Kursus Diplom Fagjournalist

Fagjournalist

Fagjournalist

Uddannelsens opbygning

Fagjournalistuddannelsen består af en række obligatoriske og valgfrie moduler. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen i fagjournalistik er sat sammen af 6 moduler – 5 obligatoriske og 1 valgfrit.

Hvert af de to år, uddannelsen varer, består af flere moduler.

På alle moduler på uddannelsens første år arbejder vi med de grundlæggende journalistiske metoder som vinkling, interviewteknik, research, coaching, feedback, sprog og formidling til forskellige målgrupper.

Vi producerer meget af vores journalistik til digitale platforme. Det betyder, at en del af den journalistik, vi producerer på uddannelsen, bliver uploadet digitalt, ligesom sociale medier spiller en rolle gennem hele uddannelsen. I løbet af det første år kommer vi også til at producere mindre videoer til digitalt brug.

Hvert modul afsluttes med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

På baggrund af blandt andet evalueringer fra studerende, justerer vi løbende uddannelsen. Derfor kan der godt komme ændringer og tilføjelser til indholdet på de enkelte moduler.

  • Modul 1: Journalistikkens grundtrin 1 (10 ECTS). Fokus på blandt andet: Journalistisk vinkling, sprog, interviewteknik, coaching og feedback.
  • Modul 2: Journalistikkens grundtrin 2 (10 ECTS). Fokus på blandt andet: Foto, video og journalistik på sociale medier. Desuden er der fokus på medieetik og medieret.
  • Modul 3: Journalistikkens grundtrin 3 (10 ECTS). Fokus på: Journalistisk research, udredende journalistik, journalistisk bearbejdning af data og formidling af vanskeligt tilgængeligt stof.

Vi bygger videre

Uddannelsens 2. år bygger videre på det første. Her bruger vi de journalistiske færdigheder til blandt andet at producere journalistiske temaer, hvor vi arbejder konkret med målgrupper og inddragelse af brugerne.

Som studerende på andet år har du mulighed for valgfag, hvor du kan specialisere dig i et konkret emne eller medie. Endelig afsluttes uddannelsen med et afsluttende projekt, der skal forsvares ved en mundtlig eksamen.

  • Modul 4: Tematisk journalistik (10 ECTS). Vi arbejder med produktion af et journalistisk tema, identifikation af målgrupper og inddragelse af brugerne.
  • Modul 5: Valgfag (5 ECTS). Det er forskelligt hvilke valgfag, der bliver udbudt. Studerende på det seneste hold fik valget mellem video til sociale medier, podcast eller strategisk kommunikation.
  • Modul 6: Afsluttende modul (15 ECTS). Som afslutning på diplomuddannelsen i fagjournalistik skal du lave et afgangsprojekt. Det skal demonstrere dine evner til at udvikle et stofområde inden for dit eget fag- eller arbejdsfelt og vise, at du kan formidle det journalistisk til en defineret målgruppe.

Studieordning for Diplomuddanelsen Fagjournalist (PDF)

Oversigt over undervisningsdage

Hvis du har brug for en oversigt over alle undervisningsdagene på de 2 år, uddannelsen varer, så send en mail til kursuskoordinator Merete Ladefoged Breilev. Så sender hun dig et overblik i kalenderform.

Information

Varighed: 2 år (på deltid)
ECTS point: 60
Studiested: Primært København (enkelte moduler i Aarhus)
Merete Ladefoged Breilev

Spørgsmål?

Merete Ladefoged Breilev
24 98 14 63 / efteruddannelse@dmjx.dk