Skip to main content
Afgangsprojekt Kreativitet og design

Afgangsprojekt - Kreativitet og Design

Akademiuddannelsen i Kreativitet og Design afsluttes med et skriftligt afgangsprojekt og en mundtlig eksamen.

Formål og indhold

Afgangsprojektet består af en selvstændig løsning af en kompleks problemstilling inden for kreativitet og design.

Projektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold, samt dokumentere at uddannelsens formål er opnået.

Fokus er således analyse, vurdering og håndtering af problemer indenfor det valgte faglige områdes praksis, gennem anvendelse af centrale teorier og metoder.

Forudsætning for at gå til prøve i afgangsprojektet

Du skal bestå alle obligatoriske og valgfrie moduler før du kan gå til prøve i afgangsprojektet.

Inden du går i gang med afgangsprojektet skal emnet godkendes af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Afgangsprojektet består af:

  • Kommunikationsløsning. Herunder en planche i skumplast, som sammenfattende præsenterer projektet.  
  • Skriftlig refleksionsrapport. Minimum 8 A4 sider (gruppeprojekt: minimum 12 A4 sider) + kildehenvisninger og bilag.  
  • Mundtlig eksamen. 45 min. (gruppeeksamen 60 min.).

Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper af max. 2 deltagere.

Omfang

10 ECTS-point

Bedømmelse

Afgangsprojektet bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Vejledning

I forbindelse med afgangsprojektet har du ret til individuel, faglig vejledning.

Du vil modtage i alt 2,5 timers individuel vejledning undervejs i forløbet. Det kan foregå som møde, telefonsamtale, mail og/eller gennemlæsning af din tekst. Gruppeprojekter vil modtage i alt 3,5 times fælles vejledning.

Du får tildelt en vejleder på baggrund af dit hovedemne og din emnebeskrivelse. Du er velkommen til selv at foreslå en vejleder, hvis du har et ønske om en bestemt. Du kan vælge blandt underviserne fra din uddannelse.

Der er undervisning i et mindre omfang i relation til afgangsprojektet. Hvis det ikke er muligt at etablere et afgangsprojekthold, arrangeres i stedet individuel vejledning for den enkelte.

 

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
Eksamen:
- online aflevering
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Kursustype: Akademikursus
ECTS point: 10
Kursusnummer: 2201265690
Pris: DKK 11.500,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Vær opmærksom på at formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus
Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt