Skip to main content
Digital Transformation for kommunikatører

Digital transformation for kommunikatører

Du får redskaber til at kortlægge og forstå dine kunders adfærd og behov. På den baggrund træffer du de rigtige beslutninger om, hvilke digitale værktøjer du skal prioritere i dit kommunikationsarbejde.

Derfor skal du tage kurset

Dine kunder/brugere/borgere lever i en konstant vekselvirkning mellem fysiske og digitale kontaktpunkter. Du vil gerne kommunikere effektivt med dem dér, hvor de befinder sig. Derfor har du brug for at kunne identificere, hvordan du skal fokusere din kommunikationsindsats – og hvilke digitale og teknologiske værktøjer, du skal benytte.

Måske kan en del af din kommunikation automatiseres med en chatbot? Måske skal du gentænke din brug af sociale medier? Måske er Internet of Things relevant for dig? Måske er det bedst at afvente og se markedet an?

Det er blot et par af de spørgsmål, du får svar på i løbet af kurset.

Du arbejder med dine egne projekter

Du arbejder med dine egne kunders eller brugeres servicerejse og får løbende sparring og rådgivning fra kursets undervisere. Du får indarbejdet det rigtige begrebsapparat i dit ordforråd, så du efterfølgende kan gøre dig gældende, når ledelsen træffer beslutninger om digitalisering og kommunikationsinvesteringer.

Du lærer at identificere, hvor de kritiske og uudnyttede kontaktpunkter ift. dine egne kunder befinder sig. Du går fra kurset med en plan for, hvor din kommunikationsindsats skal skærpes, hvor den skal minimeres eller fjernes – og hvor der kan tages nye teknologier og kommunikationsformer i brug.

Til slut kobler du planen på din virksomheds forretningsstrategi.

På kurset lærer du at…

 • kortlægge de vigtigste kontaktpunkter ift. kommunikationen med dine egne kunder.
 • anvende relevante digitale og teknologiske muligheder i din kommunikation.
 • forstå og arbejde med fysiske og digitale kunderejser.
 • forstå og arbejde med anvendelsen af relevant data ift. din kommunikationsindsats.
 • følge med i og vurdere, hvilke teknologier der er på vej frem.

Kurset er for dig

 • Du er privatansat og arbejder med kundevendt kommunikation og ønsker bedre forståelse for dine brugeres adfærd og behov.
 • Du er offentligt ansat og vil gerne skabe meningsfuld digital transformation til fordel for bedre borgerkommunikation.
 • Du har brug for viden og værktøjer til at vurdere, hvilke nye former for teknologi der kan effektivisere og styrke dit kommunikationsarbejde.
 • Du har behov for et overblik og et begrebsapparat, der gør dig i stand til at argumentere internt i din organisation for dine kommunikative prioriteringer.

Sådan foregår undervisningen

På første kursusdag mødes vi fysisk på Emdrupvej 72, 2400 København NV., hvor du bl.a. skal præsentere dig selv og den case, du vil arbejde med i forløbet. De øvrige kursusdage mødes vi online fra kl. 09.00 til kl. 11.00 til præsentationer og feedback.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig portfolio-eksamensopgave, hvor du samler opgaver sammen, du laver i løbet af forløbet til en samlet strategi for jeres kundevendte digitale transformation. Eksamensopgaven bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- Online
- Online
- Online
Eksamen:
- DMJX, Aarhus
Undervisere: Brian Lystgaard Due
Kursustype: Diplom
ECTS point: 5
Kursusnummer: 2309235116
Pris: DKK 16.050,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

 • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
 • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Underviser DMJX – Brian Due

Brian Due

Lektor på Københavns Universitet og rådgiver i konsulentbureauet Nextwork. Ph.d. i kommunikation og innovation. Har de senere år intensivt arbejdet med analyser af og rådgivning om strategisk kommunikation i sammenhæng med digital transformation og de nye digitale trends.

Jesper Højberg

Jesper Højberg

Mag.art. Adjungeret professor på CBS og bestyrelsesformand i Kforum, Advice A/S og Groupcare.

Kontakt os

Har du spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt