Akademiuddannelser

Akademiuddannelse i Projektledelse

Projektledelse

Afgangsprojekt

Akademiuddannelsen i Projektledelse afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt og en mundtlig eksamen.

Formål og indhold

Afgangsprojektet består af en selvstændig løsning af en kompleks problemstilling inden for projektledelse.

Projektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold, samt dokumentere at uddannelsens formål er opnået.

Fokus er således analyse, vurdering og håndtering af problemer indenfor det valgte faglige områdes praksis, gennem anvendelse af centrale teorier og metoder.

Forudsætning for at gå til prøve i afgangsprojektet 

Du skal bestå alle obligatoriske og valgfrie moduler før du kan gå til prøve i afgangsprojektet.

Inden du går i gang med afgangsprojektet skal emnet godkendes af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Afgangsprojektet på Projektledelse består af:

  • Skriftlig reflesionsrapport. Minimum 30-35 A4 sider (gruppeprojekt: minimum 50-55 A4 sider) + kildehenvisninger og bilag.   
  • Mundtlig eksamen. 45 min. (gruppeeksamen 60 min.).

Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper af max. 2 deltagere.

Omfang

10 ECTS-point

Bedømmelse

Afgangsprojektet bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Vejledning

I forbindelse med afgangsprojektet har du ret til individuel, faglig vejledning.

Du vil modtage i alt 2,5 timers individuel vejledning undervejs i forløbet. Det kan foregå som møde, telefonsamtale, mail og/eller gennemlæsning af din tekst. Gruppeprojekter vil modtage i alt 3,5 times fælles vejledning.

Du får tildelt en vejleder på baggrund af dit hovedemne og din emnebeskrivelse. Du er velkommen til selv at foreslå en vejleder, hvis du har et ønske om en bestemt. Du kan vælge blandt underviserne fra din uddannelse.

Der er undervisning i et mindre omfang i relation til afgangsprojektet. Hvis det ikke er muligt at etablere et afgangsprojekthold, arrangeres i stedet individuel vejledning for den enkelte.

Afleveringsfrist for godkendt emne:

  • forårssemester: 1. tirsdag i marts
  • efterårssemester: 1. mandag i september

Afleveringsfrist for afgangsprojekt:

  • forårssemester: 20. maj
  • efterårssemester: 8. december
Studiekoordinator Ayoe Madsen

Spørgsmål?

Ayoe Madsen
27 59 60 60 / am@dmjx.dk