Skip to main content
Kursus, DMJX, Styrk dit brand med bæredygtighedskommunikation

Bæredygtighedskommunikation uden greenwashing

Du får en grundlæggende forståelse for, hvad det vil sige at være en bæredygtig og ansvarlig virksomhed. For har du den forståelse, kan du også se din virksomhed i et nyt lys – trykke topledelsen på maven, og sikre at der er belæg for at skrive om de grønne tiltag. På den måde kan du bidrage til, at I undgår at havne i en kedelig situation med anklager om greenwashing, tab af troværdighed og kunder der vender jer ryggen.

Bæredygtighed, samfundsansvar og grøn omstilling er en del af det at drive virksomhed i dag. Dels er der kommet lovgivning på området, som virksomheder skal forholde sig til, dels er det udslagsgivende for, hvor kunderne vælger at handle – og endelig er det et fælles samfundsansvar at sætte fokus på vores planets velvære.

Bæredygtighed og samfundsansvar har derfor en central plads i alle virksomheders forretnings- og kommunikationsstrategi. Det er nødvendigt og vigtigt. Flere og flere forbrugere har fået fokus på bæredygtighed, også når de vælger brand – og derfor er det naturligt, at de går efter virksomheder og produkter, som har et klart formål og en troværdig bæredygtighedskommunikation.

Bæredygtighed og ansvarlighed er derfor hot topic og burde være det nemmeste at kommunikere og markedsføre. Men det er et mineret område fyldt med faldgruber – og selv garvede kommunikatører og marketingfolk kan komme til kort.

Fluffy termer og halvhjertet handling giver hurtigt bagslag. Det har flere virksomheder allerede mærket. Både hos kunder og Forbrugerombudsmanden er der et øget fokus på, om brand og produkt har en troværdig grøn markedsføring – og ikke mindst på det modsatte: greenwashing.

Så hvordan skaber du den rette bæredygtige fortælling om din organisation? Og hvordan får du den formidlet troværdigt til kunder, medarbejdere og omverden uden at falde i greenwashing-fælden?

Bæredygtighedskommunikation er en ny disciplin. Men hvordan gør du?

På dette kursus får du indsigt i forbrugere og bæredygtighed, hvorfor det er så vigtigt at være transparent og troværdig som virksomhed og dos and don’ts, når du kommunikerer om bæredygtighed.

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Undervisere: Mette Gert Boldt Line Schmeltz Dam
Kursustype: Kursus
ECTS point: 0
Kursusnummer: 2410242376
Pris: DKK 19.900,- Eks. Moms
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Jeg har lært, at kommunikation om bæredygtighed er en disciplin i sig selv. Det kræver særlige kommunikative greb at få sit bæredygtige budskabet godt ud over rampen.

Christine Rich, Corporate Sustainability Manager, DTU

Emner vi arbejder med på kurset

Troværdig Kommunikation

Hvordan du kommunikerer om jeres bæredygtige forretning på en troværdig måde, som styrker dit brand og hjælper med at øge loyaliteten ift. kunder og samarbejdspartnere – uden greenwashing.

Bæredygtighedsfortællingen

Hvad er jeres ”reason to be”, og hvordan får I omsat det til en relevant og engagerende bæredygtighedsfortælling, der skaber en tydelig stemme for jeres virksomhed og organisation?

Ansvarlig forretning

Forståelse for, hvad det vil sige at være en bæredygtig og ansvarlig forretning og hvordan du som kommunikatør kan understøtte den bæredygtige forretnings- og procesudvikling i organisationen.

Greenwashing

Indsigt i og viden om reglerne på området og hvad skal du være særligt opmærksom på. Gode og dårlige eksempler på bæredygtighedskommunikation. 

Cases 

Du møder cases fra den virkelige verden, som har arbejdet indgående med at få et skarpt fokus og position i forhold til bæredygtighed og ansvarlighed. 

Det lærer du

På kurset får du løsninger på de udfordringer, der er, når du kommunikerer om bæredygtighed. For langt de fleste er det stadig et nyt felt at navigere i, som kræver nye metoder.

Det betyder også, at nogle af de klassiske kommunikations- og brandinggreb må fornyes. Til gengæld giver det helt nye muligheder for at engagere dine modtagere i virksomhedens bæredygtighedsfortælling.

Du kommer til at arbejde med en konkret kommunikationsudfordring i din egen organisation omkring formidling af bæredygtighedstiltag og -strategi. Dette for at gøre undervisningen så konkret og relevant for din hverdag som muligt og lægge grundstenene til en bæredygtighedskommunikationsplan i din organisation. 

Dine undervisere Mette Gert Boldt og Line Schmeltz giver dig redskaberne og indsigterne til at blive stærk i bæredygtighedskommunikation.

I løbet af kurset vil du møde gæsteoplægsholdere og cases, som har konkrete erfaringer med arbejdet med bæredygtighedskommunikation. Vi arbejder praktisk og hands-on med bæredygtighedskommunikation, og du får mulighed for at arbejde med din egen organisation som case.

Dit udbytte af kurset:

  • Viden om og indføring i forbrugertendenser. Hvad indebærer det at kommunikere om bæredygtighed og ansvarlighed?
  • En forståelse af, hvad en bæredygtig og ansvarlig virksomhed er.
  • Märks 7 principper for autentisk og stærk bæredygtighedskommunikation, der skaber relevans, engagement og handling omkring bæredygtighedsstrategien.
  • Indblik i, hvordan du skaber en samlet fortælling om bæredygtighed, som alle i organisationen forstår, og som bidrager til at styrke brandet.
  • Vægtige argumenter til at overbevise både din ledelse og dine kollegaer om vigtigheden af at gøre, hvad man siger – og at sige, hvad man gør.  
  • Mulighed for at møde pionerer på området, der deler, hvad det har betydet at have en autentisk bæredygtighedsfortælling og hvordan de bruger den til at engagere kunder, medarbejdere og andre interessenter.

På kurset udvikler du desuden en plan for og grundstenene til, hvilket fokus du kan lægge ned over kommunikationen af bæredygtighed og ansvarlighed. Gennem forløbet arbejder du med konkrete udfordringer og mål for bæredygtighedskommunikationen i din egen organisation.

Kurset byder på gode, inspirerende cases og ny spændende forskning, som helt sikkert har flyttet mig fagligt ift. at arbejde med bæredygtighed og branding.

Kirsten Korsager Reffs, Kommunikationsansvarlig, Din Sundhedsfaglige A-kasse

Kurset er for dig

Du arbejder med bæredygtighed og ESG, kommunikation, markedsføring eller branding som leder eller medarbejder. 

Sådan foregår undervisningen

Kurset bliver afviklet i moduler á 2 x 2 dage. I hvert modul veksler vi mellem oplæg og præsentationer fra undervisere og eksterne oplægsholdere, refleksionsøvelser og gruppearbejde, hvor du selv får mulighed for at arbejde med nogle af de problemstillinger, du møder, når du formidler om bæredygtighed og ansvarlighed. Endvidere vil du gennem forløbet arbejde med at udvikle en relevant bæredygtighedsfortælling for din virksomhed. 

Kursusforløbet er meget praksisnært og inddrager både problemstillinger fra din egen virkelighed og inspiration fra nationale og internationale virksomheder.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Amagerfælledvej 190, 2300 København S.

Tid

Som udgangspunkt kører første kursusdag fra kl. 10-16 og de følgende kursusdage kører fra kl. 9-16. Vi tager forbehold for ændringer. Du får de præcise tider i en mail.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Undervisere på dette kursus

Gæsteunderviser - Mette Gert

Mette Gert Boldt

Uddannet journalist med +15 års erfaring fra en lang række redaktør- og chefstillinger på dagblade og magasiner. Arbejder nu i forandringsbureauet Märk med bæredygtighedskommunikation og PR. Mette er særligt optaget af, hvordan kommunikation og journalistik kan skabe handling og forandring i samfundet – og ikke mindst give den grønne omstilling et gevaldigt skub fremad. 

Line Schmeltz

Line Schmeltz

Forsker og underviser på DMJX. Arbejder i sin forskning med virksomheders strategiske kommunikation af deres samfundsansvar med særligt fokus på forbrugerorienteret kommunikation som en del af virksomhedens identitet og branding.

Line Schmeltz
Tidligere kursister om kurset

Kurset er båret af et rigtig godt mix af teori, interaktion, konkrete greb og relevante cases. Det har givet mig fornyet viden om og inspiration til vores arbejde med bæredygtighedskommunikation.

Lise-Lotte Kristiansen, Nordic Marketing Manager, Geberit

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt