Skip to main content
Afgangsprojekt Flexibelt akademiforløb

Afgangsprojekt - Fleksibelt akademiforløb

Du afslutter din fleksible akademiuddannelse med et afgangsprojekt og en mundtlig eksamen.

Du kan skrive afgangsprojekt og gå til eksamen, hvis du har:

  • en uddannelsesaftale med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
  • bestået alle forudgående moduler (50 ECTS-point) på akademiuddannelsen

Formål og indhold

Afgangsprojektet består af en selvstændig løsning af en kompleks problemstilling inden for ét af hovedemnerne: Projektledelse eller kreativitet og design.

Projektet skal afspejle uddannelsens formål og indhold, samt dokumentere at uddannelsens formål er opnået.

Fokus er således analyse, vurdering og håndtering af problemer indenfor det valgte faglige områdes praksis gennem anvendelse af centrale teorier og metoder.

Forudsætning for at gå til prøve i afgangsprojektet 

Du skal have bestået alle obligatoriske og valgfrie moduler før du kan gå til prøve i afgangsprojektet.

Inden du går i gang med afgangsprojektet skal emnet godkendes af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hvis afgangsprojektet ligger inden for Kreativitet og Design består det af:

  • Skriftlig refleksionsrapport. Minimum 8 A4 sider (Gruppeprojekt: Minimum 12 A4 sider) + kildehenvisninger og bilag.   
  • Kommunikationsløsning. Herunder en planche i skumplast, som sammenfattende præsenterer projektet.  
  • Mundtlig eksamen (30 min) (gruppeeksamen: 60 min)

Hvis afgangsprojektet ligger inden for Projektledelse består det af:

  • Skriftlig projektrapport. Minimum 30-35 A4 sider (Gruppeprojekt: 50-55 A4 sider) + kildehenvisninger og bilag.  
  • Mundtlig eksamen 30 min. (gruppeeksamen: 60 min.)

Afgangsprojektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper af max. 2 deltagere.

Omfang

10 ECTS-point

Bedømmelse

Afgangsprojektet bedømmes med ekstern censur efter 7-trinsskalaen.

Vejledning

Individuelle projekter: Den studerende vil modtage i alt 3,5 timers individuel vejledning undervejs i forløbet (de kan foregå som møde, telefonsamtale, mail og/eller gennemlæsning af din tekst).

Gruppeprojekter: De studerende vil modtage i alt 3,5 times fælles vejledning undervejs i forløbet (de kan foregå som møde, telefonsamtale, mail og/eller gennemlæsning af din tekst).

Der tilbydes undervisning i mindre omfang i relation til afgangsprojektet. Såfremt det ikke er muligt at etablere et afgangsprojekthold, arrangeres i stedet individuel vejledning for den enkelte.

Du får tildelt en vejleder på baggrund af dit hovedemne og din emnebeskrivelse. Du er velkommen til selv at foreslå en vejleder, hvis du har et ønske om en bestemt. Du kan vælge blandt underviserne fra din uddannelse.

 

Kurser

Kursusstart:
Dato og sted:
Eksamen:
- online aflevering
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
- DMJX, København
Kursustype: Akademikursus
ECTS point: 10
Kursusnummer: 2108265692
Pris: DKK 11.500,- Momsfritaget
Moms

Prisen er ekskl. moms. Vær opmærksom på at formelt kompetencegivende uddannelse (kurser med ECTS point) er fritaget for moms.

Tilmeld kursus
Kontakt os

Har du et spørgsmål?

Ring eller skriv til en af vores kursuskoordinatorer eller studievejledere, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp.

Kontakt