Akademiuddannelser

Akademiuddannelse i Kreativitet & Design

Kreativitet & Design

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design består af obligatoriske og valgfri moduler + et afgangsprojekt.

Uddannelsen er opbygget i moduler, som du afslutter et ad gangen. Det er ikke nødvendigt at tage hele uddannelsen på én gang.

En akademiuddannelse består af i alt 60 ECTS, og sammensættes af:

Studieordning for Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design (PDF)

Varighed og ECTS

Tager du modulerne umiddelbart efter hinanden kan du gennemføre uddannelsen på ca. 2 ½ år, men du kan også vælge at holde pauser mellem modulerne og tage uddannelsen over længere tid.

Hele uddannelsen skal bare afsluttes indenfor en periode på 6 år.

Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point.

Læs mere om ECTS-pointsystemet.

Niveau

Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design er en del af det videregående voksenuddannelsessystem (VVU), og svarer i niveau til en kort videregående uddannelse (KVU).

Rækkefølgen er op til dig

Du bestemmer selv i hvilken rækkefølge du gennemfører modulerne. Du kan derfor vælge at starte med et valgfrit modul, hvis det passer dig bedst.

Hvert modul er en afgrænset faglig enhed, der kan studeres selvstændigt.

I listen nedenfor kan du se de moduler vi udbyder lige nu

Kan du ikke finde ét eller flere moduler i listen, er det fordi kurset enten er gået i gang, eller det først udbydes i næste semes

Jeanni Therese Juhl-Andersen

Spørgsmål?

Jeanni Juhl Andersen
77 40 50 74 / jja@dmjx.dk

Obligatoriske Moduler
Valgfri moduler