Skip to main content
Kursus Analytisk formidling-gør det svære nemt at forstå

Analytisk formidling - gør det svære let at forstå

Lær at formidle komplekse emner fængende og klart på dette kursus i analytisk formidling.

Hvordan formidler jeg komplekse emner?

Verden er kompleks, og uanset om du arbejder som journalist eller kommunikatør, vil du jævnligt stå med den samme udfordring:

 • Hvordan gør jeg historien interessant uden at reducere den til noget banalt?  
 • Hvordan skaber jeg forståelse for det væsentlige, uden at læserne står af?

Svaret er analytisk formidling.

Analytisk formidling gør det svære nemt at forstå

Tit ser vi det som modsætninger: Den sammensatte virkelighed og den enkle, letfortalte historie, som redaktøren og brugerne gerne vil have.

Kurset bøjer modsætningerne mod hinanden og viser, hvordan de mødes.

Det handler om at:

 • stå ved kompleksiteten
 • gøre det svære forståeligt
 • gøre det komplicerede klart

På dette kursus lærer du, at:  

 • tilrettelægge arbejdsprocessen, så du får bedst muligt overblik over stoffet.  
 • skabe sammenhæng i en kaotiske stofmængde, så du ved, hvilken historie du vil fortælle.  
 • gøre det komplekse spiseligt ved at formidle kreativt, tydeligt og enkelt uden at blive banal og forsimplende.  
 • selv at rumme det sammensatte, så du ikke låser dig fast på en ensidig fortolkning af en sag.

​Du kommer bl.a. til at arbejde med tunge rapporter, der skal forvandles til tekster i mange genrer og længder - fra tweet’et over nyhedsartiklen til featuren.

​Kurset er for dig

Kurset er for dig, der fx skal formidle abstrakte sammenhænge, kompleks forskning, teknisk viden eller indviklet lovgivning.

Kurset henvender sig både til uddannede journalister og kommunikatører og er ikke et introducerende kursus i journalistisk metode.

Vi tager udgangspunkt i den skrevne tekst, men principperne kan også bruges i andre formidlingsformer.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, cases, praktiske øvelser. Gennem opgaver og diskussioner får du mulighed for at koble teorier og modeller med din egen praktiske erfaring.

Eksamen

Fem uger efter sidste undervisningsdag skal du aflevere en skriftlig eksamensopgave, som bedømmes efter 7-trins-skalaen med ekstern censur.

Prisen omfatter

Prisen dækker undervisning, vejledning, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Du skal derudover påregne udgifter til bøger og materialer.

 

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Eksamen:
- Online
Undervisere: Malene Bjerre
Kursustype: Diplom
ECTS point: 10
Kursusnummer: 2204234005
Pris: DKK 22.950,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Vær opmærksom på at formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 10 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav:

For at blive optaget på kurset skal du mindst have:

 • En relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
 • Minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

DMJX Gæsteunderviser Malene Bjerre

Malene Bjerre

Udannet cand.mag. i dansk og italiensk med en tillægsuddannelse fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Har arbejdet som journalist, redaktør og kommunikationsrådgiver og er forfatter til en række bøger om sprog, kommunikation og journalistik. Har lang undervisningserfaring i journalistisk metode.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt