Akademiuddannelser

Fleksibel akademiuddannelse

Fleksibel akademiuddannelse

Uddannelsens opbygning

Sådan sammensætter du en fleksibel akademiuddannelse

Din uddannelse skal have et hovedemne

Akademiuddannelsen skal have et hovedemne - enten kreativitet og design eller projektledelse , som vægter mindst 30 ECTS-point, og afgangsprojektet til 10 ECTS-point  skal også ligge inden for hovedemnet, mens du frit kan vælge emne for de resterende 20 ECTS. 

En fleksibel akademiuddannelse består af i alt 60 ECTS-point: 

Hvilke kurser kan indgå i en fleksibel akademiuddannelse?

  • Moduler fra akademiuddannelsen i Kreativitet og Design i medie- og kommunikationsbranchen  
  • Moduler fra akademiuddannelsen i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen  
  • Kompetencegivende kurser og fag fra andre uddannelsesinstitutioner (max. 20 ECTS-point) kan også indgå i en fleksibel akademiuddannelse, hvis de er på samme niveau og har faglig sammenhæng med uddannelsen.

Personlig uddannelsesplan

Hvis du vil tage en fleksibel akademiuddannelse, skal du have lagt en personlig uddannelsesplan, som sikrer at der er sammenhæng i din uddannelse. Læs hvordan du får en personlig uddannelsesplan

Vi vejleder dig om dine muligheder

Ud fra dine ønsker og din forudgående uddannelse og erhvervserfaring lægger vi i fællesskab din personlige uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen skal indeholde:

  • dit adgangsgrundlag (tidligere uddannelse)  
  • din fleksible akademiuddannelses faglige profil, dens hovedemne og kompetenceniveau  
  • sammensætning af uddannelseselementer med angivelse af ECTS-point  
  • angivelse af uddannelsesinstitutioner, hvor uddannelsens elementer skal gennemføres eller er gennemført  
  • uddannelseselementernes rækkefølge og en tidsplan

Du kan få udarbejdet din uddannelsesplan, inden du starter på det første kursus eller på et senere tidspunkt.

Mange vælger at vente med at få lavet uddannelsesplanen til umiddelbart inden, de påbegynder afgangsprojektet, men det er en god idé at vende valg af kurser med vejlederen undervejs, så man sikrer, at sammensætningen af kurser kan godkendes til en fleksibel akademiuddannelse.

Prisen er kr. 1000,- for at få udarbejdet en personlig uddannelsesplan på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og den er obligatorisk, hvis du ønsker en fleksibel akademiuddannelse. 

Kontakt os for at få udarbejdet en personlig uddannelsesplan.

Jeanni Therese Juhl-Andersen

Spørgsmål?

Jeanni Juhl Andersen
77 40 50 74 / jja@dmjx.dk

Valgfrie moduler