Akademiuddannelse i Kreativitet & Design

OBS! Denne akademiuddannelse er under nedlukning. Det betyder, at moduler på uddannelserne kun udbydes til og med foråret 2022. Såfremt du ønsker at færdiggøre uddannelsen, skal du derfor senest tilmelde dig afgangsprojektet den 1. december 2021.

Moduler på Akademiuddannelsen i Kreativitet & Design

Lær at løse alle opgaver i den kreative proces fra idé til færdigt produkt. Uddan dig imens du passer dit arbejde - og få papir på det.

Nye krav til medarbejdere i medie‐ og kommunikationsbranchen
Medarbejderne i medie­‐ og kommunikationsbranchen oplever i øjeblikket store forandringer: Arbejdspladser flytter til udlandet, print nedtones til fordel for det digitale og branchen er generelt under pres.

Mange virksomheder ændrer organiseringen og lader færre medarbejdere udfylde flere jobfunktioner.

Det øger behovet for medarbejdere med opdaterede værktøjer og kvalifikationer.

Bliv i stand til at løse alle opgaver i den kreative proces
Med Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design får du relevante redskaber til at løse alle opgaver i den kreative proces fra idé til færdigt produkt. Du bliver klædt på til at kunne udarbejde grafisk materiale til både on- og offline medier.

Uddannelsen lægger vægt på både teori og praksis, og du får et helt sæt af nye værktøjer, som du kan bruge til at løse nye og mere udfordrende arbejdsopgaver.

Med uddannelsen får du også en formel opkvalificering, som gavner dit CV.

Uddannelsen kunne fx være noget for dig som er:

  • Grafiker, typotekniker eller mediegrafiker med en uddannelse, som har et par år på bagen. Styrk dine visuelle virkemidler og få muligheden for at komme ind tidligere i den kreative proces og løfte en større del af design­‐ og kommunikationsopgaverne.

  • Marketingassistent med behov for at lære at arbejde med billedbehandling til virksomhedens nyhedsbreve eller at udarbejde produktark i InDesign.

Et enkelt kursus med nye værktøjer eller en hel uddannelse på dit CV
Du kan følge et enkelt kursus, eller du kan tage en hel Akademiuddannelse i Kreativitet og Design.

Med hvert akademikursus får du nye konkrete kompetencer, som du kan bruge med det samme i dit daglige arbejde.

Uddan dig imens du passer dit arbejde
Kreativitet og Design er en deltidsuddannelse, det vil sige at du uddanner dig sideløbende med at du passer dit arbejde.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen er opbygget i moduler, som du afslutter et ad gangen. Det er ikke nødvendigt at tage hele uddannelsen på én gang.

Uddannelsen består af:

akademiuddannelsens opbygning

Moduler på akademiuddannelsen i Kreativitet og Design 

Afgangsprojekt på akademiuddannelsen i Kreativitet og Design

Studieordning for Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design

Varighed og ECTS
Tager du modulerne umiddelbart efter hinanden kan du gennemføre uddannelsen på ca. 2 ½ år, men du kan også vælge at holde pauser mellem modulerne og tage uddannelsen over længere tid.

Hele uddannelsen skal bare afsluttes indenfor en periode på 6 år.

Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point.

Læs mere om ECTS-pointsystemet.

Niveau
Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design er en del af det videregående voksenuddannelsessystem (VVU), og svarer i niveau til en kort videregående uddannelse (KVU).

Adgangskrav
Adgang til optagelse på enkelte akademimoduler eller en hel akademiuddannelse er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav, kan du søge om dispensation.
Læs mere om dispensation.

Optagelse
Du skal ikke søge om optagelse på Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design samlet. Du tilmelder dig løbende de enkelte moduler du ønsker at tage.

Moduludbuddet kan ændre sig, så det er ikke muligt at planlægge en hel uddannelse ned i detaljer fra starten.

Pris og betaling
Den samlede pris for Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design er afhængig af hvilke moduler du ønsker skal indgå i uddannelsen.

Prisen finder du på de enkelte moduler.

Du skal selv betale for undervisningen, men langt de fleste får uddannelsen finansieret af den virksomhed, de er ansat i.

Du kan ikke søge om SU til en Akademiuddannelse.

Eksamensbevis og titel – dansk og engelsk
Når du har afsluttet akademiuddannelsen i Kreativitet og Design, vil du modtage et eksamensbevis fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Uddannelsen giver dig ret til betegnelsen: AK i Kreativitet og Design i medie- og kommunikationsbranchen.

Den engelske betegnelse er: Academy Profession (AP) Degree in Creativity and Design within the Media and Communication Business.

black

Prefooter web-form

Foreslå indhold til underskoven

Underskoven

Instagram