Skip to main content
NJC Arktis

Arktis:Hvordan dækker vi klimakrisen stærkere

Hvordan dækker vi klimakrisen stærkere?

Klimakrisen udvikler sig hurtigere i Arktis end i nogen anden del af verden. Nogle steder er temperaturen allerede steget med 6-8 grader. Forandringerne vil muligvis snart være uden for menneskelig kontrol, og der er endnu kun svage tegn på global handling, der vil gøre en forskel.

Vi rejser til Island for at se på klimaforandringerne og for at diskutere, hvordan vi som journalister kan optrappe dækningen. Bør vi kraftigere påpege de mest skræmmende konsekvenser? Eller skal vi fokusere langt skarpere på de innovative løsninger, der kan dæmpe krisen? Skal vi sprede håb eller frygt – og hvordan bevarer vi så den journalistiske troværdighed?

En af Islands mest navnkundige gletsjere er i dag helt smeltet bort. Islands fiskeri, der har været hovederhverv i århundreder, er stærkt ramt af havenes opvarmning. Fiskens vandring er forstyrret. Det fører til nye internationale konflikter, som Island står midt i. Island er samtidig hjemsted for en verdens første større carbon-capture-anlæg, og så er Island i øvrigt et nyt mega-hotspot for turister.

Arctic Circle & Island

Kurset falder sammen med Arctic Circle, verdens største Arktis-konference, hvor ca. 2000 diplomater, politikere og klimaforskere m.v. mødes hvert år fra hele verden. Vi skal tale med klimaforskere og de professionelle miljø-lobbyister, der prøver at trænge igennem til beslutningstagerne.

Samtidig skal vi udnytte, at Island i 2020 er formand for Nordisk Råd, der er stærkt engageret i klimaet og i Arktis, og for Arktisk Råd (2019-2021), de arktiske staters primære samarbejdsorgan. De islandske politikere og eksperter er netop nu særligt indstillet på dialog med medierne.

Vi skal se på gletsjere, dykke i fiskeriets krise, trække på ekspertisen og diskutere klimajournalistik for alvor.

Det tager du med fra kurset

Målet er, at vi alle forstår klimakrisen i Arktis bedre, og at vi sammen bliver klogere på, hvordan vi kan forstærke dækningen i takt med krisens udvikling.

Hvem kan deltage

Kurset udbydes til journalister og fotografer i de fem nordiske lande samt på Grønland, Færøerne og Åland. Der vil ske en udvælgelse, som sikrer bred nordisk deltagelse.

Priser og tilmelding

Kursusgebyret er 16.000 kr. Prisen dækker hotel, transport i Island og de fleste måltider, men ikke fly til og fra Danmark/Norden.

For info om kurset, kontakt:  Sigrún Stefánsdóttir på e-mail: sigruns@unak.is  

Kurser

Undervisere på dette kursus

Sigrun Stefansdottir

Sigrún Stefánsdóttir

(Island) Dr. i Mass Communication, journalist og underviser i journalistik ved Universitetet i Akureyri. Sigrun Stefánsdóttir er tidligere kommunikationschef ved Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd og tidligere programchef for radio og TV ved den islandske public-service station, RUV og mangeårig kursusleder hos Nordisk Journalistcenter.

Martin Breum

Martin Breum

Har dækket udviklingen i Arktis i de seneste ti år. Han har undervejs skrevet flere bøger om den arktiske udvikling; senest på dansk “Hvis Grønland river sig løs” (Gyldendal 2018) og på engelsk “Cold Rush” (McGill University Press 2018). Martin Breum var den ene af to kursusledere på NJC’s første kursus i klimajournalistik i Tromsø i januar 2020. Mere: www.martinbreum.dk

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt