Skip to main content
Forsknings og udviklingscenter Pædagogisk Udvikling og Digitalisering

Væksthus for nye undervisningsformer

Center for Pædagogisk Udvikling og Digitalisering

Forenede kræfter, digitalt fokus og systematisk indsamling af viden skal styrke læring

Center for Pædagogisk Udvikling og Digitalisering er et tværgående ressourcecenter, som understøtter pædagogisk og didaktisk udvikling og styrker den digitale del af undervisningen på DMJX

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har altid haft et stærkt fokus på den praksisnære og brancherelevante undervisning.

Nu er erfaringer, viden og ekspertise samlet i et ressourcecenter, der blandt andet understøtter den pædagogiske og didaktiske udvikling for både interne og eksterne undervisere samt arbejder for at styrke og udvikle den digitale del af undervisningen på DMJX.

Centeret får løbende tilknyttet adjunkter, lektorer og docenter på tværs af DMJX, som alle er optagede af at forbedre undervisningen og styrke den didaktiske udvikling. Og ikke mindst af vidensdeling. Derfor skal centret blandt andet fungere som fagligt mødested, som er åbent for alle der brænder for pædagogik.

Digitalt løft

DMJX står allerede stærkt på e-læring og digitale teknologier i undervisningen. Men ligesom på andre uddannelsesinstitutioner vil mange af DMJX’ dimittender komme ud på et arbejdsmarked, hvor de skal arbejde helt eller delvist med digitale værktøjer og platforme. Det stiller krav til, at udviklingen af området stiger konstant i takt med den teknologiske udvikling. Derfor er en af centrets kerneopgaver at afprøve og undersøge, hvordan (nye) digitale værktøjer kan bruges i didaktisk sammenhæng samt at indsamle systematisk viden om, hvad der virker bedst.

Mere samarbejde med eksterne

Ud over at styrke interne og eksterne undervisere vil løftet af didaktisk kompetence også give DMJX stærkere muligheder for at indgå i ligeværdige, tværgående samarbejder og netværk med de øvrige University Colleges i Danmark. Det vil være med til – på lidt længere sigt – at øge mulighederne for ekstern finansiering af udviklingsprojekter.

Centerleder

Artikler fra tidsskriftet MediaJournal