Skip to main content
Kursus – Agil projektledelse

Agil projektledelse

Du bliver styrket i din rolle som projektleder i medie- og kommunikationsbranchen med værktøjer fra Scrum-metoden. Efter kurset kan du forstå, designe og styre agile projekter fra start til slut.

Derfor skal du tage kurset

På kurset lærer du at projektstyre på en ny måde med Scrum-metoden, så du altid når sikkert i mål med dine projekter.

Scrum er en agil projektmetode, der egner sig godt til medie- og kommunikationsbranchens virkelighed med uforudsigelige kreative processer og løbende tilpasninger af indhold, økonomi og deadlines.

Med metoden får du nye, stærke kompetencer, som – kombineret med det branchekendskab, du allerede har – gør dig i stand til at styre dine projekter og sikre, at de ikke løber af sporet.

På kurset lærer du også at bruge personlighedstests til at opnå indsigt i gruppepsykologi og i de faser, dit projektteam gennemgår i løbet af en proces. På den baggrund kan du skabe de optimale rammer for, at dit projekt bliver en succes.

På kurset lærer du at

  • projektstyre med metoden Scrum
  • planlægge, analysere, prissætte og økonomistyre et medieprojekt
  • sammensætte, facilitere og koordinere en arbejdsgruppe effektivt i forhold til gruppepsykologiske problemstillinger
  • blive bevidst om personlige kompetencer og ressourcer
  • afrunde og evaluere et medie- eller kommunikationsprojekt.

Kursusformen veksler mellem oplæg, øvelser, holdundervisning, selvstudie og projektarbejde.

Kurset er for dig

Du har erfaring med projekter fra dit job som fx kommunikatør, journalist, mellemleder, tv- eller posttilrettelægger eller VJ – og du mangler en egentlig projektmetode at arbejde ud fra.

Gæsteundervisere

I løbet af kurset vil du møde gæsteundervisere, som vil præsentere cases og dele ud af egne erfaringer.

Eksamen

Kurset afsluttes med aflevering af en skriftlig eksamensopgave, som bliver bedømt efter 7-trinsskalaen med intern censur.

Sted

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Emdrupvej 72, 2400 København NV.

Det indgår i prisen

Frokost er inkluderet i prisen, og du får serveret kaffe, kage og frugt i pauserne både formiddag og eftermiddag.

Du skal regne med en udgift på op til 1.000 kr. for faglitteratur til kurset.

Kurser

Niveau

Kurset er kompetencegivende på diplomniveau. Overblik over niveauerne i det danske uddannelsessystem

Omfang

Kurset har et omfang på 5 ECTS. Læs mere om ECTS

Adgangskrav

For at blive optaget på kurset skal du mindst have

  • en relevant videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, en akademiuddannelse eller en bacheloruddannelse
  • minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Det betyder, at journalistik, kommunikation eller formidling har været en central del af dit arbejde i minimum 2 år efter endt uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene? Sådan søger du om dispensation

 

Undervisere på dette kursus

Gæsteunderviser Helle Isted Ludvigsen

Helle Isted Ludvigsen

Projektleder på events for Kulturstyrelsen, private firmaer og non-profit medieorganisationen The Why Foundation. Helle er mentor for nye ledere og mediestuderende og certificeret coach. Uddannet i film– og medievidenskab og offentlig forvaltning. Har i 30 år arbejdet med journalistisk programindhold og redaktionel ledelse på P3, P4 og DR Kultur samt programserier til TV2.

Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt