Akademiuddannelser

Akademiuddannelse i Projektledelse

Projektledelse

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

Adgang til optagelse på enkelte akademimoduler eller en hel akademiuddannelse er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse. Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om dispensation.Læs mere om dispensation.

Optagelse

Du skal ikke søge om optagelse på Akademiuddannelsen i Projektledelse samlet. Du tilmelder dig løbende de enkelte moduler du ønsker at tage.

Pris og betaling

Den samlede pris for Akademiuddannelsen Projektledelse er afhængig af hvilke moduler du ønsker skal indgå i uddannelsen. Prisen finder du på de enkelte moduler. Du skal selv betale for undervisningen, men langt de fleste får uddannelsen finansieret af den virksomhed, de er ansat i. Du kan ikke søge om SU til en Akademiuddannelse.  

Eksamensbevis og titel – dansk og engelsk

Når du har afsluttet Akademiuddannelsen Projektledelse, vil du modtage et eksamensbevis fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Uddannelsen giver dig ret til betegnelsen: AK i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen. Den engelske betegnelse er: Academy Profession (AP) Degree in Project Management within the Media and Communication Business.

Jeanni Therese Juhl-Andersen

Spørgsmål?

Jeanni Juhl Andersen
77 40 50 74 / jja@dmjx.dk