Fagjournalistuddannelsens opbygning

Fagjournalistuddannelsen består af en række obligatoriske og valgfrie moduler. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen i fagjournalistik er sat sammen af 6 moduler – 5 obligatoriske og 1 valgfrit.

Hvert af de to år, uddannelsen varer, består af flere moduler.

På alle moduler på uddannelsens første år arbejder vi med de grundlæggende journalistiske metoder som vinkling, interviewteknik, research, coaching, feedback, sprog og formidling til forskellige målgrupper.

Vi producerer meget af vores journalistik til digitale platforme. Det betyder, at en del af den journalistik, vi producer på uddannelsen, bliver uploadet digitalt, ligesom sociale medier spiller en rolle gennem hele uddannelsen. I løbet af det første år kommer vi også til at producere mindre videoer til digitalt brug.

Hvert modul afsluttes med en eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

På baggrund af blandt andet evalueringer fra studerende, justerer vi løbende uddannelsen. Derfor kan der godt komme ændringer og tilføjelser til indholdet på de enkelte moduler.

 • Modul 1: Journalistikkens Grundtrin 1 (10 ECTS)
  Fokus på blandt andet: Journalistisk vinkling, sprog, interview-teknik coaching og feedback.
   
 • Modul 2: Journalistikkens Grundtrin 2 (10 ECTS)
  Fokus på blandt andet: Reportage, portrætter, journalistiske temaer, medieetik og medieret.
   
 • Modul 3: Journalistikkens Grundtrin 3 (10 ECTS)
  Fokus på: Journalistisk research, udredende journalistik, journalistisk bearbejdning af data og formidling af vanskeligt tilgængeligt stof.

Vi bygger videre
Uddannelsens 2. år bygger videre på det første. Her bruger vi de journalistiske færdigheder til blandt andet at producere større mediekoncepter, hvor vi arbejder meget konkret med målgrupper og inddragelse af brugerne.

De studerende får på andet år mulighed for valgfag, hvor de kan specialisere sig i et konkret emne eller medie. Endelig afsluttes uddannelsen med et afsluttende projekt, der skal forsvares ved en mundtlig eksamen.

 • Modul 4: Mediekoncepter og brugerinddragelse (10 ECTS)
  Vi arbejder med produktion af større journalistisk produktion, identifikation af målgrupper og inddragelse af brugerne.
   
 • Modul 5: Valgfag (5 ECTS)
  Det er forskelligt hvilke valgfag, der bliver udbudt. Studerende på det seneste hold fik valget mellem video, podcast eller strategisk kommunikation.
   
 • Modul 6: Afsluttende modul: (15 ECTS)
  Som afslutning på diplomuddannelsen i fagjournalistik skal du lave et afgangsprojekt. Det skal demonstrere dine evner til at udvikle et stofområde inden for dit eget fag- eller arbejdsfelt og vise, at du kan formidle det journalistisk til en defineret målgruppe.
black
 

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram