Akademiuddannelser

Akademiuddannelser

Fleksibel akademiuddannelse

Personlig uddannelsesplan

Hvis du vil tage en fleksibel akademiuddannelse, skal du have lagt en personlig uddannelsesplan, som sikrer at der er sammenhæng i din uddannelse.

Vi vejleder dig om dine muligheder

Ud fra dine ønsker og din forudgående uddannelse og erhvervserfaring lægger vi i fællesskab din personlige uddannelsesplan.

Uddannelsesplanen skal indeholde:

  • dit adgangsgrundlag (tidligere uddannelse)  
  • din fleksible akademiuddannelses faglige profil, dens hovedemne og kompetenceniveau  
  • sammensætning af uddannelseselementer med angivelse af ECTS-point  
  • angivelse af uddannelsesinstitutioner, hvor uddannelsens elementer skal gennemføres eller er gennemført  
  • uddannelseselementernes rækkefølge og en tidsplan

Du kan få udarbejdet din uddannelsesplan, inden du starter på det første kursus eller på et senere tidspunkt.

Mange vælger at vente med at få lavet uddannelsesplanen til umiddelbart inden, de påbegynder afgangsprojektet, men det er en god idé at vende valg af kurser med vejlederen undervejs, så man sikrer, at sammensætningen af kurser kan godkendes til en fleksibel akademiuddannelse.

Prisen er kr. 1000,- for at få udarbejdet en personlig uddannelsesplan på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og den er obligatorisk, hvis du ønsker en fleksibel akademiuddannelse. 

Kontakt os for at få udarbejdet en personlig uddannelsesplan.

 

Jeanni Therese Juhl-Andersen

Spørgsmål?

Jeanni Juhl Andersen
77 40 50 74 / jja@dmjx.dk