Akademiuddannelser

Akademiuddannelse i Projektledelse

Projektledelse

Introduktion

Lær at styre kommunikationsprojekter; planlægning, budget, salg, jura og kundekontakt. Uddan dig imens du passer dit arbejde - og få papir på det.

Nye krav til medarbejdere i medie‐ og kommunikationsbranchen

Medarbejderne i medie­‐ og kommunikationsbranchen oplever i øjeblikket store forandringer: Arbejdspladser flytter til udlandet, print nedtones til fordel for det digitale og branchen er generelt under pres.

Mange virksomheder ændrer organiseringen og lader færre medarbejdere udfylde flere jobfunktioner.

Det øger behovet for medarbejdere med opdaterede værktøjer og kvalifikationer.

Bliv i stand til at koordinere og lede grafiske kommunikationsprojekter Med en Akademiuddannelse i Projektledelse får du effektive værktøjer til at koordinere og lede grafiske kommunikationsprojekter. Du bliver klædt på til at kunne gå i dialog med – og agere som konsulent i forhold til kunden.

Uddannelsen kunne fx være noget for dig som er:

  • Koordinator i en grafisk afdeling. Nye værktøjer i reklamestrategi eller markedsføring & salg hjælpe dig, hvis du tænker på at rykke dig over i en mere udadvendt funktion med fokus på kundekontakt.
  • Kreativ medarbejder, som på grund af nedskæringer eller omlægninger på din arbejdsplads, skal arbejde mere projektorienteret og får øget ansvar for analyse, strategi og økonomi.

Et enkelt kursus med nye værktøjer eller en hel uddannelse på dit CV

Du kan følge et enkelt kursus, eller du kan tage en hel Akademiuddannelse i Kreativitet og Design. Med hvert akademikursus får du nye konkrete kompetencer, som du kan bruge med det samme i dit daglige arbejde.

Uddan dig imens du passer dit arbejde

Projektledelse er en deltidsuddannelse, det vil sige at du uddanner dig sideløbende med at du passer dit arbejde.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget i moduler, som du afslutter et ad gangen. Det er ikke nødvendigt at tage hele uddannelsen på én gang.

Varighed og ECTS

Tager du modulerne umiddelbart efter hinanden kan du gennemføre uddannelsen på ca. 2 ½ år, men du kan også vælge at holde pauser mellem modulerne og tage uddannelsen over længere tid. Hele uddannelsen skal bare afsluttes indenfor en periode på 6 år. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point.Læs mere om ECTS-pointsystemet.

Niveau

Akademiuddannelsen i Projektledelse er en del af det videregående voksenuddannelsessystem (VVU), og svarer i niveau til en kort videregående uddannelse (KVU).

Jeanni Therese Juhl-Andersen

Spørgsmål?

Jeanni Juhl Andersen
77 40 50 74 / jja@dmjx.dk