Skip to main content

Forsknings- og udviklingscentre

Vi har samlet vores aktiviteter i 5 centre for at styrke vores faglige kernekompetencer inden for journalistik, medier, kommunikation, visuel formidling og pædagogisk udvikling.

Centrene skal drive en langt mere fokuseret og tydelig forskningsprofil for DMJX - både eksternt og internt - og samtidig sikre, at der inden for områderne bliver skabt en endnu tættere kobling til uddannelserne, vores studerende og brancherne.

De 5 centre vil åbne for spørgsmål, som ikke besvares af andre, og skabe ny viden, som uddannelserne og brancherne ikke nødvendigvis ved, de har brug for - og derved perspektivere og flytte DMJX’ kernefagligheder nye steder hen.