Skip to main content
Fleksibel Diplomuddannelse

Afgangsprojekt fleksibelt forløb - diplom

Afgangsprojekt

Du afslutter din fleksible diplomuddannelse med et afgangsprojekt og en mundtlig eksamen.

Formål, indhold og omfang

I afgangsprojektet får du mulighed for arbejde i dybden med et afgrænset emne inden for det faglige område og anvende de metoder og teorier, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen.

Afgangsprojektet består af:

 • en projektrapport med hovedvægt på faglig teori og refleksion
 • et produkt (journalistisk eller kommunikationsmæssigt) som afspejler  uddannelsens sammensætning
 • en mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektet.

Det vejledende omfang af afgangsprojektet er 25-30 sider eller tilsvarende.

To studerende – og max to studerende – kan arbejde sammen om et afgangsprojekt.

Vejleder

I forbindelse med afgangsprojektet har du ret til individuel, faglig vejledning i et omfang af 11 timer (de kan foregå som møde, telefonsamtale, mail og/eller gennemlæsning af din tekst). Du får tildelt en vejleder på baggrund af dit hovedemne og din emnebeskrivelse. Du er velkommen til selv at foreslå en vejleder, hvis du har et ønske om en bestemt. Du kan vælge blandt underviserne fra din uddannelse.

Tilmelding

Du kan skrive afgangsprojekt og gå til eksamen, hvis du har en uddannelsesaftale med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Du kan tidligst tilmelde dig afgangsprojektet samtidig med, at du tilmelder dig det sidste valgfrie modul (max 5 ECTS-point). Afgangsprojektet kan ikke bedømmes før det sidste modul er bestået.

Tilmeldingsfrist til afgangsprojektet: 

 • Forårssemester: 1. december
 • Efterårssemester: 1. juni

Projektperioden starter 1. januar (forårssemestret) og 1. august (efterårssemestret).

Afleveringsfrist for godkendt emne:

 • Forårssemester: 1. mandag i februar
 • Efterårssemester: 1. mandag i september

Afleveringsfrist for afgangsprojekt:

 • Forårssemester: i uge 20, dato bliver oplyst i optagelsesbrevet
 • Efterårssemester: i uge 49, dato bliver oplyst i optagelsesbrevet

Eksamen

Afgangsprojektet afsluttes med en mundtlig eksamen. 

Der afsættes 45 minutter pr. eksamination (inkl. votering). Der gives en samlet karakter for afgangsprojektet

Afgangsprojektet bedømmes med ekstern censur efter 7-trins-skalaen. 

Tidspunkt for eksamen: 

 • Forårssemester: I løbet af juni måned
 • Efterårssemester: I løbet af januar måned

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
- DMJX, København
Kursustype: Diplom
ECTS point: 15
Kursusnummer: 2408221189
Pris: DKK 18.950,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS-point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus
Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt