Skip to main content
Media maker space

Omdrejningspunktet er MAKING - skabelse

Media Maker Space

Media Maker Space er DMJX’ mødested på Campus Aarhus for alle, som ønsker at videreudvikle journalistik og kommunikation.

Medarbejdere

Udgangspunktet for Media Maker Space er, at intet er umuligt – alle ideer modtages positivt, og tilgangen er: Hvordan skaber vi det så? Hvordan realiserer vi det?

Døren til Media Maker Space er altid åben, for alle og med alt. Ikke alt vil lykkes – men forsøget vil blive gjort. Skabelsen i MMS sker sammen – VI skaber – og VI er det flydende og åbne ”vi” - 

 MMS er åbent for alle interne og eksterne interessenter, som har et ønske om, at skabe positiv udvikling af journalistik og kommunikation. 

Media Maker Space er åben for borgere, interesseorganisationer, virksomheder, forskere, undervisere, studerende og alle andre interesserede. 

MMS arbejder tæt sammen med DMJX fem forsknings- og udviklingscentre om projektudvikling, og formidling af centrenes og medarbejdernes nyeste forskning og udviklingsresultater. 

MMS arbejder tæt sammen med uddannelser, så initiativer og projekter kan deles med de studerende, men også så studerende kan bidrage med ideer og deltage aktiv i MMS’ aktiviteter og projekter.

Handleplan

Døren til Media Maker Spaces er altid åben. Lederen af MMS er dagligt til stede i MMS og møder kan etableres fra dag til dag. 
Vi starter indefra-ud, men arbejder målrettet på skabelse af udefra-ind. DMJX er fuld af gode ideer, som ikke altid passer ind i undervisning, forskning eller udvikling, men som alligevel fortjener, at blive realiserede. 


Media Maker Space er et fysisk rum, som skal være et mødested på mindst fem måder. 

MMS er:

  • Internationalt mødested
  • Nationalt mødested
  • Lokalt mødested
  • Studerendes mødested
  • Virtuelt mødested
  • 
Internationalt mødested

Media Maker Space er hjemsted for internationale gæster på Campus Aarhus. DMJX modtager hvert år en række gæsteforskere, gæsteundervisere og andre internationale gæster. Gæsterneholder under deres besøg oplæg i MMS, har kontorplads og træffetider i MMS, hvor studerende og andre interesserede kan booke et møde eller blot komme forbi og vende en ide, et spørgsmål eller en nysgerrighed. MMS sikrer internationale gæster kontakt til det relevante forskningscenter på DMJX og der sikres en tydelig kommunikation internt og eksternt om internationale gæster.

Campus Aarhus har løbende mere end 150 internationale studerende. MMS samarbejde tæt med international afdeling og de internationale studerende, så der kan afholdes arrangementer, hvor de internationale studerende store specialviden aktiveres og gøres tilgængelige for danske studerende, undervisere og forskere, men også videre ud i branchen og i lokalsamfundet. 


Nationalt mødested

Media Maker Space skal udvikles til at være et sted, som er nationalt kendt på grund af de aktiviteter, som foregår i MMS-regi. Konferencer, workshops osv. skal skabe kendskabet.

Et andet element til at skabe nationalt kendskab vil være pop-up centre, i stil med ”DMJX Valgcenter 2019”, der fungerede under folketingsvalget i 2019. DMJX valgcenter genopstår i forbindelse med kommunalvalget 16. november 2021. Men der vil løbende blive oprettet pop-up centre, når der sker ting i samfundet, medier og andre brancher, journalistikken eller kommunikation.

Lokalt mødested

Media Maker Space vil tilbyde aktiviteter til borgere, virksomheder, interesseorganisationer og frivillige foreninger i Aarhus, som en del af DMJX’ indsats for socialt ansvar. Artikler og deltagelse i lokale medier, offentlige møder, gratis foredrag er nogle af de aktiviteter som MMS vil tilbydeborgerne i Aarhus. 

Studerendes mødested

Media Maker Space etablerer et samarbejde med de studerendes organisationer og udvikler projekter, som har ejerskab af og drives af de studerende.

Virtuelt mødested

Aktiviteter i Media Maker Space deles så vidt mulig digitalt, så borgere, virksomheder og andre interesserede, som ikke kan møde frem også kan få gavn af ideer, viden og debat. Ud over spredning af aktiviteter som sker i det fysiske rum, udvikles også særlige virtuelle aktiviteter. Internationale konferencer vil være en af de virtuelle aktiviteter.   

 

Centrale spørgsmål, som MMS kan skabe rammer om at besvare

 

Hvordan skaber vi ny viden?

Hvordan skaber vi nye journalistiske og kommunikative metoder?

Hvordan skaber vi nye journalistiske data og nye måder at arbejde med data på?

Hvordan skaber vi nye journalistiske og kommunikative formater?

Hvordan skaber vi nye journalistiske og kommunikative forretningsmodeller?