieplatforme.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave med mundtligt forsvar, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med ekstern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- online aflevering
- DMJX, København
- DMJX, København
Undervisere: Ole Munk
Kursustype: Diplom
ECTS point: 10
Kursusnummer: 2404233001
Pris: DKK 22.950,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Ole Munk

Ole Munk

Uddannet på Institut for Visuel Kommunikation på Kunstakademiets Arkitektskole. Har over 40 års erfaring med visuel kommunikation. Er designchef på Kristeligt Dagblad og desuden underviser og konsulent.

Tidligere kursister om kurset

Jeg er journalist på en lille redaktion og er med i processen fra idé til færdigt layout. Derfor har jeg brug for en forståelse for hvordan visuelle elementer spiller sammen med tekst på både print og web. Efter kurset kan jeg bedre kvalificere mine ideer til layout og se helheden.

Ditte Damsgaard, journalist på Ugeskrift for Læger

Kontakt os

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt