Uddannelsens opbygning

Sådan sammensætter du en fleksibel akademiuddannelse


Din uddannelse skal have et hovedemne
Akademiuddannelsen skal have et hovedemne - enten kreativitet og design eller projektledelse , som vægter mindst 30 ECTS-point, og afgangsprojektet til 10 ECTS-point  skal også ligge inden for hovedemnet, mens du frit kan vælge emne for de resterende 20 ECTS. 

En fleksibel akademiuddannelse består af i alt 60 ECTS-point: 

opbygningen af fleksibel akademiuddannelse

Hvilke kurser kan indgå i en fleksibel akademiuddannelse?

Adgang til optagelse på alle akademimoduler er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse.

Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om dispensation.

Læs mere om dispensation.

Pris og betaling

Den samlede pris for en fleksibel akademiuddannelse er afhængig af, hvilke kurser du ønsker skal indgå i uddannelsen. Prisen finder du på de enkelte kurser.

Nogle betaler selv for deres akademiuddannelse, men en stor del af de studerende får deres fleksible akademiuddannelse betalt af deres arbejdsgiver.

Er du ledig har du måske mulighed for at få prisen dækket af dit jobcenter.

 

black

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram