Akademiuddannelse i Projektledelse

Lær at styre kommunikationsprojekter; planlægning, budget, salg, jura og kundekontakt. Uddan dig imens du passer dit arbejde - og få papir på det.

Moduler på Akademiuddannelsen Projektledelse.

Nye krav til medarbejdere i medie‐ og kommunikationsbranchen
Medarbejderne i medie­‐ og kommunikationsbranchen oplever i øjeblikket store forandringer: Arbejdspladser flytter til udlandet, print nedtones til fordel for det digitale og branchen er generelt under pres.

Mange virksomheder ændrer organiseringen og lader færre medarbejdere udfylde flere jobfunktioner.

Det øger behovet for medarbejdere med opdaterede værktøjer og kvalifikationer.

Bliv i stand til at koordinere og lede grafiske kommunikationsprojekter
Med en Akademiuddannelse i Projektledelse får du effektive værktøjer til at koordinere og lede grafiske kommunikationsprojekter. Du bliver klædt på til at kunne gå i dialog med – og agere som konsulent i forhold til kunden.

Uddannelsen kunne fx være noget for dig som er:

  • Koordinator i en grafisk afdeling. Nye værktøjer i reklamestrategi eller markedsføring & salg hjælpe dig, hvis du tænker på at rykke dig over i en mere udadvendt funktion med fokus på kundekontakt.

  • Kreativ medarbejder, som på grund af nedskæringer eller omlægninger på din arbejdsplads, skal arbejde mere projektorienteret og får øget ansvar for analyse, strategi og økonomi.

Et enkelt kursus med nye værktøjer eller en hel uddannelse på dit CV
Du kan følge et enkelt kursus, eller du kan tage en hel Akademiuddannelse i Kreativitet og Design.

Med hvert akademikursus får du nye konkrete kompetencer, som du kan bruge med det samme i dit daglige arbejde.

Uddan dig imens du passer dit arbejde
Projektledelse er en deltidsuddannelse, det vil sige at du uddanner dig sideløbende med at du passer dit arbejde.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er opbygget i moduler, som du afslutter et ad gangen. Det er ikke nødvendigt at tage hele uddannelsen på én gang.

akademiuddannelsens opbygning

Moduler på Akademiuddannelsen i Projektledelse.

Afgangsprojekt på Akademiuddannelsen i Projektledelse

Studieordning for Akademiuddannelsen i Projektledelse

Varighed og ECTS
Tager du modulerne umiddelbart efter hinanden kan du gennemføre uddannelsen på ca. 2 ½ år, men du kan også vælge at holde pauser mellem modulerne og tage uddannelsen over længere tid.

Hele uddannelsen skal bare afsluttes indenfor en periode på 6 år.

Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point.

Læs mere om ECTS-pointsystemet.

Niveau
Akademiuddannelsen i Projektledelse er en del af det videregående voksenuddannelsessystem (VVU), og svarer i niveau til en kort videregående uddannelse (KVU).

Adgangskrav
Adgang til optagelse på enkelte akademimoduler eller en hel akademiuddannelse er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om dispensation.
Læs mere om dispensation.

Optagelse
Du skal ikke søge om optagelse på Akademiuddannelsen i Projektledelse samlet. Du tilmelder dig løbende de enkelte moduler du ønsker at tage.

Pris og betaling
Den samlede pris for Akademiuddannelsen Projektledelse er afhængig af hvilke moduler du ønsker skal indgå i uddannelsen.

Prisen finder du på de enkelte moduler.

Du skal selv betale for undervisningen, men langt de fleste får uddannelsen finansieret af den virksomhed, de er ansat i.

Du kan ikke søge om SU til en Akademiuddannelse.

Eksamensbevis og titel – dansk og engelsk
Når du har afsluttet Akademiuddannelsen Projektledelse, vil du modtage et eksamensbevis fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Uddannelsen giver dig ret til betegnelsen: AK i Projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen.

Den engelske betegnelse er: Academy Profession (AP) Degree in Project Management within the Media and Communication Business.

black

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram